SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1,622 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam wszystkich, byłem patrząc na zdjęcia Polska przez długi czas tutaj w swoim forum i lubię swój kraj, jak i swoich ludzi. więc chciałem podzielić się z Wami kilka zdjęć z Maroka i nie zobaczyłem, że dużo tutaj.
Przepraszam, jeśli moje zdania są złe, ja po prostu wykorzystywane Google Translate w celu komunikowania się z tobą

Pictures taken by Casamor

 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top