SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
20 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Dagblad de Limburg:
Maastricht en Servatius ruzieën om gebruik van koper in studentencampus

Gepubliceerd op 09 mei 2007, 15:21
Laatst bijgewerkt op 09 mei 2007, 16:40

Maastricht -
Het gemeentebestuur van Maastricht en woningstichting Servatius staan opeens lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie rond de bouw van de studentencampus die in 2009 moet worden geopend.
Naar nu pas blijkt is de architect van de campus, de gerenommeerde Spaanse architect Santiago Calatrava, van plan om de hele buitenkant van het reusachtige gebouw, inclusief het dak, te bedekken met koperen platen. Het gaat om 27.000 vierkante meter.

Dit laatste is tegen het zere been van het college burgemeester en wethouders, vooral omdat vorig jaar in het bestuursakkoord de afspraak is gemaakt dat het gebruik van zware metalen waar mogelijk verboden dient te worden.

Het gebruik van onder meer koper en zink zou alleen al vanuit milieuoogpunt niet gewenst zijn. Bovendien is gewezen op de grootschalige schade die wordt aangebracht bij de winning van het materiaal, veelal in derde wereldlanden.

Directeur Leks Verzijlberg is niet onder de indruk van de argumenten van het college. Hij is, verklaarde hij dinsdagmiddag, vooralsnog niet van plan te architect te vragen zijn plannen aan te passen en om ander materiaal te kiezen, omdat het Maastrichtse stadsbestuur dat van hem vraagt. "Ik kan niet met een bestuursakkoord van de gemeente Maastricht aankomen. Met alle respect voor wat burgemeester en wethouders van deze stad opstellen, maar het is echt onvoldoende om ermee naar een architect van deze kwaliteit te gaan."

Om uit de impasse te komen, wordt een commissie van drie juristen in het leven geroepen die moet kijken of de gemeente Maastricht juridische mogelijkheden heeft om het gebruik van het koper te verbieden. Komt de commissie tot de conclusie dat dit niet het geval is, dan gaat de bouw gewoon door.

Volgens wethouder Luc Winants is voor deze 'oplossing' gekozen om te voorkomen dat de geplande campus inzet wordt van een langdurige juridische strijd.

Met de bouw van de studentencampus is een investering van ruim 100 miljoen gemoeid. De totale hoeveelheid koper die Calatrava nodig heeft om zijn plan gestalte te geven, bedraagt 176 ton.
http://www.dester-maastricht.nl/userfiles/files/pdf/deze_week/krant.pdf
Op bladzijde 17 vind je een afbeelding van het ontwerp, het wijkt af van oudere afbeeldingen. Het betreft het deel rechts, ik vind het minder mooi dan het oude ontwerp.

Laten we maar hopen dat er een goede oplossing voor het probleem komt. In het stuk van De Ster staat meer informatie over de kwestie.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top