SkyscraperCity Forum banner

Mecanoo wint met ontwerp voor theater in Spanje

1527 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  bobdebouwer
2
Mecanoo wint met ontwerp voor theater in Spanje

Het ontwerp van Francine Houben/Mecanoo architecten is door de Spaanse stad Lleida als winnaar gekozen van een internationale competitie voor het prestigieuze Theater en Conferentiecentrum La Llotja. Het 37.500 vierkante meter grote complex moet het nieuwe beeldmerk worden van de historische stad Lleida en een impuls geven aan de omliggende wijk.

La Llotja wordt gerealiseerd aan de oever van rivier de Segre, nabij het station waar de hogesnelheidstrein van het traject Barcelona-Madrid stopt. Het winnende ontwerp voor het theater en conferentiecentrum ziet er volgens bedenker Mecanoo uit als ‘een zwevend zandstenen volume, dat uit de Spaanse aarde lijkt voort te komen’. Het concept is gebaseerd op ‘shelter and shadow’: beschutting tegen de zon tijdens de lange hete dagen in de zomer en bescherming tijdens de regenachtige dagen in de winter. Het theater heeft 1200 zitplaatsen. Een groot deel van het voornamelijk logistieke programma van het complex ligt onder het zandstenen plein. Twee torens met appartementen en kantoren (27.000 vierkante meter), maakten eveneens onderdeel uit van de opgave.Naast Mecanoo architecten, deden Josep Llinàs, Torres y Lapeña, Bonnell y Gil, Carlos Ferrater, Sanabria Artigues y Puig en Foreign Office Architects mee aan de competitie. De jury koos unaniem voor het ontwerp van Mecanoo vanwege de stedenbouwkundige opzet, de heldere logistiek, de ecologische duurzaamheid en de verbeeldingskracht. De bouw van La Llotja zal in 2006 starten.

Bron: www.zibb.nl
Datum: 15-03-2005

Hieronder nog een ander plaatje (bron).

See less See more
1 - 4 of 4 Posts
Gefeliciteerd Francine en de rest! :cheers:
Is er nog een rest dan? Ontwerp vind ik op het eerste gezicht trouwens niet super.
Doet me een beetje denken aan het Auditorium van de TU Delft...Technisch gezien een leuke tour met beton, maar toch jammer voor Meccano dat dit 35 jaar eerder al gedaan is...
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top