SkyscraperCity Forum banner

Maaskantprijs voor Carel Weeber

1321 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  Tim B
Bron: Archined

Maaskantprijs voor Carel Weeber
Carel Weeber, het ‘enfant terrible’ van de Nederlandse architectuur, is door het bestuur van de Stichting Rotterdam Maaskant onderscheiden met de Rotterdam-Maaskantprijs 2006, zo is vandaag bekend gemaakt.

“Ik voel mij vereerd”. Maar ik had gedacht “Weg is weg en gehoopt er vanaf te zijn”. Terugkijkend denk ik “Ik vind het wel verdiend”, aldus Carel Weeber in een korte telefonische reactie.

De Rotterdam-Maaskantprijs wordt om het jaar uitgereikt als oeuvreprijs aan personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur of landschapsinrichting door hierover te publiceren, te doceren of andere stimulerende en sturende werkzaamheden uit te voeren. Bij Prof. ir Carel Weeber (Nijmegen 1937) was het en, en, en: hij publiceerde, hij doceerde, hij was bestuurder, polemist en ook nog eens in de praktijk werkzame architect.

Lees verder: http://www.archined.nl/archined/5338.html
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
ach zolang hij maar niet te invloed heeft op hedendaagse architecten :D. Hij maakte wel trieste gebouwen eigenlijk en dat is positief bedoeld.
De Maaskantprijs is geen prijs voor gerealiseerd ouvre, maar vooral voor diegene die het vak archtectuur door middel van discussie, opvattingen, publicaties en aanverwante activiteiten onder de aandacht heeft weten te brengen.
^^

Inderdaad. Daarom ondanks zijn soms lelijke (doch goed functionerende) gebouwen een terechte beslissing.
mmmja het werk van maaskant was natuurlijk ook niet zo mooi, maar die had wel een oorlog om voor te heropbouwen.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top