Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 3162 Posts

·
All the world's a stage..
Joined
·
440 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Legendary Maribor! The most beautiful city in the world, European Capital of Culture 2012 and University town lies on the river Drava, at the meeting point of famous Pohorje Skiresort. It is the center of the Slovenian region of Lower Styria. Maribor was first mentioned as a market near the castle in 1204, and received town privileges in 1254. Maribor is hometown of NK Maribor, the best Slovenian football team, they participated in the UEFA Champions League...twice. Every January, the skiing centre of Mariborsko Pohorje, situated on the outskirts of the city on the slopes of the Pohorje mountain range, hosts women's slalom and giant slalom races for the Alpine Skiing World Cup known as Zlata lisica (The Golden Fox). Every June, the two-week Festival Lent (named after the waterfront district called Lent) is held, with hundreds of musical, theatrical and other events. Maribor was named as an Alpine city in 2000, European Capital of Culture in 2012, European rafting place 2012, European Youth Capital 2013.

!Discovering Maribor!

!More Optimism and a CHANCE!

!InvestInMaribor!


Mestna občina Maribor/Official municipality site:http://www.maribor.si
Visit Maribor:Maribor - Visit Maribor
Maribor Pohorje:https://www.snow-online.com/ski-resort/maribor-pohorje.htmlUNDER CONSTRUCTION


  • "MAKS"(gradbena škrbina)

 • Hitra cesta Zahodna obvoznica/ Western Highway (zaključek zahodnega kraka) Foto1
 • Obnova in dograditev Mestne občine Maribor/Renovation and upgrading the Municipality of Maribor
- Centrum-poslovni center/Centrum-business center (gradbena škrbina)
 • Mariborski grad-obnova zadnja faza/Maribor Castle-renewal last stage (problematika izgleda centra mesta)
 • Drava center
 • Cerkev Don Bosco/Don Bosco Church
 • Projekt nova LED osvetlitev mesta Maribor/New lighting LED project Maribor city (eko ozaveščenost)
- Glavni trg-celovita prenova/Main square renewal-and complete renovation (delna-zapora ceste in ureditev celotnega trga)
- PETROL servis na mariborski vzhodni obvoznici/New Petrol gas station on the Maribor East Highway
- Izgradnja podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici/Construction of roadnunderpass on the Ljubljanska street (problematika pretočnosti prometa in varnosti)
 • Magna
 • Kare Koroška Št stanovanj: 21
 • Studenci Sunset Elite Št. stanovanj: 21 vrstnih hiš
 • Primius Gradnje Št. stanovanj: 190
 • Vrstne hiše na Letonjevi
 • Intrade Center Poslovna zgradba
 • City Center Pohorje Poslovna zgradba
 • Oder na Dravi
 • Prenova bazena v Pristanu
 • Skatepark MariborAPPROVED


  • Nova stavba UGM umetnostna galerija Maribor/ New Art gallery Maribor (prostorska stiska)

 • Novi vrtovi (Pričetek gradnje februar 2019) Št. stanovanj: 200 Novi Vrtovi - Novo naselje med Qlandijo in Engelsovo v Mariboru
 • Projekt st6 (Nadaljevanje gradnje Novih vrtov)Št. stanovanj: 400-500
 • Sončne terase (Pričetek gradnje poletje 2019) Št. stanovanj: 60 Sončne Terase - Obsijana soseska pod vinogradi v bližini Maribora.
 • Naselje Urbana (Pričetek gradnje poletje 2019) Št. stanovanj: 14 Naselje Urbana - Čudovito naselje v bližini centra Maribora
 • Zelena soseska (Pričetek gradnje pomlad 2020) Št. stanovanj: 28
 • Poslovno stanovanjska zgradba nasproti Cityja (Pričetek gradnje pomlad 2020) Št. stanovanj: 41
 • Nad Lentom (Pričetek gradnje 2020)
 • Pod Pekrsko gorco (Pričetek gradnje pomlad 2019) Št. stanovanj: 370
 • Novo Pobrežje (Pričetek gradnje 2019) Št. stanovanj: 420-450
 • Radvanje Nature Luxury (Pričetek gradnje 2019?) Št. stanovanj: 114 stanovanjskih enot
 • Studenci Sunset Elite (Območje B) Št. stanovanj: 120
 • Nova stanovanjska soseska na Bezenškovi
 • Slomškov trg-prenova/Slomškov square-renewal
 • Nova Ortodoksna cerkev/New Orthodox Church
 • Univerzitetni Klinični Center Maribor-povečanje pediatrične klinike/University Clinical Centre Maribor-adaptation of the pediatric clinic (prostorska stiska-razvoj UKC)
 • Kopališče Mariborski otok-celovita prenova/Baths Maribor Island, complete renovation (problematika javnega kopališča)
 • Patrizanska hiša-izgradnja poslovnih objektov/Patrizanska house-building business objects
 • Wodni park Radvanje/Radvanje water Park
 • Javne aktivnosti na Dravi/Public activity on the river Drava (programska praznina na tem področju)
 • Projekt Vodni Efekti na reki Dravi/Project water effects on the river Drava (programska neaktivnost-kulturni porporcij)
 • Nova koncertna dvorana ob Koloseju/A new concert hall at Kolosej
 • Alpski park/Alpine Park (programska aktivnost Pohorje)
 • Čeligijev stolp-obnova in muzej/Čeligijev tower-restoration and museum
 • Letni Avditorij/Auditorium
- Sodobna Toplarna za rešitev problematike odpadkov/Advanced plant to solve the waste problem (EU,Državna subvencija(Graz center mesta))
- Nov Akvarij terarij/New Aquarium Terrarium (kulturna zanemarjenost)
- Brv čez reko Dravo/Footbridge across the river Drava (razvoj mesta)

  • Nabrežje LENT/Embankment LENT (razvoj mesta-zapora ceste)

 • Športni park TABOR-Prostorska obnova /Sports Park TABOR-space renovation
- Izgradnja cestne povezave Hoče-Tezno (problematika poplavljanja in pretočnost prometa Hoče - Tezno)

  • Obnova stare tribune Ljudski vrt /Renovation Ljudski vrt (problematika celotnega izgleda)

 • Atletska dvorana/New athletic hall (problematika neobstoja atletskih zmogljivosti)
 • Atletski stadion Maribor/Athletic stadium Maribor
- Knjižnica Rotovž-prenova in razširitev/Library Rotovž-renovation and expansion (prostorska stiska)

  • Rotovški trg-prenova/Rotovš square (nekulturni trg)

 • Qlandia 2-nakupovalno središče/Qlandia 2-Shopping center
- Prenova bivšega Durs (problematika izgleda osrednjega trga)
- Obnova promenade v Mestnem parku
PROPOSED


- Tehnološki park Maribor (problematika razvoja lokalnega gospodarstva - (namenjen tujim neposrednim investitorjem-FDI, kaljenju start upov in že uveljavljenim podjetjem, ekonomski razvoj)

- Stolpnica Kolosej-poslovni objekt (10-16 nadstropna)/Colosseum high-rise building-office building (10-16 storey)
- Hitra cesta Severna obvoznca/Northern Highway (problematika pretočnoti Vzhod - Zahod)
- Marhaten Stanovanjsko poslovni kompleks (moderne stanovanjske soseske, poslovni prostori) / -apartment complex
- Poslovna Cona Pobrežje/Business Zone Pobrežje ( ekonomski razvoj mesta )
 • Projekt Pekre-izgradnja vrstnih hiš/Project Pekre-construction of terraced houses
 • Mariborska stolpnica-poslovno stanovanjski objekt (30-45 nadstopna)/Maribor Tower-business and residential facility (30-45 storey)
 • Hotel Habakuk-razširitev/Hotel Habakuk-extension
 • Hotel Lent/Hotel Lent
 • Logistični center OREH-Projekt 5. in 10. koridorja v Hočah/Logistics Center WALNUT/Project 5th and 10 corridor in Hoče
 • Centralna policijska postaja-nov objekt/Police station-new building
- Zapori-nov objekt (premestitev zapora, prostorska stiska, problematika centralne lege zapora)
- Obnova športnega centra Kovinar (splošni izgled in razvoj športa)
COMPLETED

 • Ljudski vrt Stadion (1.faza)/Ljudski vrt Stadium (1.faze)
 • Mariborska tržnica/Maribor Marketplace
 • Studenška brv/Studenci footbridge
 • Srednja strojna šola-celovita obnova/Middle school of machine and hardware-renewal
 • Center Forum 2 (6 nadstropna)/Center Forum 2 building (6 storey)
 • Biotehnična šola/Biotechnical School
 • Hotel Ocean/Hotel Ocean
 • Hotel Arena 2/Hotel Arena 2
 • Logistični center Schenker/Schenker Logistics Center
 • Merkur Center/Merkur Center
 • Cestno Podjetje Maribor-poslovna stavba/CPMaribor-office building
 • Apartma Bolfenk-Pohorje/Apartment Bolfenk-Pohorje
 • Koroški veter-stanovanjski kompleks/Koroški veter-residential complex
 • Domino Pobrežje-stanovanjski kompleks/Domino Pobrežje-residential complex
 • Prvomajsko sonce-stanovanjski kompleks/Prvomajsko sonce-residential complex
 • Vila Vrvarska-Vila Vrvarska
 • Štajerski avto dom/Štajerski avto dom
 • Studenci Petrol/Studenci Petrol gas station
 • Leykam/Leykam
 • Vila Tezno-stanovanjski kompleks/Vila Tezno-residential complex
 • Vodni stolp-prenova/Water Tower-renovation
 • Turbo rondo-Titova cesta/Turbo rondo-Titova street
 • Fakulteta za kmetijstvo-obnova/Faculty of Agriculture-renewal
 • II. gimnazija Maribor-obnova/ II. Gymnasium Maribor-renewal
 • Železniška postaja Maribor-obnova/Railway station Maribor-renewal
 • Veslaško središče Bresternica-obnova/Rowing center Bresternica-renewal
 • Raiffeisen banka-nova stavba/Raiffeisen Bank-New Building
 • Zavetišče za živali Maribor-nova stavba/Animal Shelters Maribor-new building
 • Projekt Ledina TAM/Project Ledina TAM
 • Pobrežje stanovanjsko-poslovni kompleks/Pobrežje Residential-Business Complex
 • Naskov dvorec-obnova/Nascov manor-renewal
 • MARIFARM tovarna zdravil/MARIFARM drug factory
 • Hotel Draš Center/Hotel Draš Center
 • Magdalena 4 in 5- stanovanjski kompleks/Magdalena 4 and 5-residential complex
 • Mariborsko lutkovno gledališče/Maribor Puppet Theatre
 • Dom pod Gorco-dom za starejše/Dom pod Gorco-home for elderly
 • Slovenska vojska-celovita obnova Kadetnice/Slovenian Army- integrated adaptation Kadetnica
 • Smetanova-stanovanjski objekt/Smetanova--residential complex
 • Magdalena-stanovanjski objekt/Magdalena-residential complex
 • Tara-stanovanjski objekt/Tara-residential complex
 • Karantena-obnova/Karantena-renewal
 • Nova 8 sedežna gondola/New 8 seater cable car
 • Maistrov dvor-poslovni objekt/Maistrov dvor-business building
 • City 3-poslovna stavba/City 3-office building
 • Trg Leona Štuklja-Celovita obnova/Leon Štukelj Square-Integrated renovation
 • Harvey Norman/New shopping center Harvey Norman
 • Mercator center Maribor/New shopping center Mercator
 • Garažna hiša pod bivšo Restavracijo Center/Parking garage under the former Restaurant Center
 • Slavija-poslovni kompleks/Slavija business center
 • Hotel apartma pod Pohorjem/Hotel apartment below Pohorje
 • Obnova terminala letališča Edvarda Rusjana Maribor/New terminal airport Edvard Rusjan Maribor
 • Nova cestna povezava Melje-Malečnik/New road link Melje-Malečnik
 • Projekt Gasilska postaja (adaptacija)/Project Fire Station adaptation
 • Medicinska fakulteta/New Medicine Faculty
 • Mariborska metropola-poslovno stanovanjski kompleks (3x17nadstropna)/Maribor residential facility (3x17 floor)
 • Ljudski vrt Stadion (2.faza)/Ljudski vrt Stadium (2nd phase)
 • Projekt Pekarna (Hladilnica + Lubadar)/SubCultural centers Bakery(Pekarna)
 • Projekt Piramida-Grad Marcburg arheološko izkopavanje/ Project Piramida-Castle Marcburg archaeological excavation
 • Univerzitetni Klinični Center Maribor-onkološki kompleks/University Clinical Center Maribor-construction of oncological (razvoj ukc)
 • Univerzitetni Klinični Center Maribor-H1 urgentni center/University Clinical Centre Maribor-H1 emergency center (razvoj ukc)
 • IZUM adaptacija
 • Minoritska cerkev/Monastery church
 • Zdravstveni dom Adolfa Drolca dograditev
 • TC Qlandia II(Eurospin, Lidel)
 • Baronična hiša
 • Projekt pohištveni center Momax (tržaška)PREVIOUS THREADS

[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2012
[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2011
[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2010
[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2009
[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2008
[MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice ARHIV/Projects, Construction Updates & News ARCHIVE

Important links:

www.trajekt.org
www.archdaily.com
www.mb-arhitekti.si
www.urbanaslovenija.blog.siol.net
www.ofis-a.si
www.ponting.si
www.sadarvuga.com
www.grolegerarhitekti.si
www.arhitekturni-atelje.si
www.styria.si
www.kalamar-architects.com
www.genius-loci.si
www.realintegral.si
www.gravitas.si
www.abiro.net
www.aplan.si
www.multiplan.si
www.prima.si
www.dekleva-gregoric.com
www.ravnikar-potokar.si
www.atelierarhitekti.si
www.atelje-s.si
www.bevkperovic.com
 

·
Above-the-clouds
Joined
·
8,636 Posts
Neverjetna uvodna stran:bow::applause: Držim pesti za Glavni trg in nabrežje Drave.:cheers: Z novim županom novo upanje.:D

Sicer se mi pa zdi nov thread popolna napotreben. A je sploh še kakšen aktiven Mariborčan na tem forumu?
 

·
Registered
Joined
·
470 Posts
Nekaj še nas je, samo se v mestu ne dogaja nič omembe vrednega. Maks in ugm sta totalno odpadla, za obrežje lenta ni denarja, za brv tudi ne, tako tudi ne vem od kot bi bil za nov glavni trg...

V bistvu sta po hitrem pregledu realna samo dva projekta, to sta nova fakulteta za medicino (kjer dela v rovu po neuradnih informacijah stojijo, ker so naleteli na baje ogromno gnezdišče gadov - tak je rekla bolničarka v bolnici), ter center don bosko. Oba se dejansko nekako gradita. No, letališče še kot kaže nekako napreduje.

To pa je to se mi zdi... :dunno:

Sicer pa pohvale za uvodno stran! :cheers:
 

·
Banned
Joined
·
29 Posts
^^ "Ni denarja" ta je pa smešna, kaj denar v Dravo mečete? Kdaj bo pa Mariborska občina začela črpati Evropska sredstva?-glede na kandidate za župana verjetno nikoli.:lol: Aja od Dravskih elektrarn je občina dobila 2 miljona evrov za ureditev nabrežja Drave in kam jih je dala?

Če bi rekel da ni volje bi še rezumel.:bash:
 

·
Registered
Joined
·
782 Posts
^^ "Ni denarja" ta je pa smešna, kaj denar v Dravo mečete? Kdaj bo pa Mariborska občina začela črpati Evropska sredstva?-glede na kandidate za župana verjetno nikoli.:lol: Aja od Dravskih elektrarn je občina dobila 2 miljona evrov za ureditev nabrežja Drave in kam jih je dala?

Če bi rekel da ni volje bi še rezumel.:bash:
Posebna debata, ki ne spada sem. Definitivno pa problem ni samo v pripravi elaboratov...to je sedaj mislim, da že jasno - poleg tega je to "bivše" vodstvo do zdaj največ počrpalo med vsemi preteklimi vodstvi...
 

·
Banned
Joined
·
29 Posts
Posebna debata, ki ne spada sem. Definitivno pa problem ni samo v pripravi elaboratov...to je sedaj mislim, da že jasno - poleg tega je to "bivše" vodstvo do zdaj največ počrpalo med vsemi preteklimi vodstvi...
Nažalost je to res, ampak jaz se glih s tem ne bi tolažu , glede na to da so počrpal kakšnih 5% razpoložljivih evropskih sredstev z malo truda bi jih lahko veliko več, ampak ne, vidim da ste Mariborčani s tem povsem zadovoljni:puke:

Ta debata ne spada sem, tist video ki ga je prilepil tauru5 pa spada??:bash:
 

·
Registered
Joined
·
782 Posts
Nažalost je to res, ampak jaz se glih s tem ne bi tolažu , glede na to da so počrpal kakšnih 5% razpoložljivih evropskih sredstev z malo truda bi jih lahko veliko več, ampak ne, vidim da ste Mariborčani s tem povsem zadovoljni:puke:

Ta debata ne spada sem, tist video ki ga je prilepil tauru5 pa spada??:bash:
videa si nisem ogledal :) ga zato ne morem komentirat.

Teh 5%, kot praviš - si se vprašal kdaj zakaj je toliko elaboratov pripravljenih za črpanje obstalo nekje "vmes"? Kot že rečeno - posebna zgodba in takšni odgovori, da smo zadovoljni s tem pa žal niso vredni komentarja ;)
 

·
Banned
Joined
·
29 Posts
^^Ne vem kaj hočeš povedat, upam da ne bo spet v stilu "za vse je kriva Ljubljana" kar Mariborčani zelo radi ponavljate kot kakšne papige. Ne vem zakaj pa pol v Kopru, Celju in ostalih mestih z črpanjem nimajo nobenih težav?
 

·
Registered
Joined
·
843 Posts
Metron;

Je lahko slabše? Glede na preteklost je lahko samo boljse...Levim in desnim smo dali jasno vedeti kaj lahko in kaj ne...

V primeru kakšnih koli manipulacij ali pa deviacij novega župana in mestnega sveta bodo ljudje spet na ulicah...
 

·
Registered
Joined
·
1,301 Posts
Je lahko slabše?
Ne vem koliko je lahko slabše, definitivno pa je lahko enako in glede na kandidate ter njihove prve programske napovedi tudi bo enako, tako kot že zadnjih 20 let. Status quo je mariborski problem, to pa zato, ker se ljudje, ne politiki, vedno znova vračako k istim idejam (iluzijam), ki so jih v to zagatno situacijo pripeljale. Mariborski problem se ni začel, niti se ne bo končal s Kanglerjem. Je pa Kangler zanimiv fenomen in predvsem njegova izvolitev 2006 lahko marsikaj pojasne. Ampak to v tem trenutku niti ni bistveno, mariborski problemi so širši in ljudje se bodo morali vprašat, kdo in predvsem kaj jih je pripeljalo v to situacijo ter potem na podlagi teh spoznanj sprejemat nadaljne odločitve. To se do sedaj še ni zgodilo, zato se mesto vrti v začaranem krogu enih in instih problemov.

Saj na državnem nivoju ni dosti bolje, ampak Maribor je pa tudi za slovenska merila ekstrem.
 

·
Registered
Joined
·
843 Posts
Najbolj zanimivo je to, da znamo vsi samo govorit kak je slabo, kak bo slabse, vsi smo že 20 let v krču, glede na to, da so se Mariborčani odločili da več ne želimo takšnega župana so stvari lahko samo na bolje ali? Upam si trdit, da nas so te stvari prebudile iz spanja.

Kak iz tega krča prit je lahko samo tako, da se začnemo brigat za to mesto in kar se dogaja v njem. Treba je kot sokoli bdet nad delom in doganjani, ne pa da 1/2 populacije si coha muda in se jim jebe za vse. S tega vidika so se začele stvari sigurno spreminjati na boljše.

Najlažje je rečt, da so slabi kandidati itd. pol pa tisti ki to tako oceni ne ponudi boljše alternative... Vodje imamo takšne kot si zaslužimo in izberemo!

Kar se tiče nezanimanja "sposobnih" ljudi za župansko mesto pa je to čista posledica strahu pred neuspehom, ki je globoko zakoreninjen v našo družbo. Glede na to kako smo v Sloveniji navajeni delat (vse preko k. jaz malo tebi, ti malo meni) razumem, da si ljudje, ki so sposobni ne želijo delat v kaosu držbe na način, ki smo ga bili vajenj zadnja leta...

Apatija, melanholičnost in ves izbruh, ki se je zgodil ob koncu leta pa je samo posledica zavoženega Maribora od leta 1989 pa do danes.

Hvala bogu, da je do tega prišlo, to so na dolgi rok dobre stvari, ki pa se zdaj takoj ne vidijo, bodo pa se, ker smo z granitnimi kockami in vstajami, napisi in drugimi stvarmi predramli speče meščane in transformirali mesto:).

Lp
 
1 - 20 of 3162 Posts
Top