SkyscraperCity banner

541 - 560 of 634 Posts

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #541
Rewitalizacja parku przy ul. Ciepłej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016


Parking na Starym Mieście


 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #542
Wynik przetargu na "Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020." -> http://bip.malbork.pl/pobierz/23011.html
 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #543
Rewitalizacja parku przy ul. Ciepłej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016


 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #544
http://82-200.pl/148,Umowa-na-projekt-transportowy-w-ramach-MOF-Malbork-Sztum-podpisana.html

12 grudnia br. Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski podpisał umowę z marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem na realizacje projektu pt: „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.577.575,73 zł , tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 12.231.028,04 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Środki pochodzą z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Wartość działań Miasta Malborka wynosi 8 244 381,00 zł, natomiast wkład własny to 1.342.051,00 zł. Zgodnie z harmonogramem prace mają zacząć się w pierwszym kwartale 2017 r. a zakończyć w czwartym kwartale 2018 r.
Wsparcie zostało skierowane na przedsięwzięcia mające na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport miejski. W przypadku Malborka jest to poprawa dostępności do węzła integracyjnego - dworca kolejowego i przystanku zintegrowanego Malbork-Kałdowo oraz zmiana preferencji transportowych mieszkańców MOF Malbork- Szum. Ponadto podniesienie świadomości w zakresie wpływu transportu niskoemisyjnego na stan środowiska naturalnego.
Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Miasto Malbork a partnerami Gmina Malbork i Gmina Nowy Staw.
Szczegółowy zakres prac:

Miasto Malbork
ul. Wybickiego: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingu dla samochodów na 10 miejsce,
ul. Konopnickiej: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań, przejść dla pieszych i progów wyspowych) i chodników,
ul. Żelazna: budowa elementów uspokojenie ruchu w postaci progów wyspowych,
ul. Dąbrowskiego, Zieleniecka, Chopina, Toruńska: budowa elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań w obrębie których zostaną wymienione krawężniki i wyremontowane fragmenty chodników, zastosowanie progów wyspowych,
ul. Kochanowskiego, Zakopiańska, Słowackiego: przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu,
ul. Wałowa, Żuławska, Akacjowa: przebudowa dróg dojazdowych, chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu oraz parkingu na 10 rowerów, ul. Żelazna, Dworcowa- ustawienie garaży rowerowych.

Gmina Malbork
budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Malbork-Tragamin od skrzyżowania DK 55 i drogi 2919G do drogi powiatowej Tragamin-Lasowice Wielkie po zachodniej stronie DK 55

Gmina Nowy Staw
budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach Kościeleczki-Tralewo, Tralewo- do początku mostu na rzece Świętego, od końca mostu na rzece Świętej - do skrzyżowania z ulica Polną, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 2919G w miejscowości Tralewo oraz wzdłuż ul. Matejki do włączenia z ul. Gdańską w Nowym Stawie.
 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #545

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #546

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #547
http://82-200.pl/395,Umowa-na-budowe-Sali-gimnastycznej-przy-SP3-podpisana.htmlW piątek 13 stycznia Burmistrz Malborka Marek Charzewski wraz z przedstawicielem firmy Aussie Development Spółka z o.o. z Gdańska podpisali umowę na „Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku.

W sierpniu 2016 roku Miasto Malbork pozyskało dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku. Wartość całej inwestycji to kwota 5 251 428,42 zł - 30% kosztów inwestycji pochodzi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Celem projektu jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zapleczem socjalnym i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o budynek sal dydaktycznych.

Budowa obiektu jest szansą na zwiększenie dostępności do wysokostandardowej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Realizacja zadania umożliwi także wprowadzenie do oferty edukacyjnej szerokiej gamy zajęć i programów sportowo-rekreacyjnych, które obecnie odbywają się w ograniczonym zakresie. Ponadto zapewni całoroczną aktywność fizyczną uczniów bez względu na warunki atmosferyczne. Obiekt będzie również wykorzystywany do promowania w środowisku lokalnym idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracji w obszarze szkoła-dzielnica.


Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2018. Prace rozpoczną się w pierwszych miesiącach 2017 roku a planowane zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na maj 2018.
 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #550
Dobrze że chociaż na skarpie zostało trochę miejsca na pierzeje nadrzeczną. Może kiedyś powstanie tu sensowna zabudowa.
Część działek sprzedano inwestorom kilka lat temu.
 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #551
Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku wkrótce rozpoczyna działalność [ZDJĘCIA]
 

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #555 (Edited)

·
Mistrz Inwestycji
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter #559
Park przy ul. Ciepłej - wiosenną porą
Budowa boiska naturalnego przy Stadionie Miejskim


Etap 3 rewitalizacji Parku Północnego


 
541 - 560 of 634 Posts
Top