SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
1,137 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bij deze wil ik de aandacht vestigen op ons kleinste stadje Madurodam .
Deze stad volgt ook de ontwikkelingen in Nederland ook met betrekking tot hoogbouw. In deze stad zijn diverse hoge gebouwen nagemaakt , waaronder het gebouw de delftse poort uit Rotterdam en de Utrechts Domtoren.
Het zou leuk zijn als bezoekers aan Madurodam hier foto's plaatsen van de kleine broers van de gebouwen die in de Database opgenomen zijn.
Ik zou Jan willen vragen of we hier een database voor aan kunnen maken of dat de foto's geplaats kunnen worden bij de grote broers van deze gebouwen.

Als ik kijk naar de ontwikkelingen van hoogbouw in Nederland, zou er onderhand wel weer eens wat bijgebouwd mogen worden in deze Stad.
Wat zou het mooi zijn als er nu een echte hoogbouwcluster zou ontstaan met bv de Montevideo in aanbouw naast de Rembrandtoren en de Hoftoren (of kan dit niet samen Amsterdam en Rotterdam en Den Haag) of uit andere steden.
Welke gebouwen zouden jullie hier graag hebben ?
 

·
Administrator
Joined
·
30,765 Posts
Ha, er was een tijd dat wij lachten dat de maquette van de Nationale Nederlanden in Madurodam het hoogste gebouw van Den Haag was. Maar dat is inmiddels al weer een tijdje geleden. :)

Ik heb ooit eens na een bezoek in Madurodam een paar maquettefoto's bij de gebouwen zelf gezeg en dat is best leuk om te doen. Als iemand goede maquette foto's heeft van Madurodamse gebouwen dan zet ze er maar bij.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top