Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 55 Posts

·
Registered
Joined
·
2,247 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Banekvarteret
City​


In cooperation with Aarhus Municipality, DSB, MT Højgaard and C.F. Møller Architects is in the process of preparing the realization of the vision Banekvarteret. A new, car-free district in Aarhus, which develops the area and connects the surrounding neighborhoods (inner city/Frederiksbjerg) with a cover above the railway tracks (320 x 110 meters) from Bruuns Bridge to Frederiks Bridge. The project is part of the future reconstruction of Aarhus Central Station.

Use: Residental, shopping, office, underground car parking.
Total sqm: 110.000.
Architect: C. F. Møller.
Developer: DSB Ejendomme.
Status: Proposed.

Links:

See location on map: https://map.krak.dk/m/vgH9j


https://www.cfmoller.com/r/C-F-Moel...Aarhus-banegrav-til-med-bilfri-by-i17814.html

 

·
Fluxit Builders
Joined
·
3,437 Posts
^^

Great thread. But I think, unfortunately, there is something wrong with the tech about this thread, just as with the Gellerup thread - I will alert @Moveteam. Nothing that people posting can do anything about I am afraid.
 

·
Fluxit Builders
Joined
·
3,437 Posts
^^

And then it suddenly counted alright ... Giving the right amount of posts in the Aarhus headline, not just name of last poster.
Before - it knew that Systemon was the last post - but it claimed that there was no replies ... hmmm...
Something fishy going on ...
 

·
Registered
Joined
·
2,247 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Referat fra Magistraten i Aarhus kommune - sag 6.

https://aarhus.dk/demokrati/politik...gistraten/Referat/2018-08-13/?agendaId=348365

Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.

DSB har inviteret Aarhus Kommune til dialog om dels de planmæssige rammer for en eventuel overdækning af Banegraven, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af byggeretter på arealet.

Hvis byrådet tiltræder indstillingen, vil Aarhus Kommune indgå i drøftelser og forhandlinger vedrørende et projektsamarbejde med DSB, MT Højgaard og andre interessenter om udvikling, etablering af overbygning og fælles salg af byggeretter over Banegraven.
 

·
Registered
Joined
·
6,122 Posts
DSB har inviteret Aarhus Kommune til dialog om dels de planmæssige rammer for en eventuel overdækning af Banegraven, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af byggeretter på arealet.

Hvis byrådet tiltræder indstillingen, vil Aarhus Kommune indgå i drøftelser og forhandlinger vedrørende et projektsamarbejde med DSB, MT Højgaard og andre interessenter om udvikling, etablering af overbygning og fælles salg af byggeretter over Banegraven.
Things are warming up under this exciting project. :banana:
Meeting was held yesterday.

https://aarhus.dk/demokrati/politik...yrad/Dagsorden/2018-09-12/?agendaId=353818#10
 

·
Meliusculus Cerebris
Joined
·
376 Posts

·
Registered
Joined
·
500 Posts
Altså, jeg sidder nogle gange tilbage med følelsen af, at nogle politikere gerne vil have alle fordelene, men ikke vil betale prisen det koster, forstået på denne måde:

DSB ejer arealet i banegraven, både før og efter en evt. overdækning. Hvis DSB bruger en millard kroner ekstra på at overdække banegraven, har de nok en forventning om at de efterfølgende kan sælge arealet for 1½ - 2 millarder. Det kræver jo at der bliver bygget x antal m2.
Så nytter det ikke noget, at nogle byrådspolitikerne kommer med forslag om at udlægge dette areal til boldbaner og bypark, eller siger 18 etager og en bebyggelsesprocent på 300 er for vildt (ifølge DF). Det lyder sikkert godt i deres vælgers ører, men det er jo vælgerbedrag, for såden hænger verden ikke sammen.

Så hvis kommunen vil udlægge arealet til noget der ikke kan forrente investeringen, må de selv til lommerne, men det hverken kan eller vil Aarhus kommune at betale for. Det er jo stadig DSB der ejer arealet!

Tilbage er så at lade arealet ligge, som Jan Ravn Christensen fra SF siger, fordi det giver lys og luft. Det er jo rigtigt, nen dette går jo direkte imod ventrefløjens ide om at by-udvikle tæt på centrum og tæt på kollektiv trafik, istedet for ude i perifirien af byen, hvor busdrift er dyrere, og hvor det fremmer privatbilisme. Så byudvikling i banegraven passer jo som fod i hose på den vision.
 

·
Engineer
Joined
·
753 Posts

·
Registered
Joined
·
214 Posts
^^ Det er altså en håbløs beslutning med CF Møller som tegnestue for projektet. De har ikke rigtig lavet noget velfungerende siden gamle-Møller døde. På den anden side kunne det have været værre. De kunne have valgt Scmidt Hammer Lassen - den eneste tegnestue der ikke kan designe et toilet uden pis på gulvet.
 

·
Registered
Joined
·
6,122 Posts
Rapport fra Banedanmark about the proposed rebuilding of Aarhus H leading up to electrification, including the establishment of Banekvarteret.
First illustration shows the new layout of the tracks and platforms and the second shows the possible areas for columns supporting the buildings over the tracks.

 
1 - 20 of 55 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top