SkyscraperCity Forum banner

[Malezja] Azjatycki Tygrys

8919 Views 93 Replies 7 Participants Last post by  michuu
Chciałbym z Wami podzielić się zdjęciami z wyjazdu do Malezji, który się odbył od 12.09.2019 do 01.10.2019 roku.

Odwiedziłem:

- Kuala Lumpur
- Cameron Highland
- Pinang
- Perhentian Islands
- Langkawi Island
- Kuala Lumpur
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 94 Posts
Czyta się to jak wyznania obślinionego 14-latka który pierwszy raz w zyciu zobaczyl "cycki". Litości. :picard:
Widać kwestia interpretacji, bo ja to odebrałem jako coś w stylu "podróże kształcą", czyli zdziwienie/zaskoczenie, że się wcześniej miało inne wyobrażenia o danym miejscu. Pewnie większość z nas ma takie o krajach muzułmańskich. Dlatego takie relacje są bardzo ciekawe :)
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 94 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top