Skyscraper City Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Moderator
Joined
·
15,299 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Maassluis is ontstaan rond 1340 en sinds 1814 in het trotse bezit van stadsrechten. Maassluis is bekend dankzij belangrijke maritieme bedrijven die hier hun wortels hebben zoals de Koninklijke Dirkzwager, het sleepbedrijf Smit en het bergingsbedrijf van der Tak.

Ook beroemdheden hadden hun wiegje staan in Maassluis: Bassie en Adriaan, Boulahrouz, Marco Verhoef en natuurlijk Maarten 't Hart.

Onder een stralende zon en steeds hoger oplopende temperaturen kwamen de volgende foto's tot stand:

18-08-2012:

1. Op de fiets van Rotterdam naar Maassluis passeer je Vlaardingen, met de Molen Aeolus


2. En de Engelsche Boomgaert vond ik ook een plaatje waard


3. En dan rijden we Maassluis binnen via de Wipperskade


4. Groen van Prinstererkade


5. Doctor Kuyperkade


6.


7.


8. Elektrisch Riool Gemaal


9. Zuiddijk


10. Molen de Hoop


11. Govert van Wijnkade


12. Havenstraat


13. Haringkade


14. Marnixkade en de Grote Kerk. Het Kerkeiland waarop deze kerk staat was van oorsprong een schans.


15. Het oude raadhuis, met getijdeklok. Tegenwoordig onderdak voor het sleepvaartmuseum


16. De Hoogstraat


17. Deze straat heet Wip. In Maassluis vergen de verkeersborden wel enig aandacht...


18. Zuiddijk


19.


20.


21. De Nieuwstraat, rustig ondanks zatermiddag, maar de temperatuur is inmiddels ruim boven de 30 graden


22. Markt


23. Eén van de vele rijksmonumenten in deze stad.


24. Fortegrachtbrug


25. Noordvliet


26.


27. Wagenbrug


28.


29.


30. Place du Tertre


31. Immanuelkerk


32. Noordvliet


33.


34. Monsterse Sluis


35. Schansbrug & Grote Kerk


36.


37. Veerstraat


38. Delflandhuis


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45. Nieuwstraat


46. Bloemhof


47. Grote Kerk


48.


49. Kerkplein


50.


51. Govert van Wijnkade


52. Aan de Nieuwe Waterweg ligt de wijk "Het Balkon van Maassluis" met de woontorens Elbe en Furie


53. De Elbe


54. Nieuwe Waterweg


55.


56. Dirkzwager


57.


58.


59. Nog een laatste blik op het oude centrum. Rechts museumschip Hudson, links de ss Furie, bekend van TV


60. De Raadhuiskade met de ss Furie


61. Op naar Rozenburg


62.


63. Wachten op de pont


64.


Dat was Maassluis. Bedankt weer voor het kijken.
 

·
Custos Septentrionum
Joined
·
1,579 Posts
Ik ben wel enigszins bekend in Maassluis... Maar dan wel alleen door de boeken van Maarten 't Hart, waar ik een groot liefhebber van ben. Erg leuk om al die plekken, die regelmatig in zijn boeken terugkomen, eens zo mooi gefotografeerd te zien!

De Wip, het Kerkeiland, de Veerstraat, het Delflandhuis, de Govert van Wijnkade, de elektrische rioolbemaling (waar het prachtige verhaal "Velasques Keurkorps Major" zich grotendeels plaatsvindt, één van 't Harts mooiste verhalen) de Monsterse Sluis, de Immanuëlkerk (die inderdaad immens lelijke kerk met de balustrade, die werd aangebracht vanwege de volgende Bijbelpassage: "Wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken; opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt, wanneer iemand, vallende, daarvan afviel," Deut. 22:8), de pont naar Rozenburg: al die plekken zijn voor een fanatiek 't Hart-lezer bekend terrein.

Erg mooie reportage; Maassluis ziet er welvarender uit dan ik dacht. Maar misschien komt dat omdat ik onlangs Het Psalmenoproer weer eens heb herlezen...

Maar de stad zelf bezoeken, dat zal ik niet snel doen. Voor je het weet doe je een Maarten 't Hart-tour (vreselijk toch!) of is de plek die je op een bepaalde manier in je hoofd hebt dusdanig anders, dat het een belediging voor je fantasie is.

Bedankt voor het plaatsen!
 

·
MP
Joined
·
10,676 Posts
Leuke serie van een stad die ik zelf ook vooral met Maarten 't Hart en benepen calvinisme associeer. Het stadje zelf ziet er heel gewoon uit, een typisch Hollands stadje, waar her en der nog wel werk aan is (wat zijn die winkels nog lelijk beplakt met reclame en letters, in Alkmaar behoort dat gelukkig meer en meer tot het verleden, er wordt flink ingezet op smaakvolle puien die de gevels recht doen). Echt onderscheidend is Maassluis natuurlijk niet, maar de Grote Kerk is wel interessant: het schip is gebaseerd op dat van de Noorderkerk te Amsterdam, maar zeker van buiten een stuk traditioneler vormgegeven, met een toren eraan, zodat toch de schijn van een historische, gotische kerk wordt gewekt, terwijl dit voor die tijd moderne centraalbouw was. Ook toen al was men in Maassluis een beetje ouderwets (je ziet dergelijke kerken ook veel in Noord-Holland, waar na de verwoestingen van de Tachtigjarige Oorlog behoefte was aan restauratiearchitectuur).
 

·
Registered
Joined
·
35,084 Posts
Voor mij een verrassend mooie serie. Ik ben af en toe wel eens in de buitenwijken van Maassluis, maar kom daarbij nooit in het oude centrum. Mede daarom is het erg leuk dit nu hier weer zo mooi gefotografeerd te zien. ;)
 

·
Registered
Joined
·
6,070 Posts
De laatste keer dat ik daar geweest ben, moet ergens begin jaren '90 geweest zijn. Weet nog wel dat het onwijs pleuris weer was.
Jij hebt een beter dag uitgezocht. Mede daar door is het een hele mooie fotoserie geworden.
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top