SkyscraperCity Forum banner

It's a kind of

1 - 10 of 10 Posts

·
I'm a rubber ball
Joined
·
833 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Rah'ma'dul
Joined
·
14,163 Posts
Wygląda to jak fatalnie zrobiona odbitka cyfrowa z analoga.
 

·
Registered
Joined
·
20,850 Posts
Sprawa gustu. Podobnie jak przy poprzednim Twoim zdjęciu. Jakość. Nawet jeśli stylizujesz w jakieś klimaty, lata, style, czy techniki... zresztą nie wnikam. Moje spojrzenie, mój gust, moja ocena.

7/10
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top