SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
216 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Malatya Karaciğer Nakil Hastanesi'nin bu yılın sonunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan, üniversite kampüsü Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi yanında inşaatı devam eden Karaciğer Nakil Hastanesi hakkında bilgiler aktardı. Aslan, yapımına 24 Temmuz 2013 tarihinde temeli atılarak başlanan Malatya Karaciğer Nakil Hastanesi'nin inşaatının yüzde 90 bölümünün tamamlandığı belirterek, “150 yatak kapasiteli ve 12 ameliyathaneye sahip olacak Karaciğer Nakli Hastanesi'nin bölge ve ülke insanları ile yurt dışındaki insanlara da hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Hastane inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığını söyleyen Aslan, daha önce Haziran ayı sonlarında hizmete girmesi planlandığını hatırlatarak, hastane inşaatındaki, ince inşaat işlerine gösterilen hassasiyet ve dikkat neticesinde kısa bir gecikme yaşanmasının normal olduğu kaydetti.

Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan, hastanenin ödeneğinin daha önceden hazır olduğunu vurgulayarak, şu an için bazı ihalelerin de sürmekte olduğunu belitti.

“Karaciğer Hastanesi kaba inşaatın yüzde 90'ı, iç mekanik tesisat da yüzde 70 oranında bitmiş durumdadır. Elektrik ve diğer iç mimari dizayn ile ilgili mimari çalışmalarımız tamamlandı. Projelerimiz yüklenici firmaya teslim edildi. Onun seri üretiminin başlamasını bekliyoruz. Islak zeminlerimizin de yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı. Önümüzdeki süreç içerisinde yılsonuna kadar inşaatın büyük bir bölümünün bitmesini ve hizmete hazır hale gelmesini bekliyoruz” diyen Aslan açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu tür büyük inşaatlarda malum olduğu üzere bazı sarkmalar söz konusu olmaktadır. Aslında sarkmaların temel konusu ise daha kaliteli ve daha nitelikli iş çıkarmaktır. Bu bizim özel çabalarımızdan kaynaklanmaktadır. Bazı mini revizyonlar yapıyoruz. Bu revizyonlar gerek bölümdeki hocalarımızın gerek yönetici arkadaşlarımızın gerekse profesyonel mimarların da önerileriyle küçük değişikliler yapılmaktadır. Bu da süreci etkilemektedir. Birkaç ay da olsa uzatma söz konusu olabilir. Ödenekle ilgili bir sorunumuz yoktur.“
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top