SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
946 Posts
Discussion Starter · #3 ·
O ile wiem, to wiatry w Polsce z reguły wieją "poziomo". Wschód-Zachód lub na odwrót.

Generalnie pomysł był OK, ale potrzeba jest takich samych Airparków w większości dużych miast w Polsce. Wtedy można by samolocikiem (kosztuje mniej niż np. Porsche 911 w najuboższej wersji) w 45 minut być z Warszawy na Mazurach, do tego od razu na własnym jachcie.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top