SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 50 Posts

·
Registered
Joined
·
21,700 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Med et sterkt overordnet helhetsgrep og bolig- og bykvalitet i fokus, har a-lab vunnet et parallelloppdrag om transformasjon av et stort industriområde på Frysja.

Nytt knutepunkt langs Akerselva
Frysja industriområde omfatter ca 123 daa og ligger langs Akerselva, og i overgangen mellom byen og Oslomarka. Området er det siste industriområdet langs elveløpet som vil gjennomgå en transformasjon fra industrinæring til boliger.

Visjonen for «Frysjaparken» er å skape et attraktivt boligområde med moderne arkitektur, variert bomiljø og bærekraftige løsninger, hvor flest mulig skal få nyte å kunne ta på seg skiene rett utenfor stuedøren og vandre inn i Oslomarka.

Helhetsgrepet
Industriområdet framstår i dag som en lukket «øy» i byen, og potensialet for ny byutvikling er stort. Mens parallelloppdraget opprinnelig omfattet en begrenset del av industriområdet, tok vinnerforslaget «Frysja Park» utgangspunkt i et helhetlig grep for hele industriområdet.

Helhetsgrepet legger opp til en helhetlig stedsutvikling som åpner opp området og knytter det opp mot omgivelsene, og som ivaretar både grønne og bymessige kvaliteter for alle utviklingstomtene i området. Hensikten er å oppnå flere kvaliteter enn om hver enkelt eiendom skulle bli utviklet hver for seg.

Et klart overordnet byplangrep vil også gi større grad av bymessighet og offentlig tilgjengelighet, ulike typer byrom, urbane møteplasser og bedre tilpasning til omgivelsene. Dermed legges det til rette for utvikling av en helt ny bydel med stedegen karakter.

Langsiktig prosess

Konkurransen om «Frysjaparken» ble vunnet i 2013. Siden har involverte aktører og planmyndigheter samlet seg om et omforent hovedgrep som bør legges til grunn for framtidig utvikling av området.

A-lab er anvarlig for de to første reguleringsprosjektene, som til sammen utgjør nær halvparten av industriområdet. Det jobbes også med planer for øvrige eiendommer, men disse har et noe lengre tidsperspektiv for ny utvikling.

Markerer begynnelsen
Med over 700 leiligheter og ca 65 000 m2 markerer «Frysja Park» starten på utviklingen av hele området, for Stor-Oslo Prosjekt. På andre siden av Frysjaveien kommer et prosjekt for Møller Eiendom.

Begge prosjektene har hovedvekt på bolig, med innslag av kontorer, service, barnehage og forretning. Viktige kvaliteter er variasjon i bebyggelse og boligtyper, forretninger på gateplan, parkering under bakken, ny opparbeidelse av Frysjaveien, en sentral allmenning, gjennomgående grønne akser, tverrgående gangforbindelser, ulike møteplasser, god variasjon i uterom og direkte tilknytning til Akerselva og Nordmarka.

Bærekraftig boligfortetting
Et overordnet mål er i Oslo å imøtekomme den store befolkningsveksten med et stort antall boliger innenfor eksisterende byggesone (Markagrensen) – og samtidig bygge opp under god bolig- og bytvikling.

Frysja er ikke definert som et såkalt «område for knutepunktsfortetting», men angis i kommende kommuneplan som et viktig område for boligfortetting og ny byutvikling. Prosjektets ambisjoner – om å skape et høykvalitets boligområde med bymessige kvaliteter – kan derfor bli et eksempel på hvordan man kan bygge byen tettere – med god kvalitet.
http://a-lab.no/a-lab-tar-helhetsgrep-pa-frysja/ 

·
Registered
Joined
·
1,041 Posts
Looks pretty good. My only issue is that the crossing "central axis" ends in forest on one side and a tiny pedestrian bridge on the other. It's not going to be used by anyone except local residents because it doesn't lead anywhere.

Even in Grunerløkka the perpendicular side streets are pretty quiet. This area won't have anything near the same population density.

Making a square that's used by many people is important because it encourages more people to use it. Nobody will hang out in a dead urban area. A square that's used a lot is also more safe.

It would be better to put in two main squares. One at the bottom of the development facing the split between Frysjaveien and Svensenga, and one at the top where Frysjaveien meets Kjelsåsveien, as these are more natural congragation points for the wider area and for locals in the future Frysja. Then they could use the main road as a link between these two points. Keep "Frysja Torg" but turn the rest of the central axis into a park.

Just my two (five?) cents
 

·
Registered
Joined
·
409 Posts
Looks good. But 700 apartments now, and more to come later, would need better public communications. Not all of these people can walk into the woods every day like the sales-pitch assumes; some probably have to go to work, school, kindergarten, etc also. And there are only buses serving this area. So many will probably use cars.

There is the subway 2 km away, the train is much nearer but doesn't go very often. The tram is next to the train, but this is at the end of the long arch going over the Grefsen plateau and over Storo. I guess major development in this area would be a good reason to upgrade the Gjøvik-train, so that it assumes more relevance also for this suburb. The train is pretty fast going downtown from here, but the rail is single line.
 

·
Scandi-friendly
Joined
·
10,489 Posts
The double trqcked Gjøvikbane starts already at Grefsen. They could probably fit in four trains an hour if they put their mind to it. Nsb Gjøvikbanen AS wants higher frequency, they've said but they have to fight cargo trains headed for Bergen. Norwegian infrastructure politics in a nutshell. Hopefully railroad over Sollihøgda will make room for something...
 

·
Registered
Joined
·
409 Posts
Hidden in totally unrelated updates about the Dovrebane along Mjøsa towards Hamar, here:
Byggestart i 2018
I found the following

Statsråd Solvik-Olsen skriver også i brevet til Stortinget at Jernbaneverket har på gang en mer langsiktig utredning for Gjøvikbanen. Dette gjelder blant annet dobbeltspor mellom Oslo og Nittedal. For å øke kapasiteten på kort sikt, vurderer etaten muligheten for tog med to etasjer
Don't know if this is based on the idea of a new line up along Groruddalen and then under Gjelleråsen and up Nittedal valley (not to Nittedal station, which is up in the hillside). The line through Lillomarka, Movatn, Nittedal station would need more than double tracks to improve, as it's old and curvy, so it's not unrealistic that they relocate it further east. I think a plan was then to convert the existing rails from Kjelsås into something useful, like Metro-tracks connecting at Storo. Time will show, I guess.
 

·
Banned
Joined
·
928 Posts
Here is Codes proposal for the masterplan of the area:

In a part of the project, the north-east part and towards Kjelsåsveien (and a bit down along Akerselva) I actually think they build a bit too close to the river, personally.

And I'm not normally the MdG type, would never vote for that party. But I just think there should be a bit more nature there than just some leftovers like this looks like. I'm just saying I'd choose some other solution right there.

Also, free-standing blocks surrounded by "nature"/lawns? :eek:hno:
Isn't that a bit old school now. Don't get me wrong though, some of this is totally OK, and not a bad development considering what is there now. I'm just pointing a couple of things I see, out..
 

·
Registered
Joined
·
3,385 Posts
What bothers me is how its planned as an enclave within the city, not as part of the city, where it try to integrate with the surrounding area at all. Its like a green fence around it, with only two exits.
 

·
Registered
Joined
·
86 Posts
I encourage people not taking their cars to work, but I imagine the gravel road along Akerselva is going to get quite crowded now.

When I was growing up, when Nydalen was a wasteland, I used to ride my bike down that raod like a maniac. Now a days there are way to many people (on sunny days) to race down. Imagine the increase what that new complex. :D

Just a little nostalgia from a 90's kid.
 

·
Registered
Joined
·
21,700 Posts
Discussion Starter · #14 ·
What bothers me is how its planned as an enclave within the city, not as part of the city, where it try to integrate with the surrounding area at all. Its like a green fence around it, with only two exits.
I don't disagree, but I'm not sure how else it could be done. I don't see any other places they could add more connections than they already have as the area is mostly walled in by houses on all sides despite its leafy appearance.

https://www.google.no/maps/place/Fr...bdf6f574e75452a!8m2!3d59.9667508!4d10.7740898

The biggest problem I have with the development is the lack of public transportation there. I really wish it had a tram line or something else than just buses there, but I guess it is not particularly realistic.
 

·
Registered
Joined
·
3,385 Posts
I dont necessary mean more street connections, but the northers blocks are not even connected propoerly to Kjeldsåsveien. Also towards Svensenga (block furthest southwest), its should be a continuous facade to connect to the surroundings. Like it is now, it seem awfully inward oriented.
 

·
Registered
Joined
·
21,700 Posts
Discussion Starter · #16 ·
I dont necessary mean more street connections, but the northers blocks are not even connected propoerly to Kjeldsåsveien.
Actually I believe they plan have been re-worked to be much better at that. I believe this is the plan they are working after now and it only shows a very thing strip with grass towards Kjelsåsveien. The latest render posted by me also seems to show the blocks much closer to Kjelsåsveien than what was seen on the initial renders.
Also towards Svensenga (block furthest southwest), its should be a continuous facade to connect to the surroundings. Like it is now, it seem awfully inward oriented.
This I agree with, but the situation here too seems to be slightly better in the latest render.
 

·
Registered
Joined
·
251 Posts
Interesting project in many ways. Obviously the biggest challenge is to get proper public transport in order.

Is it possible to have a tram-ring from Kjelsås to Frysja then along Akerselva to Nydalen and connect at Nordpolen?
 

·
Registered
Joined
·
21,700 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Interesting project in many ways. Obviously the biggest challenge is to get proper public transport in order.

Is it possible to have a tram-ring from Kjelsås to Frysja then along Akerselva to Nydalen and connect at Nordpolen?
There are no plans for it as far as I know, but I would love to see tram line from Kjelsås and down to Sagene through Frysja before it merged with the kjelsås line again at Torshov (creating a tram ring like you mention). I think such a line could be quite popular. There is also further potential to densify parts along Maridalsveien.

 

·
Registered
Joined
·
1,041 Posts
Interesting project in many ways. Obviously the biggest challenge is to get proper public transport in order.

Is it possible to have a tram-ring from Kjelsås to Frysja then along Akerselva to Nydalen and connect at Nordpolen?
The best thing to do would be to move Kjelsås railway station to the opposite site of Kjelsåsveien.

People who already live in the area wouldn't be too affected, and Frysja could be connected by a bridge over Akerselva.

There aren't any plans to do this, but I think it should be considered. It would make sense to adjust the transportation network after injecting thousands of apartments into an area.
 
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top