SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 13 of 13 Posts

·
Your brain controller
Joined
·
9,042 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Myślałem, że ktoś się chociaż przyczepi do bezsensownego tytułu fotki, który nic nie znaczy ;) jest tylko zlepkiem dwóch słów bez związku :D
 

·
Registered
Joined
·
3,274 Posts
Myślałem, że ktoś się chociaż przyczepi do bezsensownego tytułu fotki, który nic nie znaczy ;) jest tylko zlepkiem dwóch słów bez związku :D
Tytuł jest ok, ma dobry wydźwięk i chwytliwość. Człowiek się przez sekundę zastanawia: "Czy to poprawne? Czy ma sens?" A potem załapuję grę słów i harmonię dźwięków. :nuts:
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top