SkyscraperCity Forum banner

Majowka w Warszawie by Hug

2491 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  deamon82
troche zdjec z mojego pobytu,
troche kiepska pogoda
troche bylem pod wplywem alkoholu
:cheers:See less See more
36
1 - 7 of 7 Posts
Bardzo dobre zdjęcia. Niektóre są po prostu przeklimatyczne :D
Można liczyć na kolejne części? ;)
Zdjęcie nr3: mówiłem, że to wampiry wysysające z nas hajs, nie mają odbicia w szkle :p

Nawet między Brzeską a Markowską zawędrowałeś, niezłe fotki
Fajne zdjecia, interesuje mnie te szary budynek z prostokatnymi wykuszami, gdzie to i czy jest zdjecie ktore obejmuje go w calosci?

Zdjęcie nr3: mówiłem, że to wampiry wysysające z nas hajs, nie mają odbicia w szkle :p
straszna glupota sie popisujesz..
Fajne zdjecia, interesuje mnie te szary budynek z prostokatnymi wykuszami, gdzie to i czy jest zdjecie ktore obejmuje go w calosci?
To jest budynek na ul. Karowej, niedaleko Hotelu Bristol i wiaduktu Markiewicza.
straszna glupota sie popisujesz..[/QUOTE]

OT
raczej rozsądkiem, bo to prawda, ja na wycieczki do Francji i mercedesem nie jeżdżę
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top