SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 94 Posts

· Registered
Joined
·
9,127 Posts
129. Generalnie bardzo fajny autokar z 3 siedzeniami na jednym poziomie, co daje większy komfort podróży.
Jechałem swego czasu takim autokarem z KL do JB. Komfort, jakiego nigdy wcześniej i nigdy później jadąc PKS-em w wielu krajach nigdy nie zaznałem. Do tego niesamowity system rozrywki pokładowej, jakiej wiele linii lotniczych mogłoby pozazdrościć! :) Po prostu Business Class!
 
41 - 60 of 94 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top