SkyscraperCity banner

1 - 20 of 44 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
www.deredactie.be

Mechelen wil herbestemming voor zwembad

do 18/12/08 12:31 - In Mechelen laat de stad instandhoudingswerken uitvoeren aan het vroegere zwembad op het Rode Kruisplein.

Het zwembad staat al jaren te verkrotten, maar de stad wil het nu een andere bestemming geven.

Daarvoor is een restauratie nodig, want het gebouw is aangetast door zwanvorming. Die werd bijna 4 jaar geleden al ontdekt.

Komende lente zal de behandeling starten. De operatie zal zowat 60.000 euro kosten.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
gva.be

Restauratie zwembad kost ruim 4 miljoen euro

23/06 De stad stelt een architect aan voor de buitenrestauratie van het oude zwembad op het Rode Kruisplein. Ze kost bijna 4,4 miljoen euro.


De voormalige ‘stedelijke badinrichting’ en het douane-entrepot staan ondertussen al bijna tien jaar zo goed als leeg. Het zwembad werd gesloten. Het stadsbestuur heeft beslist om het niet opnieuw in gebruik te nemen, maar de stad wil verder verval wel stoppen.

Zo bereidt de dienst stadsvernieuwing een dossier voor om den ouwen dok een andere bestemming te geven. Recent was er nog sprake van kandidaten voor een luxueus woonproject, of een hotel.

Start eind 2011

Om een nieuw project mogelijk te maken, zet het stadsbestuur met de buitenrestauratie de eerste stap. “Wij gaan nu op zoek naar een architect die een ontwerp moet maken”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Het ereloon wordt geraamd op 370.000 euro. De kosten voor de opknapbeurt worden geraamd op bijna 4,4 miljoen. Het stadsaandeel bedraagt 875.000 euro. Mechelen hoopt eind volgend jaar reeds met de werkzaamheden te starten.

Eind 2012 moeten ze in principe klaar zijn. “Via een privaat-publieke samenwerking willen wij dan tot een nieuwe bestemming komen voor het gebouw”, geeft schepen voor Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a) aan.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
94 Posts
MECHELEN: Den Dok

Gazet van Antwerpen

Hotel en skybar in oud zwembad

Een hotel met 70 kamers en een skybar met uitzicht op de Dijle. Dat zijn enkele van de toekomstige functies voor het oude zwembad op het Rode Kruisplein in Mechelen.

Het stadsbestuur heeft beslist om te kiezen voor het project van de tijdelijke vereniging Den Dok om de herbestemming van het monument vorm te geven. Die groep bestaat uit de Mechelse aannemer Willemen, het Kempense bedrijf Van Roey, Architectenkoöperatief en dmvA architecten. THV Den Dok ziet in het oude zwembad ruimte voor een hotel met een auditorium en vergaderzalen, een wellnessgedeelte en een grand café met een skybar.

Schepen voor Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a): "Deze plannen hebben twee grote pluspunten: het monument wordt gerespecteerd en de publieke functies zorgen ervoor dat Mechelaars eindelijk opnieuw toegang zullen krijgen tot dit prachtige gebouw. Nu kunnen we de onderhandelingen opstarten om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen."

In de plannen wordt de beschermde zwemkom gevuld met water en drijvende kunst. "Water speelt trouwens een belangrijke rol in het ontwerp, dat ook aandacht heeft voor duurzaamheid en energie", stelt Geys. De realisatie van het project duurt minstens vier jaar.

Het stadsbestuur zal het stadsvernieuwingsproject afstemmen op de restauratie van het beschermde monument. De eerste fase omvat de oostelijke voorvleugel en de voormalige directeurswoning. Dit dossier is reeds ingediend bij de Vlaamse overheid voor een restauratiepremie. Nu heeft het stadsbestuur ook het dossier voor fase twee in gang gezet. De restauratie van de daken, de zuidelijke, westelijke en noordelijke vleugel met gevels en buitenschrijnwerk zal zo'n 2,7 miljoen euro kosten.


Onder het artikel staan nog meer foto's, maar ik weet niet hoe ik ze uit de slideshow kan halen om ze hier te posten.
 

·
Registered
Joined
·
346 Posts
^^
Even later:

Architecten tonen plannen met ouwen dok

29/06 Mechelen (2800) In het boek voor hun 25-jarig jubileum tonen de heren achter het Architektenkoöperatief in Mechelen de plannen die ze hebben met het oude zwembad in Mechelen.



Er is een stedenbouwkundig masterplan in de maak. Daarin krijgt 'den ouwen dok' een nieuwe invulling met een hotel en wellnesscentrum, congres- en vergaderfaciliteiten, kantoren en een grand café met een dakterras en een skybar.

In Lamot is donderdagavond het 25-jarig jubileum gevierd van architectenbureau Architektenkkoöperatief. John Mooens, Jan Van den Berghen en Serge Bellengé stelden er tevens hun nieuwe website voor, en het architectuurboek 'Architektenkooperatief 1988 I 2013'. De initiatiefnemers van de in 1988 opgerichte BVBA stonden al vanaf 1975 aan de wieg van het stadskernvernieuwingstraject dat de stad Mechelen tot op vandaag heeft afgelegd.

Het kantoor realiseerde sindsdien diverse belangrijke binnenstedelijke projecten die Mechelen mee op de kaart hebben gezet, zoals de Chevalier Marin- en Lamotsite. Momenteel werken de architecten volop aan het Manewater-project op de vroegere Bonduelle-site en aan 'den dok'. "Samen met Jan zit ik al van halfweg de jaren zeventig in het vak. De vermoeidheid begint te overheersen, maar aan stoppen denken we nog lang niet", zegt Mooens.

SVH

Foto Sven Van Haezendonck

Nog wat andere foto's gevonden (via mechelenblogt.be, exacte bron mij onbekend) van andere concept wooprojecten daar in de buurt (op het eerst zicht op de plaats waar nu de betoncentrale is achter het zwembad en de plaats waar nu magazijnen en winkels (bv AS Adcenture) zijn:







Tussen droom en daad is er nog een lange weg af te leggen.. :nuts:


Nu:
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #5 ·
gva.be

Miljoenen steun voor restauratie zwembad

11:31 MECHELEN (2800)

Het dossier voor de buitenrestauratie van het oud zwembad op het Rode Kruisplein in Mechelen is goedgekeurd. Het stadsbestuur kreeg de bevestiging van de restauratiepremie van bijna 2,7 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Het monument zal wel niet meer dienen als zwembad.


'Den ouwen dok', zoals veel Mechelaars hem noemen, staat al twaalf jaar leeg. Om verder verval te voorkomen, werden al verschillende werkzaamheden uitgevoerd: aan het dak en aan de goten, zwambestrijding, het plaatsen van duivenwering en inbraakpreventie.

Om budgettaire redenen werd het restauratiedossier door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid oorspronkelijk in twee fases opgedeeld. Schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) schreef een brief naar het kabinet van bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) met de vraag om bij hoogdringendheid een premie toe te kennen.

Een delegatie van het schepencollege heeft de zaak recent ook nog bepleit tijdens een overleg op het kabinet. "Om verdere degradatie van het gebouw te voorkomen en om de onderhandelingen met de nieuwe investeerders niet te hypothekeren, was een snelle algemene restauratie noodzakelijk", stelt Geypen.

Met succes, want de Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de buitenrestauratie: Vlaanderen stelt bijna 2,7 miljoen ter beschikking, de provincie Antwerpen zo'n 900.000 euro, en de stad zelf draagt bijna een miljoen bij. "Een belangrijke beslissing waarvoor we minister Bourgeois willen bedanken in de naam van het schepencollege. Nu kunnen we het restauratiedossier in gang zetten. Bijkomend voordeel is dat we beide fases ook in één fase kunnen laten plaatsvinden, dat maakt dat er maar één werfopbouw is. Dit is een efficiëntere manier van werken die ook tijdwinst betekent", reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Over het project voor de herbestemming leest u meer in de woensdagkrant van Gazet van Mechelen.

SVH​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #6 ·
gva.be

Mogelijk ook feestzaal in oud zwembad

15/02 Mechelen (2800)

Na de doorbraak in het restauratiedossier wil het stadsbestuur tegen de zomer ook duidelijkheid hebben over de toekomstige invulling van het oude zwembad. Naast een hotel en wellness is er nu ook sprake van een feestzaal.


Veel Mechelaars vragen zich af wat na de restauratie van de gevels de toekomst wordt van het gebouw. Het dossier sleept al jaren aan. "We zijn op de goede weg. Iedereen is van goede wil, maar de herbestemming is geen gemakkelijk dossier. In het zwembad is er veel beschermd, tot de douches toe", zegt Geypen. Zij hoopt tegen deze zomer zicht te hebben op de concrete invulling van het project voor het gebouw. "Wij plegen elke maand overleg met alle betrokken partijen", geeft de schepen aan.

Voor de herbestemming van het oud zwembad ging de stad in 2012 in zee met de tijdelijke vereniging Den Dok. Die bestaat uit de Mechelse architectenbureaus dmvA en Architektenkoöperatief en aannemers Willemen en Van Roey.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
120 Posts
NIEUWE MECHELSE STADSWIJK AAN HET WATER.

Vanaf 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, dat ligt tussen de Dijle, de Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige nieuwe stadswijk. Zoals uitgetekend in het masterplan van studiebureaus BUUR (Leuven) en Mint (Mechelen) zullen op de site zo’n 800 nieuwe wooneenheden verrijzen aan het water.

De site van het Keerdok is 5,4 ha groot en ligt tussen de R12 en de Afleidingsdijle. Ze omvat eveneens de havenkom van het Keerdok tegenover de Winketkaai. Hier kan je wonen aan het water, op wandelafstand van de binnenstad en op een goed bereikbare locatie.

Het oude Zwemdok en het sluiscomplex geven de site een extra troef.

Ten noorden van de Keerdoksite, tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort en de Elektriciteitsstraat, bevindt zich de Eandissite. Eandis gebruikt deze site momenteel, maar zal in de toekomst haar activiteiten groeperen aan de westelijke kant van zijn bedrijventerrein. Daarmee komt een zone van 2,7 ha vrij voor een nieuwe invulling.

Het masterplan van studiebureau BUUR en mobiliteitsbureau Mint houdt naast 800 wooneenheden aan het water ook andere functies in zoals een randparking voor bijna 600 wagens, horeca, buurtgerichte handel… Het oude zwembad en de oude sluiswachterswoning worden hierin geïntegreerd. Op de Keerdoksite zal het Oud Zwemdok als ankerpunt fungeren.

Het gebied rond het zwemdok en het Keerdok wordt een publieke stedelijke zone. De overige oevers van de Dijle worden geïntegreerd in een park zodat in totaal bijna 2 ha publieke groene ruimte ontstaat. Om al deze ruimte vrij te maken, zullen de bestaande baanwinkels worden geherlokaliseerd in de lus van de R6 aan het Battelcomplex (afrit Mechelen-Noord) en in de binnenstad.

Om het kruispunt van de Antwerpsepoort te ontlasten, zal een nieuwe brug voor lokaal verkeer tussen de twee sites worden aangelegd. Op de Eandissite komt een nieuwe randparking.

Voor de start van de bouwwerken moet eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het masterplan zal hiervoor als uitgangspunt worden gehanteerd. De start van de ontwikkeling is gepland in 2018 en zal nadien gefaseerd worden aangepakt.

Zicht EANDIS-wijk richting Keerdok.


Zicht op Keerdok vanaf Sporthal Winketkaai.


Zicht op Keerdok op plek waar nu de achterkant van de baanwinkels zijn.


Ik vind het een superproject met véél potentieel. Als Mechelaar zou ik zelf overwegen om op deze locatie te wonen zodra het project rond is. Vooral de verschillen in hoogte, vorm en textuur van de gebouwen op de renders zijn veelbelovend. Net zoals de render van de woontoren helemaal rechts op middelste foto, met zo'n 15 verdiepingen ideaal op deze locatie in Mechelen!
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Lijkt op zich wel goed in elkaar te zitten allemaal, mooi!
Het enige waar ik me serieus vragen bij stel is het herlocaliseren van die baanwinkels naar de lus van de R6 in het Battelcomplex. Hoe extreem autogericht kan je denken? Daar geraak je gewoon niet anders...

Los nog van de (juridische en praktische) problemen om lokale ontsluitingen op een verkeerswisselaar aan te sluiten en de al behoorlijk grote drukte ter hoogte van dat complex (op de N16 dan vooral), want dat vind ik toch ook maar een dubieus verhaal. Eigenlijk worden ze daar gewoon weggehaald om ontwikkelingen toe te laten, en wordt dat alternatief maar pro forma opgegeven volgens mij. (niet dat ik daar daarom iets op tegen heb, de plek verdient inderdaad meer dan die parking die er nu ligt met wat winkels aan. Maar wees daar dan eerlijk over)
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts
Inderdaad een project met veel potentieel. En hoera, een weliswaar bescheiden, woontoren van een 15-tal verdiepingen. Er was al een goede aanzet gegeven met de twee nieuwe volumes aan de Winketkaai.

De gemiddelde Mechelaar zal er niet rouwig om zijn dat het Casino verdwijnt. Maar het zicht op Den Auven Dok vanop de ring zijn we kwijt... Ik meen gehoord te hebben dat Becquet Beton nog zopas een verlenging van haar milieuvergunning heeft verkregen, terwijl dit stuk wel mee in het masterplan zit.




De ontwikkeling van het winkelpark aan de lus van de E19/R6/N16 zal er alleen maar kunnen komen na een volledige aanpak van het op- en afrittencomplex, de zogenaamde 'superknoop'. Gezien de toekomstige ontwikkelingen aan Mechelen Noord (woonprojecten Carrefour, Racing stadion, Comet,...) zal de verkeersdruk er alleen maar toenemen. Het nieuwe mobiliteitsplan Mechelen blijft hier redelijk vaag over, maar een tramverbinding zal er niet inzitten denk ik :)
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
^^ Die superknoop, daar heb ik nog niets van gehoord eigenlijk. Maar er moet inderdaad écht wel iets gebeuren daar :)

De tramplannen van Mechelen, daar is het inderdaad weeral enige tijd stil over... al blijf ik nog wel iets zien in een verbinding Mechelen-Noord (Industrie) - E19/R6 (P&R en die winkels) - Keerdok - Ring (oost of west?) - Station - Mechelen Zuid (industrie) - E19 (P&R).
Vooral dan om een paar stukken verder weggelegen polen te verbinen met het station. Idealiter natuurlijk ook een halte op de Grote Markt, maar de kans dat er daar plaats voor gevonden wordt (of geld voor een tunnel) lijkt me al helemaal nihil.
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts
Terwijl het allemaal nog niet zo heel lang geleden is...

Het mobiliteitsplan van Mechelen vind je hier
Er staat geloof ik ergens iets vermeld van een spoorverbinding tussen Mechelen Noord en Willebroek.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #12 ·
gva.be

Na drie jaar geen kandidaat-investeerder voor oud zwembad

Vandaag om 06:24 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De stad Mechelen heeft ambitieuze plannen met de omgeving van het Keerdok als plek om te wonen. Maar de onderhandelingen over de herbestemming van het oud zwembad zijn na drie jaar afgesprongen. Het dossier wordt opnieuw overgedaan.


Voor de ontwikkeling op kruissnelheid komt, hoopt de stad al een eind verder te staan met de herbestemming van het oud zwembad op het Rode Kruisplein. Daarvan is de buitenrestauratie recent gestart. Naar de toekomstige bestemming is het nog koffiedik kijken. “We hopen nog steeds op een publieke functie, een hotel met congresfunctie bijvoorbeeld”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Alleen lijkt het terug naar af te zijn in dat dossier, want de gesprekken met kandidaat-investeerders Willemen en Van Roey zijn afgesprongen. “Op een gegeven moment stonden wij dicht bij een doorbraak, maar uiteindelijk is het na drie jaar onderhandelen toch niet gelukt. We gaan opnieuw de markt bevragen”, legt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld) uit. In september behandelt de gemeenteraad het dossier.​
 

·
Registered
Joined
·
120 Posts
De gemiddelde Mechelaar zal er niet rouwig om zijn dat het Casino verdwijnt. Maar het zicht op Den Auven Dok vanop de ring zijn we kwijt... Ik meen gehoord te hebben dat Becquet Beton nog zopas een verlenging van haar milieuvergunning heeft verkregen, terwijl dit stuk wel mee in het masterplan zit.
De eerste fase van de werken omvat het Rode Kruisplein in 2018. In 2022 start de tweede fase van de werken op de locatie van de huidige betoncentrale. Waarschijnlijk hebben ze tot dan een vergunning gekregen. Dat is immers nog eens 7 jaar. Ze weten daar ook al sinds de jaren '90 dat ze ooit weg moesten. :)

Hoe het er nu naar uitziet, zal Mechelen een parel van een stad zijn binnen 10 jaar. Vanaf 2025 zouden normaal alle geplande nieuwe woonwijken en projecten klaar moeten zijn, incl. het station. Het zal wel nog een tijdje duren vooraleer de Arsenaal-site volledig ontwikkeld is. Mechelen, op weg naar de schoonste stad van Vlaanderen!
 

·
Registered
Joined
·
1,481 Posts
Om al deze ruimte vrij te maken, zullen de bestaande baanwinkels worden geherlokaliseerd in de lus van de R6 aan het Battelcomplex (afrit Mechelen-Noord)
Tiens, was dat geen moerasgrond zodat er zeker geen nieuw stadion kon komen?
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts

·
Registered
Joined
·
46 Posts
Mechelen - Vastgoedinvesteerder Mitiska hoopt volgend jaar te starten met de ontwikkeling van de lus aan de R6 in Mechelen-Noord. Onder meer de winkels aan het Keerdok moeten daar een nieuwe plek krijgen.
Voor het eerst sinds lang breidt het bedrijventerrein Mechelen-Noord uit. Er zijn plannen voor in totaal 17 hectare. De ontwikkeling van de eerste zeven hectare in de lus van de R6 start wellicht volgend jaar. Waar ooit plannen waren voor het nieuwe stadion van KV Mechelen komt er extra ruimte voor bedrijven en winkels, het zogenaamde Mechelen-Noord 4.
“Het terrein aan de lus gaan we ontsluiten via een parallelweg die uitgeeft op de N16. Momenteel loopt een procedure om daar ook kleinhandel mogelijk te maken”, zegt Jan Du Bois van vastgoedinvesteerder Mitiska.
Die bestemmingswijziging moet ervoor zorgen dat de winkels op het Rode Kruisplein en de Guido Gezellelaan kunnen verhuizen naar de lus. Dat gebied aan het Keerdok vlakbij de binnenstad wil Mechelen ontwikkelen als nieuwe woonwijk met zo’n 800 woningen.
“De ontwikkeling van de lus aan het Battelcomplex is cruciaal in dat dossier”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). In een latere fase breidt Mechelen-Noord uit met nog eens een tiental hectare in de omgeving van de Oude Antwerpsebaan.

(bron: gva online 19/01/16)


Kan iemand me uitleggen hoe ze in 2017 gaan starten met de ontwikkeling van een bedrijventerrein, in groene zone, enkel bereikbaar na een grondige heraanleg van heel het afrittencomplex Mechelen-noord? De bestemmingswijziging alleen al zal een paar jaar in beslag nemen, vooraleer men ook nog maar een 'schup' in de grond kan steken.
En wat is er eigenlijk van de 1,2 miljoen euro geworden, die Stad Mechelen kreeg als 'extraatje' bij de ruiloperatie KV Stadion-lus met investeerder Militska? Zie artikel uit 2012

Even mezelf disclaimen: ik kan het herdefiniëren van de Keerdoksite met haar mottige baanwinkels maar wel gigantisch groeipotentieel als woonsite alleen maar aanmoedigen. Hetzelfde geldt voor het herlocaliseren van handel à la Leen Bakker en Gamma, die inderdaad beter buiten de stadskern worden geweerd. Maar dit soort van persberichten is duidelijk in opdracht van de belanghebbenden gemaakt om een bepaald gunstig investeringsklimaat te scheppen en heeft niets met objectieve berichtgeving te maken.

Bij deze zet ik de deur open voor een stevige discussie :)http://www.skyscrapercity.com//nl.pinterest.com/pin/create/extension/
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
Ik heb de aantrekkingskracht van die lus nooit begrepen. Behalve met de wagen is het een drama om daar te geraken. Nu weet ik wel dat er (verre) toekomstplannen zijn om die lus overbodig te maken door een meer rechtstreekse aansluiting op de R6 te voorzien. Maar de praktische uitvoering daarvan is nog niet bepaald, denk ik.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #19 ·
gva.be

Drie investeerders in de running voor project in oud zwembad

Vandaag om 06:39 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De stad Mechelen start onderhandelingen op voor de herbestemming van het oud zwembad. Er zijn drie kandidaten.


De buitenrestauratie van ‘den ouwen dok’ op het Rode Kruisplein zit goed op schema. De stellingen aan de voorgevel zijn bijna volledig verdwenen, tegen de zomer van 2017 moet de restauratie van alle gevels rond zijn. Ondertussen wordt ook achter de schermen hard gewerkt aan het dossier.

Na een eerste rondvraag die uiteindelijk geen resultaat opleverde, lanceerde de stad een tweede oproep. Met de bevraging van de markt wilde Mechelen een investeerder vinden om het monumentale complex een nieuwe invulling te geven. Drie kandidaten hebben een voorstel ingediend.

Projecten voorlopig geheim

Maar om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen en het risico op juridische fouten uit te sluiten, maakt het stadsbestuur voorlopig niet bekend om welke mogelijke projecten het gaat. In het verleden waren er onder meer plannen voor een hotel en woningen.

“De herbestemming van Den Dok moet de trekker zijn voor de verdere ontwikkeling rond het Keerdok, waar we een nieuwe kwalitatieve woonwijk met zicht op het water plannen”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld). Een beoordelingscommissie van de stad heeft ondertussen alle voorstellen grondig doorgenomen.

Alle voorstellen beoordeeld

Op basis van de antwoorden ging de commissie over tot een beoordeling van de voorstellen. Volgende criteria dienden daarbij als uitgangspunt: kwaliteit en haalbaarheid van het concept voor de herbestemming, de aanpak en termijn van realisatie en het financieel plan.

Uit die analyse werd de Mechelse nv Van Der Valk als eerste kandidaat gerangschikt. Wanneer de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, kan het stadsbestuur alsnog beslissen om met de tweede kandidaat en nadien zelfs de derde samen te werken.

“De Mechelaars hechten heel wat emotionele waarde aan dit zwembad. Hele generaties hebben er baantjes getrokken. De renovatie van het zwembad moet het startschot worden van de ontwikkeling van de Keerdok- en Eandissite en Mechelen nog meer op de kaart zetten”, stelt burgemeester Bart Somers (Open Vld).​
 
1 - 20 of 44 Posts
Top