SkyscraperCity banner

2161 - 2180 of 2181 Posts

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510035096-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad kanałem Warszawickim w Warszawicach w km 2+517” - nr postępowania 017/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ALBLU Sp. z o. o., Warszawa

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1938483.91 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510033569-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 2+850 do km 12+450 (L=9,600 km) z wyłączeniem skrzyżowania typu RONDO km 5+844 w miejscowości Strachowo oraz mostu w km 11+904 w miejscowości Bolęcin, na terenie gminy Płońsk i Sochocin, powiat płoński” - nr postępowania 195/19

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki
Partner: ALTOR Sp. z o.o.

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3785475.06 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510034728-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w granicach pasa drogowego polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miejscowości Maciejowice w km 2+069 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie ” - nr postępowania 189/19

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: ALTOR Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1015131.62 PLN
www.uzp.gpv.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510034703-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 14+900 do km 16+535 (L= 1,635 km), na terenie gminy Joniec” - nr postępowania 194/19

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Szpańscy: Jerzy, Jacek, Dawid "CZYSTOŚĆ", Wołomin

Cena wybranej oferty/wartość umowy 690000.00 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510036080-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600” - nr postępowania 010/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., Gostynin

Cena wybranej oferty/wartość umowy 665418.93 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510041808-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+394 do km 11+894” - nr postępowania 014/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lipno

Cena wybranej oferty/wartość umowy 436163.17 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacje z BZP:

Ogłoszenie nr 510041009-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odcinkach od km 6+940 do km 8+390 Suchodół – Polków Sagały, od km 9+730 do km 11+458 Polków Sagały – Grębków i od km 12+523 do km 14+135 Ogródek- Stawiska na terenie gminy Grębków, pow. węgrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 004/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid "CZYSTOŚĆ" Spółka Jawna, Wołomin

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2599039.67 PLN
i

Ogłoszenie nr 510041079-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum firm: Lider: FABE POLSKA Sp. z o. o., Partner: SP SINE MIDAS STROY Sp. z o. o. Oddział w Polsce, Warszawa

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1820000.30 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacje z BZP:

Ogłoszenie nr 510041319-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100” - nr postępowania 012/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., Gostynin

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1148974.06 PLN
i

Ogłoszenie nr 510041565-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 4+743 do km 6+030 długości 1,287 km w miejscowości Szaruty, na terenie gminy Liw, powiat węgrowski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 022/20

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, Miedzna

Cena wybranej oferty/wartość umowy 882452.76 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510049681-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 738 w km 6+450 do km 8+620 na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 021/20
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., Jasieniec
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1351316.01 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510049661-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+069 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 024/20
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DOMOST Sp. z o.o., Małkinia Górna
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7992872.75 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510047088-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł. 10 m oraz budową kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem do rzeki Brzeźniczki ” - nr postępowania 196/19
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DROGBUD Tomasz i Agata Brok Sp. j., Radom
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1697400.00 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510047087-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 52+495 do 53+573” - nr postępowania 020/20
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., Brodnica
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2217638.22 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
15,176 Posts

·
Semper Invicta
Joined
·
25,081 Posts

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510057848-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie”- nr postępowania 013/20
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INFRASTRUKTURA BUD – 59 Spółka z o.o., Warszawa
Cena wybranej oferty/wartość umowy 980823.16 PLN
www.uzp.gov.pl
 
2161 - 2180 of 2181 Posts
Top