SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,758 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Fok!

Televisietoren wordt mogelijk urnenzuil
Telecombedrijf KPN is met een Maastrichtse begrafenisondernemer in gesprek over een herdenkingszuil voor overledenen. Niet op zomaar een plaats, maar in de 71 meter hoge zendmast die aan de Planetenhof in Maastricht staat.

De plannen ontstonden per toeval toen een medewerker van de uitvaartonderneming opmerkte dat de KPN-toren vlak bij het kerkhof staat. Aangezien het idee voor een urnenzuil al eerder was opgekomen, besloot de onderneming met KPN in gesprek te treden. De plannen bevinden zich echter nog in een pril stadium. Bekeken moet worden of de uitvoering financieel haalbaar is en of nabestaanden interesse hebben.

Voor 24 andere televisietorens in Nederland zoekt KPN ook nieuwe bestemmingen, aangezien zendapparatuur steeds minder ruimte in beslag neemt. De televisietoren in Roermond wordt mogelijk omgebouwd tot luxe villatoren.
 

·
My train goes everywhere!
Joined
·
2,792 Posts
De ultieme droom voor elke hoogbouw liefhebber... je as op 71 meter hoogte!
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top