SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
216 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Manas Evleri; yeni bir şehir kurmaya hazırlanıyor:

Malatya'da "Manasya " adı altında yepyeni bir şehir kurmaya hazırlandıklarını belirten Yakup Öztürk "Malatya'nın Üniversite tarafından girişte yepyeni bir şehir kuruyoruz. Manasya adı altında kuracağımız şehrin Türkiyede eşi benzeri bulunmuyor.Diğer bir isimle "Akademi Kent " olarak kurmayı planladığımız şehirde her türlü kültürel atraksyon yer aldığı gibi, iş merkezleri, villalar, köşkler, yapay göller, viyadükler gibi bir çok yapı yer alacaktır. "Manasya " Malatya'mızın çehresini değiştirecek, imajına da ciddi katkı sağlayacaktir " dedi.
http://www.malatyaguncel.com/news_detail.php?id=91756


http://www.msamimarlik.com.tr/#
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top