SkyscraperCity Forum banner

[Mazowieckie] Infrastruktura rowerowa i szlaki rowerowe

18274 Views 59 Replies 26 Participants Last post by  EsceniusNalolo
Budowa drogi ze ścieżką rowerową z Ciechanowa do Opinogóry

11 października 2017

Powiat ciechanowski, miasto Ciechanów oraz gmina Opinogóra Górna chcą wspólnie zrealizować inwestycję w rozbudowę drogi z Ciechanowa do Opinogóry wiodącej przez miejscowość Kąty. Na całej długości ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, fragmentami także chodnik. Samorządy zabiegają o pozyskanie dofinansowania z budżetu Mazowsza w ramach ogłoszonego przez marszałka konkursu.Porozumienie intencyjne podpisali dziś w ratuszu: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk. Porozumienie dotyczy odcinka drogi powiatowej o długości prawie 6,5 km. Obecnie droga ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m, z licznymi uszkodzeniami – pęknięciami krawędziowymi, spękaniami siatkowymi i zapadnięciami. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej.

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 6 m. W ul. Kąckiej (na długości ponad 700 m), wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowywanej drogi wybudowana będzie ścieżka rowerowa, w miejscach z zabudowaniami chodnik – w sumie o długości 920 m. Powstanie 112 zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, przebudowanych zostanie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz uporządkowana będzie zieleń przydrożna. Zakres robót obejmie także przebudowę mostu na rzece Sona w miejscowości Kąty.

Powiat przygotował dokumentację oraz zobowiązał się do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do wyłonienia wykonawcy. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od dofinansowania zewnętrznego, które zgodnie z zasadami naboru, może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, do kwoty nie wyższej niż 4,2 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym trzech samorządów. Powiat pokryje 33,68%, miasto Ciechanów 16,84%, gmina Opinogóra Górna 5,26% wartości brutto zadania. Ostateczna wartość wkładu finansowego stron zostanie określona w odrębnych umowach.

Samorządy podkreślają, że droga ma charakter ponadlokalny, początek planowanego do przebudowy odcinka znajduje się blisko pętli miejskiej, która tworzy sieć komunikacyjną między różnymi częściami miasta oraz drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, natomiast koniec odcinka przewidzianego do przebudowy znajduje się w Opinogórze Górnej, na skrzyżowaniu z drogą Chrzanówek-Opinogóra, która w dalszej części przebiega przez powiat przasnyski, łącząc się pośrednio z drogą krajową nr 57 relacji Przasnysz – Maków Mazowiecki. Droga ma charakter ponadlokalny.

– Porozumieliśmy się z prezydentem i wójtem, że wspólnie chcemy tę drogę przebudować. Dlatego teraz i dlatego razem, bo samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył środki na wsparcie dróg lokalnych. Biorąc pod uwagę tak duże wsparcie, teraz będziemy w stanie wspólnie ją wykonać. Wierzę, że tak jak dotychczas z prezydentem udało nam się porozumieć w sprawie m.in. ul. Sońskiej, tak wkrótce będziemy budować ul. Kącką – powiedział starosta Sławomir Morawski.

– Mieszkańcy Ciechanowa od dawna oczekują modernizacji ulicy Kąckiej i całej drogi do Opinogóry. Postulat budowy ponad 6 km ścieżki rowerowej w tym miejscu słyszę od dawna. Jest to ważny szlak rowerowy prowadzący do parku w Opinogórze, który jest atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, celem wycieczek. Jestem przekonany o słuszności tej inwestycji, dlatego miasto angażuje się we współpracę. Kluczowe jest pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, koszt każdego z samorządów będzie wówczas niewielki, a mieszkańcy niewątpliwie na tym wszystkim skorzystają – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

– Ten projekt jest bardzo ważny dla mieszkańców Ciechanowa, a z mojego punktu widzenia istotne jest to, że biegnie do Opinogóry Górnej, a to wiąże się z takim perspektywicznym rozwojem dla tej miejscowości i całej gminy. Zastanawialiśmy się nad finansowaniem tego projektu już dużo wcześniej, jest on ogromnie ważny dla całego regionu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naprawdę porządną drogą – dodał wójt Piotr Czyżyk.

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na dofinansowanie do budowy dróg powiatowych w sumie 100 mln zł. Nabór wniosków na lata 2017-18 już się rozpoczął. Według zapowiedzi, jeszcze w tym roku zostaną ocenione wnioski oraz podpisane umowy, tak by inwestycje można było rozpocząć na początku przyszłego roku.
Źródło: http://www.umciechanow.pl/main/aktu...a-rowerowa-z-Ciechanowa-do-Opinogory/idn:5320
1 - 20 of 60 Posts
Szkoda, że poza pojedynczymi wyjątkami, w województwie mazowieckim poza miastami i ich DDR nie buduje się sieci szlaków rowerowych z prawdziwego zdarzenia.
Takie szlaki byłyby świetną podstawą do rozwoju turystyki (głównie weekendowej).

Warto by zbudować sieć szlaków rowerowych VeloMazovia oraz stworzyć mazowieckie odcinki genialnego projektu,
jakim jest szlak z gór nad morze wzdłuż Wisły tj. Wiślana Trasa Rowerowa, która to powstaje bądź już powstała w innych województwach (kujawsko-pomorskie i śląskie — odcinki gotowe, małopolskie — większość odcinka jest gotowe).
Szkoda, że poza pojedynczymi wyjątkami, w województwie mazowieckim poza miastami i ich DDR nie buduje się sieci szlaków rowerowych z prawdziwego zdarzenia.
Takie szlaki byłyby świetną podstawą do rozwoju turystyki (głównie weekendowej).

Warto by zbudować sieć szlaków rowerowych VeloMazovia oraz stworzyć mazowieckie odcinki genialnego projektu,
jakim jest szlak z gór nad morze wzdłuż Wisły tj. Wiślana Trasa Rowerowa, która to powstaje bądź już powstała w innych województwach (kujawsko-pomorskie i śląskie — odcinki gotowe, małopolskie — większość odcinka jest gotowe).

Niezupełnie prawda. Właśnie Wieliszew buduje DDR z chodnikiem obok wzdłuż drogi prowadzącej na plażę nad Zalewem Zegrzyńskim. Ruch samochodowy się zagęścił i zaszła taka potrzeba. Jak się doda drogę konserwacyjną Wodociągu Północnego, to powstanie ciągła DDR bez konfliktu z ruchem samochodowym od Warszawy do plaży nad Bugonarwią.

Szkoda, że oznakowania nie ma... może będzie. Bo jak na razie to może 1% Warszawiaków wie, że takie coś jest budowane (a w 80% już istnieje).
Ścieżka rowerowa - Wola Chodkowska - Ryczywół ( pow. kozienicki ):


^^ Dla "równowagi" absolutny bubel z Sochaczewa. Nawierzchnia, geometria przejazdu, krawężniki, znaki na środku, w zasadzie coś co powinno zostać komisyjnie zniszczone jeszcze przed odebraniem.

Trojanowska: na tej ścieżce lepiej zejść z roweru

Jaki koń jest, każdy widzi, więc nie będziemy się specjalnie rozwodzić, poprzestaniemy na poradzie dla użytkowników jednośladów: na nowo powstałej ścieżce rowerowej przy ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie lepiej z roweru zejść, istnieje bowiem ryzyko zdrowego przydzwonienia w któryś z wyrastających dokładnie pośrodku naszego szlaku znaków drogowych.Remont Trojanowskiej dobiega końca. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wykonuje go firma Prima z Karwowa. Nadzór nad inwestycją sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg, projekt sfinansował Urząd Miasta.

To nie pierwsza interwencja dotycząca wykonanych prac na Trojanowskiej. Niedawno pisaliśmy o zaskakującym, bezużytecznym placu pozbawiającym klientów miejsc parkingowych przed znajdującym się tu marketem, dziś nie możemy nie zwrócić uwagi na znaki drogowe zamontowane dokładnie pośrodku nowo powstałej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy.

Z uwagi na różną szerokość jezdni, ścieżka ta częściowo poprowadzona została „w ulicy” po obu stronach drogi, a częściowo, i akurat w tym przypadku, „w chodniku” po jednej stronie jako dwukierunkowa. Mamy takie nieśmiałe pytanie do zleceniodawców, wykonawców i projektantów, jak na wysokości słupów bezpiecznie wyminąć się mają jadący w przeciwnych kierunkach rowerzyści? Ba, jak bezpiecznie pokonać ma te przeszkody rowerzysta jadący w pojedynkę, zwłaszcza gdy na dworze mgła, ciemno, szaro, ale również w pełnym słońcu?

Źródło i więcej zdjęć:
https://e-sochaczew.pl/n/trojanowska-na/56130
Dzięki info od @zagłębiak przy okazji niedawnego wyjazdu pod Wawę odwiedziłem ten CPR przy Ryczywole i popełniłem krótką analizę inwestycji:

http://rowery360.eu/?p=185

Konsultacje. Radom - Domaniów

Starostwo Powiatowe ogłosiło konsultacje w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom (zobacz >>>). Niestety ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji nie ukazało się w ogólnodostępnych mediach dlatego nasze uwagi wysłaliśmy po tym jak konsultacje oficjalnie się skończyły. Liczymy jednak, że z uwagi na ten fakt zostaną mimo to rozpatrzone.
Całość materiału:
http://bractworowerowe.blox.pl/2017/11/Konsultacje-Radom-Domaniow.html
Na rowerze z Radomia do Skaryszewa

13 grudzień 2017 / Tekst Jakub Szczechowski

Zakończyła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Radomia do Skaryszewa.

- Długość to prawie 5 km. To jednokierunkowa ścieżka. Koszt całej inwestycji to 5,3 mln zł. Wliczona w to jest dokumentacja i wykup gruntów. Same roboty kosztowały ok. 4 mln zl - informuje rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Inwestycja była realizowana w systemie "Projektuj i buduj"przez firmę Interbud. Umowa została podpisana 15 lipca 2016 roku.

Bractwo Rowerowe w Radomiu podkreśla, że jest to najdłuższa i jednocześnie jedyna trasa w regionie radomskim, którą można dojechać do innej miejscowości. - W sumie, bez zsiadania z roweru i po dedykowanej infrastrukturze, będzie można pokonać 12 km. Równa nawierzchnia asfaltowa zapewni komfort podróżowania a separacja od ruchu samochodowego oraz oznakowane przejazdy bezpieczeństwo rowerzystom i pieszym - mówi kanclerz Bractwa Rowerowego Sebastian Pawłowski.

Dodajmy, że trwa zbieranie podpisów pod petycją do GDDKiA w sprawie budowy kolejnych odcinków ścieżki do Iłży i granicy województwa. - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Skaryszewem i Iłżą będzie możliwa przy realizacji rozbudowy krajowej dziewiątki na odcinku Skaryszew - Iłza i ta rozbudowa będzie polegała na poprawie stanu i geometrii drogi. Wyposażymy tę drogę również w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będziemy budować chodniki, ścieżki rowerowe - wyjaśnia Małgorzata Tarnowska. Wszystko zależy jednak od zapewnienia środków na tę inwestycję

Rowerzyści czekają też na dobre informacje odnośnie do ścieżki z Jedlni-Letniska do Radomia wzdłuż drogi 737.


zdjęcia dzięki uprzejmości Bractwa Rowerowego w Radomiu
Źródło oraz więcej zdjęć na:
https://radioplus.com.pl/region/na-rowerze-z-radomia-do-skaryszewa-27361
Pewnie i tak nikt (lub mało kto) kojarzy tę lokalizację, a poza tym chodzi tylko o koncepcję, jednakowoż warto wspomnieć z racji tego, że być może w przyszłości powstanie tam jedna z nielicznych zbudowanych przez województwo DDR.

Gmina Karczew na ostatniej sesji rady gminy „...udzieliła pomoc rzeczową dla Województwa mazowieckiego [...] na opracowanie dokumentacji koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 680 we wsi Ostrówek i Nr 799 we wsi Kosumce (10 000 zł).
Źródło: http://karczew.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=13&sub=4&xmenu=6&schemat=3&menu=351&dzialy=352,%20351&typ=13&akcja=artykul&artykul=2623

Dobrze by było, gdyby zdecydowali się w koncepcji umieścić opisywany ciąg pieszo-rowerowy w koronie wału przeciwpowodziowego. Uwzględniłoby to zarówno potrzeby mieszkańców, jak i weekendowych turystów z Warszawy itp. Poza tym odcinek na wale można by wtedy oficjalnie nazwać częścią mazowieckiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej oraz częścią VeloMAzovia. Dodatkowo warto przypomnieć, iż z Warszawy do Mostu Nadwiślańskiego Urzecza w Ostrówku ma prowadzić DDR (planowana w ramach ZIT aglomeracji warszawskiej).

Opisywana lokalizacja: https://www.google.pl/maps/@51.9866578,21.2545797,1913m/data=!3m1!1e3
W gminie Wiązowna powstaje 10-cio kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy, budowany w ramach ZIT aglomeracji warszawskiej. :banana:
WIĄZOWNA: RUSZYŁA SUPERINWESTYCJA.

Jeden kilometr będzie kosztował prawie 700 tys. zł! Ale to ma być prawdziwa autostrada dla pieszych i cyklistów, która zostanie wybudowana od Józefowa do granicy z gminą Halinów. Chodnik i asfaltowa ścieżka będą miały ponad 10 km długości. Koszt inwestycji to około 7 mln zł.


Inwestycja obejmuje nie tylko budowę chodnika i asfaltowej ścieżki rowerowej, ale również przeprowadzenie wielu innych robót, m.in. budowę zatok autobusowych wraz z wiatami, wjazdów na posesje czy odwodnienia Po wybudowaniu ścieżki rowerzyści będą mogli na tym odcinku czuć się bezpiecznie
Miłośnicy dwóch kółek i długich spacerów mają powody do radości. Gmina Wią-zowna jako jedna z pierwszych rozpoczęła budowę superścieżki dla pieszych i rowerzystów, która powstanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od granicy z Józefowem do granicy z gminą Halinów. Kilka dni temu firma Tomiraf rozpoczęła prace przygotowawcze przy ul. Wiązowskiej na wysokości mostu na rzece Mieni. Obejmują one m.in. wycinkę drzew, roboty ziemne i rozbiórkowe. Już wkrótce budowa tej rowerowej autostrady ruszy pełną parą!
[...]
Całość artykułu na stronie: https://linia.com.pl/2018/01/24/autostrada-dla-pieszych-rowerow/
  • Like
Reactions: chaladia
^^

W tym artykule jest też mowa o budowie dróg dla rowerów w Józefowie na ulicach Nadwiślańskiej, Granicznej, Skorupki, Wyszyńskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego i Jarosławskiej.

Pozostaje mieć nadzieje, że nie będą to takie potworki jak przerywany na każdym skrzyżowaniu CPR na 3 Maja.
Autostrada dla pieszych i rowerzystów
superścieżka
Zastanawia mnie tylko, czemu robi się z tego taki cyrk :) Dłuższe, spójne DDR powinny być normalnością, a tymczasem piszą o tym jakby tam co najmniej rowerowe estakady mieli budować :)
Zastanawia mnie tylko, czemu robi się z tego taki cyrk :) Dłuższe, spójne DDR powinny być normalnością, a tymczasem piszą o tym jakby tam co najmniej rowerowe estakady mieli budować :)
Właśnie chodzi o to, że to jeszcze nie jest normalność i zapewne jeszcze trochę czasu minie nim to nastąpi...
Brawo dla Gminy Wiązowna, iż na początku tworzy jedną główną DDR przez całą swoją długość. Inne gminy powinny brać przykład, zamiast budować kilka krzyżujących się DDR w siedzibie gminy. Dobrym przykładem jest Gmina Karczew (z której pochodzę), a mianowicie gmina ta, zamiast najpierw stworzyć główną DDR od granicy z Otwockiem do Mostu Nadwiślańskiego Urzecza (granica z Górą Kalwarią), to w ramach ZIT buduje kilka DDR w centrum Karczewa.
Długie ciągi wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich szykuje Grodzisk Mazowiecki i Błonie. Piastów nie ma tej kategorii dróg ale też robi wzdłuż najbardziej obciążonych Ruchem samochodowym. Z kolei Pruszków dłubie na trzeciorzędnych.
  • Like
Reactions: pitersi
^^
Na razie na zachód najgorzej jest pomiędzy Brwinowem i Milanówkiem. Ale Milanówek zamiast budować połączenie w stronę Brwinowa woli budować rwany na kawałki CPR przy lokalnej ulicy Grudowskiej.
Jest chyba już w tym roku w budżecie Milanówka też budowa niezłej DDR wzdłuż ul Krakowskiej.

Przez pola należące już do Brwinowa ma tez powstać łącznik dla pieszych i rowerzystów do Grudowa i potem Sochaczewską już prosto do centrum Brwinowa.

Projekt wzdłuż Grudowskiej jest oczywiście zły ale tam mam już pomysł na rozwiązanie. Ale to po wyborach ;)
  • Like
Reactions: Castle_Bravo
Trwający obecnie przetarg na pierwszą DDR w Milanówku w ramach ZIT: Link

Z dwóch projektów milanowskich to jest ten zdecydowanie lepszy. Wraz z projektem brwinowskim pozwoli stworzyć bezpośrednie, pieszo-rowerowe połączenie tych dwóch miejscowości. Będzie to jeden z niewielu przykładów w regionie kiedy połączenie rowerowe pomiędzy centrami miejscowości będzie wyraźnie krótsze niż samochodowe.
Dziś podpisano umowę z wykonawcą mini obwodnicy Ciechanowa z obustronną DDR:
Karczew się chwali swoimi „ścieżkami”... :lol:

W Karczewie już rowerem!
Na terenie Karczewa powstało ponad 4 km ścieżek w ramach projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Karczew wraz z pięcioma Gminami Partnerskimi: Józefów, Wiązowna, Otwock, Halinów i Sulejówek, w roku 2017 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” zgłoszonego w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Karczew do końca czerwca 2018 r., powstało ponad 4 km ścieżek rowerowych, które funkcjonalnie łączyć będą się ze ścieżkami rowerowymi wykonywanymi przez pozostałe samorządy – Gminy Partnerskie.
W ramach realizacji inwestycji wybudowano ścieżki rowerowe w ulicach: Piłsudskiego, Otwockiej, Bohaterów Westerplatte, Hallera, Kołątaja oraz wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w drodze powiatowej ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła ponad 2,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 to blisko 2 mln zł.
Dzięki budowie ścieżek rowerowych na terenie Karczewa z pewnością poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy miłośników dwóch kółek.
Źródło: https://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&subsub=0&menu=351&artykul=2787&akcja=artykul
Legionowo od lat rozbudowuje sieć dróg rowerowych. W tej chwili w mieście istnieje około 10 km ścieżek. Drugie tyle zaplanowano do realizacji w ramach wspólnego projektu 8 podwarszawskich gmin.

http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosc...rowych-dobiega-konca-beda-kolejne-inwestycje/
1 - 20 of 60 Posts
Top