SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 152 Posts

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Als niemand anders het doet, zal ik het maar doen. Er schijnen op dit forum weinig Maastrichtenaren actief te zijn.

Eerst maar een kort overzicht van afgeronde projecten. Maastricht is bekend om haar historische binnenstad, maar de laatste jaren heeft de stad ook naam gemaakt op het gebied van moderne architectuur. Op het voormalige fabrieksterrein Céramique werd in 20 jaar tijd een indrukwekkende architectuurwijk gerealiseerd. Architecten als Coenen, Arets, Henket, Herman Herzberger, Rossi, Snozzi, Galfetti, Botta, Cruz y Ortiz, Siza, Vandenhove, Van Reeth en Bruno Albert lieten er staaltjes van hun kunnen achter. Met het fraaie park langs de Maas, de nieuwe voetgangersbrug, een theater, een bibliotheek, musea en winkels is het een natuurlijke uitbreiding van de binnenstad geworden.

Céramique. Bij de brug de 'raket' van het Bonnefantenmuseum. Op de voorgrond het ronde gebouw van Botta en de toren van Siza. Linksonder nog net zichtbaar: de Colonel van Kollhoff

De afgelopen jaren is er vooral in de binnenstad van Maastricht veel werk verricht. De Maasboulevard werd ondertunneld, alle winkelstraten werden opgeknapt en er kwamen twee grote winkelcentra bij: Mosae Forum aan de Markt en Entre Deux bij het Vrijthof.

Opgeknapte binnenstad


Ondertunnelde Maaspromenade


Mosae Forum: winkels en stadskantoren


Winkelcentrum Entre Deux

Andere projecten die wel al wat aandacht kregen op dit forum: de kantoortoren van Kollhoff, het Hiltonhotel en de afgeblazen Calatrava-campus.

(Wordt vervolgd.)
 

·
Registered
Joined
·
203 Posts
Maastricht is een prachtige stad! Eindelijk krijgt het zijn eigen draad. Er wordt alleen niet erg veel meer gebouwd in Maastricht(?).
Centre Ceramique vind ik wel heel erg overgewaardeerd, er staat echt niets speciaals eigenlijk (net zoals bij dure kleding; je betaalt voor de naam) maar goed, Maastricht moet het hebben van zijn oude binnenstad.
 

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Maastricht: Projectenoverzicht II

Op dit moment zijn er in Maastricht 3 grote projecten in uitvoering, maar vreemd genoeg leveren deze geen van alle veel nieuwbouwactiviteit op, althans, nog niet.
1. de ondertunneling van de A2
2. de Grensmaas in Maastricht
3. het Belvédèreplan

ad 1: Ondertunneling A2-traverse
Dit project is al enige jaren in voorbereiding en onlangs zijn de eerste werkzaamheden gestart. Zie hier voor uitgebreide informatie. Voor dit projekt worden zo'n 450 verouderde flatwoningen langs de A2 in de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort gesloopt. Bovenop het tunneldak komt een groene Parklaan met ruim 1000 nieuwe stadswoningen en kantoren. De tunnel moet in 2018 worden opgeleverd. De ontwikkeling van het vastgoed begint al iets eerder.


De toekomstige Parklaan. Rechts de kerk van Wittevrouwenveld


De Parklaan ter hoogte van de Prof Cobbenhagenstraat (Wyckerpoort)


De Parklaan vanuit het noorden. Links Wittevrouwenveld
(Bron afbeeldingen: www.a2maastricht.nl)

ad 2: De Grensmaas in Maastricht
Het Grensmaasproject beoogt in de periode 2005-2022 het overstromingsrisico van de rivier de Maas in Belgisch en Nederlands Limburg te verkleinen. In Maastricht-Noord vindt in het kader van dit project grootschalige ontgrinding plaats, gevolgd door natuurontwikkeling. Er zal géén vastgoedontwikkeling plaatsvinden. Dit is wat de plannenmakers voor ogen hebben met het Bosschereiland en het gebied rondom de Maastrichtse kerkdorpen Borgharen en Itteren:


Toekomstige natuurontwikkeling Bosschereiland


Wetlands in het Grensmaasgebied rondom Borgharen


Nabij Itteren
(Bron afbeeldingen: brochures Grensmaas Consortium)

Op het Bosschereiland zijn de werkzaamheden al het verst gevorderd:

Baggerwerkzaamheden Grensmaas-projekt Bosschereiland
(Bron: http://www.denieuwegrensmaas.nl)

ad 3: Het Belvédèreplan
Dit is qua omvang één van de grootste projekten in Nederland. Het Belvédèreplan omvat de transformatie van een gebied van 280 hectare met verouderde industrieterreinen in het noordwesten van Maastricht. Het masterplan is van Frits Palmbout. Over een periode van 25 jaar moeten hier 4000 woningen, kantoren, wegen, een tramlijn, parken en een vernieuwd bedrijvenpark komen. Het grootste deel van die 280 ha ligt buiten de Singels (Boschpoort, Bosscherveld), maar een deel bevindt zich aan de rand van de oude binnenstad, binnen de Singels: de verlaten Sphinxfabrieken (de bakermat van de industriële ontwikkeling van Maastricht), de Timmerfabriek en het Landbouwbelang aan het Bassin, en het deelgebied Nuts-Lindenkruis. In dit laatste gebied zal begin 2011 de eerste bouwactiviteit plaatsvinden:


Deelplan Nuts-Lindenkruis met kleinschalige bebouwing, aansluitend bij het bestaande stedelijk weefsel


Het eerste woongebouw Frontensingel/Maagdendries/Lindenkruis van AWG architecten

Op het terrein van de voormalige Sphinxfabrieken zijn inmiddels alle historisch niet-waardevolle opstallen gesloopt. De 19e eeuwse fabrieken (waaronder de Mouleurs) en het modernistische Eiffel-gebouw uit de jaren '30 krijgen een nieuwe bestemming. Zo zal het Sphinxkwartier er over enkele jaren uitzien:


Sphinxkwartier. Het grote witte gebouw is de Eiffel. Links daarvan de Mouleurs


Sfeerimpressie Sphinxkwartier


Concrete invulling Sphinxkwartier. In rood: ontwerp Jo Janssen. Daarachter: Teeken-Beckers

Een afzonderlijk deel van het Sphinxterrein is de zogenaamde Timmerfabriek aan de Bassinhaven. Hier komt een concentratie van cultuurinstellingen (deels al functionerend) met o.a. Toneelgroep Maastricht, filmhuis Lumière en muziekwerkplaats IntroSitu, allemaal onder één dak.


De Timmerfabriek nu (Bassin-zijde)


Een deel van het Timmerfabriekcomplex is nu al in gebruik voor culturele activiteiten


Komend vanuit het noorden: linksvoor de nieuwe Middenzaal van Toneelgroep Maastricht

Iets verderop, eveneens aan het Bassin ligt het gekraakte Landbouwbelang. Voor deze locatie ontwierp Jo Coenen een musicaltheater, maar aangezien het met de musicals even wat minder gaat, denk ik dat dit nog wel een tijdje op zich zal laten wachten...


Locatie Landbouwbelang: Musicaltheater aan de Maas


Musicaltheater Bassin-zijde
(Bron afbeeldingen: http://www.jocoenen.com)

De plannen voor het buiten-Singel gedeelte van het Belvédèreproject zijn nog weinig gevorderd. In de wijk Boschpoort heeft wat stadsvernieuwing plaatsgevonden, voor het meest noordelijke deelgebied is een plan ontwikkeld "Wonen op de Vuilnisbelt", maar verder is het voorlopig wachten op financiële toezeggingen van het rijk voor de noodzakelijke omlegging van de Noorderbrug-aanlanding en het aantrekken van de woning- en kantorenmarkt.

Hèhè, poehpoeh, dat waren de 3 grote projekten. De kleinere projecten zal ik heel misschien later nog eens doen...
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,676 Posts
Dank voor dit overzicht. Ik moet eerlijk bekennen dat Maastricht er inderdaad op vooruit is gegaan.
 

·
Registered
Joined
·
4,910 Posts
Toch is de getoonde nieuwbouw wel erg middle of the road. Allemaal keurige jaren negentig ge-contrast die de kracht van sommige oudbouw omlaag haalt door te klkeineren en te vergroven. Jammer eigenlijk dat dat de stad inwandelt.
 

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Maastricht: Projectenoverzicht III

Ik ga nog maar even verder met de kleinere projecten (alhoewel 4 en 5 niet zo heel klein zijn):

4. Maastricht Life and Science Campus
Niet te verwarren met de (stopgelegde) Calatrava campus. Het Maastricht University Medical Centre (MUMC+), bestaande uit het Academisch Ziekenhuis (AZM) en de faculteiten Health, Medicine & Life en Psychology & Neuroscience van de Universiteit Maastricht, maakt een snelle groei door. Dat trekt weer allerlei onderzoeksinstituten en bedrijvigheid aan. Hieronder eerst een gebiedsoverzicht (nog zeer globaal). Daaronder twee concrete deelprojecten: de uitbreiding van het AZM (bijna voltooid) en de nieuwbouw van het MBIC.

Overzicht Maastricht Life and Science Campus in Randwyck. De blauwe 'torentjes' en een deel van de rode blokken zijn in ontwikkeling - zie hieronder


Uitbreiding AZM: links de bestuurstoren, rechts de oogkliniek


Maastricht Brain Imaging Center, Oxfordlaan 55

5. Geusseltpark
In de omgeving van het kasteeltje Geusselt en het Geusseltstadion zijn 3 deelprojecten in uitvoering:
5a. Geusseltbad. Het ontwerp van Koppert + Koenis moet het meest milieuvriendelijke zwembad (+ sportaccomodaties) van Nederland opleveren.


5b. United World College. Vlakbij het nieuwe zwembad komt de nieuwbouw van het UWC, dat in 2009 op een tijdelijke locatie in Maastricht van start is gegaan. In 2013 moet de nieuwbouw van Frencken Scholl Architecten klaar zijn. Het wordt een campus-achtig geheel van onderwijs- en woonpaviljoens op een eilandje in het park, omringd door water.


5c. Geusselt Businesspark en Woonpark. Rondom het Geusseltstadion staan al een drietal kantoorgebouwen (waaronder het 50m hoge Ondernemingshuis) en een hotel. De bedoeling is dat hier nog een aantal kantoor- en woongebouwen bijkomen. Aangezien de kantorenmarkt in Maastricht oververzadigd is, valt op dat gebied voorlopig weinig te verwachten. Van de woongebouwen is alleen nr. 1 Cour Renoir gerealiseerd.


6. Hilton Hotel
(zie dit draadje - geen updates beschikbaar)

7. KPN-locatie/Poort van Wyck
Hierover bestaat ook al een oud draadje. Update: het oude KPN-gebouw is gesloopt. Het plan is om in 2011 te starten met de bouw van dit woon- en kantoorcomplex van Jo Coenen, inmiddels omgedoopt tot Poort van Wyck. Meest in het oog springend is de 50m hoge woontoren. Hoewel het bouwterrein gelegen is aan de A2-traverse, maakt het vreemd genoeg geen deel uit van de A2-plannen.
8. Dousberg
Voor het recreatiegebied Dousberg maakte Sjoerd Soeters het masterplan. Inmiddels is een 18-holes golfbaan, een skibaan en een tennis- en racketcentre gerealiseerd, maar het hotelkasteel en het vakantiedorpje in Eftelingstijl laten nog op zich wachten...


Daar laat ik het even bij. Andere plannen (o.a. Limmel aan de Maas) zijn nog te vaag. Voor de binnenstad zijn diverse projecten in voorbereiding (o.a. voor de voormalige Ridderbrouwerij in Wyck, de Palace-lokatie, ook in Wyck, en het Klevariegebied). Ik zal daarover proberen te berichten zodra er werkelijk gebouwd wordt.

O ja, @WesP en @peterdrijver:
D'r wordt inderdaad op dit moment minder gebouwd in Maastricht en wat er gebouwd wordt is weinig spectaculair. Klopt helemaal. De woningmarkt ligt ook in Maastricht op z'n gat en na het Calatrava-debacle is men toch wat minder geneigd nieuwe kostbare en gedurfde projecten op te starten.
 

·
Registered
Joined
·
872 Posts
Vind de bouwprojecten in Maastricht allemaal erg geslaagd (met name mosae forum is geweldig, maar ook ceramique is goede aanwinst!).
Enige wat ik jammer vind is dat het stadspark aan de zuidkant van de stad (rond de omwalling) wel wat groter mag worden. Het is nu een net-niet parkje. Er staat een enorm barrakken-complex naast wat ideaal zou zijn om dat te herbruiken en om te toveren in een soort Westerpark zoals in Amsterdam, dan zou gelijk het gebrek aan een echt stadspark opgelost zijn :)
 

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #8 ·
^^
Waarschijnlijk bedoel je de Tapijnkazerne? Daar zijn wel allerlei plannen voor geweest, maar vooralsnog vaag, vandaar dat ik het niet genoemd heb bij het overzicht. Zo zou het United World College er komen, daarna het University College. Een aantal gebouwen staan op de monumentenlijst, dus die kunnen niet zomaar gesloopt worden. Maar een uitbreiding van het Stadspark op die plek zou zeer welkom zijn. Het probleem zal zijn: het levert financieel niks op...
 

·
Urbanist
Joined
·
345 Posts
^^
Waarschijnlijk bedoel je de Tapijnkazerne? Daar zijn wel allerlei plannen voor geweest, maar vooralsnog vaag, vandaar dat ik het niet genoemd heb bij het overzicht. Zo zou het United World College er komen, daarna het University College. Een aantal gebouwen staan op de monumentenlijst, dus die kunnen niet zomaar gesloopt worden. Maar een uitbreiding van het Stadspark op die plek zou zeer welkom zijn. Het probleem zal zijn: het levert financieel niks op...
Zo ver ik weet wil defensie voorlopig nog niet verkopen. Ze waren "Not amused" met al die plannen.

Een aantal opmerkingen bij het projectenoverzicht:
Het aantal woningen in Belvedère wordt drastisch verlaagd en Palmbout zal met een nieuw masterplan gaan komen. Waarschijnlijk zal alleen het binnensingelgebied uitgevoerd gaan worden.

Dousbergplan zal er niet komen.

Er zijn plannen om het stationsgebied een impuls te geven met een nieuw busstation, tweede perrontoegang (tunnel of brug) en eventueel vastgoedontwikkeling aan de achterzijde.
 

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Update Grensmaas/Bosschereiland/Waterkrachtcentrale

Bedankt voor de opmerkingen, Kenien. Ik had wel iets opgevangen over het kleinere woningbouwprogramma in Belvédère, maar niet dat het hele buitensingelgedeelte zou worden geschrapt. Hier de link naar het draadje over het stationsgebied.

* Aanvulling Grensmaasproject (nr 2 hierboven):
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zijn akkoord gegaan met het verzoek van Consortium Grensmaas om het tempo van de grindwinning aan te passen. Door de crisis in de bouw is de vraag naar grind in Nederland met ongeveer 25% gedaald. Op het Bosschereiland in Maastricht is de grindwinning door de baggermolen Friesland inmiddels stilgelegd. Oorspronkelijk zou het heringerichte Bosschereiland in 2012 worden opgeleverd; dit kan nu maximaal 3 jaar langer duren. Mocht de crisis langer voortduren, dan is er nieuw overleg nodig over de voortgang van het Grensmaasproject.
Bron: www.denieuwegrensmaas.nl/nieuws_100706_3.html

* Nog een nieuwe ontwikkeling op het Bosschereiland:
In de Maas tussen het Bosschereiland en Borgharen wordt binnenkort begonnen met de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale, die 13.000 huishoudens van stroom kan voorzien. Het wordt met 11MW vermogen een grote centrale. Kosten €42 mln. Als alles volgens plan verloopt zal de centrale in 2013 de eerste elektriciteit opwekken. De waterkrachtcentrale maakt deel uit van de Duurzame Energiecentrale Maastricht, waarvan ook delen in de nieuwe wijk Belvédère worden gevestigd. Behalve uit waterkracht wordt in de energiecentrale straks elektriciteit gewonnen uit wind, zon en biomassa. Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Bron: www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=27174
 

·
Urbanist
Joined
·
345 Posts
Nu de Calatrava campus definitief niet doorgaat worden er door de universiteit plannen gemaakt voor die plek. Er moet een zogenaamde "Health Campus" verrijzen. De eerste plannen zien er echter niet al te spectaculair uit.

De haak rechts is de plek van de Calatrava.
 

·
Registered
Joined
·
572 Posts
:banana: Yeah, thanks everybody!!!

zo ik was al nieuwsgierig hoe het er in Maasticht aan toe ging.
Het is veel te lang geleden dat ik er op bezoek was, en maar 1 keer in m'n leven geloof ik.
MAAR deze foto's beloven veel goeds, en de zuidelijke sfeer gecombineerd met de toch mooie stedelijke atmosfeer doet goed ogen.

@KLEON. die allereerste plaat van je eerste post dient wel een vergroting!

Ze moeten ook zo snel mogelijk de spoorlijn van Utrecht naar Den Bosch voor minstens 160 of misschien 200km/h beschikbaar maken. Dan nog wat verbeteringen naar Eindhoven. Van mij part Roermond overslaan (nieuw spoor rechtsreeks van Weert naar Echt) en een intercitylijn Alkmaar-Luik maken ofzo. Sneller naar Maastricht. En Maastricht via Luik een betere aansluiting op andere Hoge snelheidslijnen.

Ook kan Roermond een meer regionaal station worden en meer verkeer verwerken richting Nijmegen.

Ik keek aan dehand van de post hier in Google naar de Maaspromenade tunnel en overkapping, wist ik niet eens: PRIMA oplossing wauw!

Hoe zit het trouwens met de ondertunneling van de snelweg aan de oostkant van Maastricht? Zijn daar foto's van?
 

·
Urbanist
Joined
·
345 Posts
Hoe zit het trouwens met de ondertunneling van de snelweg aan de oostkant van Maastricht? Zijn daar foto's van?
Tracébesluit en bestemmingsplan liggen nog ter inzage, gaat nog een halfjaar duren voordat het project echt van start gaat. Wel zullen zeer binnenkort de eerste flats gesloopt gaan worden.

En over de spoorlijn, helemaal mee eens. Eindhoven-Maastricht zou in 45 minuten moeten kunnen en Amsterdam - Maastricht in minder dan 2 uur
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,676 Posts
Bij het aanleggen van de A2 vond men het anders ook niet zo'n probleem om Roermond over te slaan.
:lol: Tja... ooit was er een tijd dat men Roermond links liet liggen. Nu zijn de rollen omgedraaid; nu laat men Weert links liggen.
 

·
Registered
Joined
·
93 Posts
Ook kan Roermond een meer regionaal station worden en meer verkeer verwerken richting Nijmegen.
Ja dat zou kunnen, ware het niet dat Roermond dat natuurlijk al is. Ik denk het veel beter zou zijn als die spoorlijn Roermond-Venlo wordt verdubbeld en ge-electrificeerd zodat er eindelijk een intercitydienst Maastricht-Nijmegen/Arnhem tot stand kan komen.
 

·
Registered
Joined
·
487 Posts
Discussion Starter · #20 ·
@KLEON. die allereerste plaat van je eerste post dient wel een vergroting!
Heb ik helaas niet. Maar misschien kun je deze ook wel waarderen?

Linkeroever: Oud-Wyck en Céramique. Rechteroever: Sappi (papierfabriek), binnnenstad en Sint-Pieter.
Als je goed kijkt zie je het Ardennenplateau aan de horizon.
 
1 - 20 of 152 Posts
Top