SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
364 Posts
Discussion Starter · #1 ·
lo siento, no he encontrado la información en castellano, una torre residencial y oficinas en plantas bajas en la nueva ordenación de la zona maritima de Mataró, al límite del Area metropolitana de Barcelona:

DIARI EL PUNT
Mataró tindrà una torre de 22 pisos d'alçada davant del port
EL PUNT. Mataró.
L'Ajuntament de Mataró ja té aprovat el pla de millora urbana de la ronda Barceló que proposa obrir la ciutat cap al mar. En la zona, el planejament urbanístic preveu construir un pas subterrani fins al port i una torre d'habitatges de 22 pisos d'alçada. A més també s'hi farà un aparcament subterrani amb capacitat per a 319 vehicles, locals comercials, una plaça pública nova i la futura seu del museu d'art contemporani del publicista Lluís Bassat. Aquest últim espai s'ubicarà en una antiga fàbrica farinera de la ciutat que està catalogada i que s'haurà de rehabilitar. Pel que fa a la torre s'hi construiran un total de 140 pisos, i la intenció és que les plantes inferiors es destinin a oficines. La reordenació d'aquest sector costaner, que ara està format per naus industrials i magatzems, ja ha superat l'aprovació provisional i l'Ajuntament enviarà l'expedient a la direcció general d'Urbanisme perquè l'aprovi de manera definitiva.
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
60,990 Posts
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top