SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Valt me op dat ik hier nog niets van ben tegengekomen hier, iemand??

Maranatha-’wolkenkrabber’ Overschie gaat niet door
Overschie krijgt geen woontoren van veertien verdiepingen op de Maranathakerk-locatie aan de Burgemeester De Josselin de Jonglaan.

Na bewonersprotest tegen de hoogte van de toren, krijgt projectontwikkelaar Aan de Stegge West geen bouwvergunning.

Hiermee sluit het dagelijks bestuur van de deelgemeente zich aan bij ingediende zienswijzen van omwonenden. De bouwvergunning wordt geweigerd op grond van een negatief stedebouwkundig en welstandsadvies.

Met veertien verdiepingen en een hoogte van bijna vijftig meter zou ’De Spil’ het hoogste gebouw van Overschie worden. Een eerder ontwerp van acht verdiepingen moest volgens de projectontwikkelaar slanker en hoger worden van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) en het vorige bestuur van Overschie.

Dick van Dongen, de nieuwe portefeuillehouder, spreekt van een verkeerde interpretatie. Aan de Stegge West zou nooit een bepaalde hoogte zijn toegezegd. ,,De toren is te lomp en te stomp. Hij moest alleen ranker worden.’’

AD/Rotterdams Dagblad
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top