SkyscraperCity Forum banner
21 - 40 of 94 Posts

· Prymas Aprilis
Joined
·
9,956 Posts
Czyta się to jak wyznania obślinionego 14-latka który pierwszy raz w zyciu zobaczyl "cycki". Litości. :picard:
Widać kwestia interpretacji, bo ja to odebrałem jako coś w stylu "podróże kształcą", czyli zdziwienie/zaskoczenie, że się wcześniej miało inne wyobrażenia o danym miejscu. Pewnie większość z nas ma takie o krajach muzułmańskich. Dlatego takie relacje są bardzo ciekawe :)
 
  • Like
Reactions: geogregor
21 - 40 of 94 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top