SkyscraperCity Forum banner
161 - 180 of 378 Posts

· Registered
Joined
·
1,507 Posts
başka yerlerde böyle açık mimarisiyle butik konsepte sahip projeler yerine AVM Residence gökdelen mantığı ile ilerleniyor. Ya da böyle uzay mimarisiyle yapılmış geniç AVMler tercih ediliyor bir sürü dükkanın deli danalar gibi 6 7 katlara kadar uzatıldığı projeler. Bence böylesi daha şirin ve mimari açıdan daha güzel duruyor. Tam egeli olucak :) Tıpkı forum gibi :p
 

· Moderator
Joined
·
32,675 Posts
ilk görseller daha tatlıydı, bakalım nasıl olacak.
 
161 - 180 of 378 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top