SkyscraperCity banner

21 - 40 of 45 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Toekomstige bibliotheek krijgt vorm

05/07 Mechelen (2800) De plannen voor de toekomstige Mechelse bibliotheek hebben een gezicht gekregen. Over enkele jaren kunnen alle Mechelaars, boekenwurm of niet, terecht in het oude en imposante Predikherenklooster, aan de Goswin de Stassartstraat.


De stadsbibliotheek zal er ten laatste in 2018 haar intrek nemen. Uit een Open Oproep door de Vlaams Bouwmeester werden vijf bureaus weerhouden als kandidaat-ontwerpers. Zij dienden alle vijf een ontwerpdossier in en presenteerden hun voorstellen aan een jury. Het is het bureau Korteknie Stuhlmacher | HildundK (Rotterdam | München) dat het grootschalige project uiteindelijk wist binnen te halen en zal instaan voor de complete restauratie en herinrichting van de bibliotheek.

Het wordt volgens schepen van Cultuur, Frank Nobels (m+) de mooiste bib van Vlaanderen. "Het bijzondere aan het ontwerp is dat de sporen aan het oude kloostergebouw uit het verleden - die terug gaan tot in de zeventiende eeuw - niet worden uitgewist", zegt de schepen.

Het schip van de kerk wordt een lege ruimte met onthaal waar in de toekomst allerlei activiteiten, gaande van een cultuurmarkt tot concerten en recepties, kunnen in georganiseerd worden. Op de zolder wordt de biblotheek ingericht, zowel voor kinderen als volwassenen en op het gelijkvloers komt een leesacafé. Op de eerste verdieping komen leslokalen en werkruimtes voor het personeel.

Tegen begin 2013 wordt het restauratiedossier aan de overheid overgemaakt. De werken worden op 20 miljoen euro geraamd, waarvan de kosten voor de stad Mechelen na tussenkomst van de oveheid en de verkoop van het huidige bibgebouw in de Moenstraat, nog zo' 10 miljoen euro zal bedragen.

LDN​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Koningspaar woont opening Dossin bij

16:42 Mechelen (2800) Koning Albert en koningin Paola wonen maandag 26 november de officiële opening van Kazerne Dossin in Mechelen bij. Er wordt rekening gehouden met ernstige verkeershinder.


Om de veiligheid van de koninklijke familie en andere hoogwaardigheidsbekleders te garanderen, wordt een deel van de Mechelse vesten dan afgesloten. Zo zal de Edgar Tinellaan, een belangrijke verbindingsweg tussen de E19 in Mechelen-Noord en Putte, afgesloten zijn tussen de Van Busleyden- en de Sint-Katelijnestraat. Ook een gedeelte van de Goswin de Stassartstraat wordt van 11 tot 20u verkeersvrij gemaakt.

Bewoners mogen enkel te voet door, op vertoon van hun identiteitskaart. Door de plechtigheden wordt ook een parkeerverbod ingesteld aan de Centjesmuur op de Guido Gezellelaan, en op de randparking Rode Kruisplein. Voor het grote publiek opent het nieuwe museum de deuren op zaterdag 1 december. Het zal elke dag geopend zijn van 10 tot 17u, behalve op woensdag, kerst, nieuwjaar en de Joodse feestdagen.

Bezoekers kunnen voorlopig nog wel niet terecht op een parking in de buurt van Kazerne Dossin, want die wordt momenteel nog aangelegd. Ze worden doorverwezen naar het Rode Kruisplein aan het gesloten oude zwembad. Meer info op www.kazernedossin.be

SVH​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Kazerne Dossin klaar voor opening (album)

18:25 Mechelen (2800) Kazerne Dossin in Mechelen is vrijdag voorgesteld aan de pers. Het koningspaar zal maandag het nieuwe Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten inhuldigen. Vanaf zaterdag 1 december kan het grote publiek een kijkje gaan nemen in het indrukwekkende gebouw.


Samen met professor-curator Herman Van Goethem en architect bOb Van Reeth die het ontwierp, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de pers een eerste blik gegund in het museum. Na In Flanders Fields in het West-Vlaamse Ieper over de Eerste Wereldoorlog heeft Vlaanderen met Kazerne Dossin nu ook zijn museale herinnering aan een van de gruwelijkste periodes uit de Belgische geschiedenis.

Vanuit de Dossinkazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 25.482 joden en 352 zigeuners naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Amper vijf procent overleefde de terreur van de nazi's. Te hunner nagedachtenis werd in 1995 het Joods Museum voor Deportatie en Verzet geopend, maar dat was al snel te klein. In de kazerne is vandaag het Memoriaal ingericht.

"Aanvankelijk speelden wij met het idee om alle woningen in de kazerne op te kopen. Maar uiteindelijk beseften wij dat die bewoning ook een deel van de geschiedenis is, van de ontkenning van de gruwel", zegt ontwerper bOb Van Reeth.

De Vlaamse regering heeft de investering, zo'n 25 miljoen euro, gefinancierd. "Een bewuste keuze", stelt Vlaams minister-president Kris Peeters. "Met dit project zullen we bijdragen aan de studie en bezinning over mechanismen van uitsluiting, onverdraagzaamheid en racisme in de samenleving, en tot versterking van de democratie", zegt hij nog.

Kazerne Dossin zal elke dag open zijn van 10 tot 17u, behalve op woensdag, kerstmis, nieuwjaar en de Joodse feestdagen (in 2013 op 5, 6 en 14 september). Meer info op www.kazernedossin.com.

In de weekendkrant van Gazet van Mechelen van 24 en 25 november kan u een reportage lezen over Kazerne Dossin.

SVH​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Al 11.000 bezoekers voor Kazerne Dossin

08:21 Mechelen (2800) Het nieuwe holocaustmuseum Kazerne Dossin heeft tijdens de eerste zes weken sinds de opening al ruim 11.000 bezoekers over de vloer gekregen. "We zijn zeer tevreden met deze start", zegt conservator Herman Van Goethem. Tijdens het weekend bezochten bijna duizend Mechelaars gratis het museum.


Het museum Kazerne Dossin was het voorbije weekend gratis te bezoeken voor alle Mechelse inwoners. "Daar hebben veel Maneblussers gebruik van gemaakt. Nog voor we zaterdagmorgen de deuren openden, stonden ze al in een lange rij aan te schuiven. Het museum leeft dus bij de inwoners", zegt communicatie- verantwoordelijke Sara Verhaert.

"Het is wat je kan noemen een blitzstart voor ons museum. De toeloop in de eerste weken heeft ons ook een beetje verrast. Vooral omdat het hier niet over een happening gaat. Het inhoudelijke aspect van de mensenrechten kan namelijk voor polemiek zorgen. We hadden verwacht dat we hiermee in het oog van de storm zouden staan, maar dat is tot vandaag zeker niet gebleken", stelt conservator Herman Van Goethem.

Het aantal bezoekers zal de komende maanden aanzienlijk toenemen wanneer de schoolbezoeken op kruissnelheid komen. "We stellen ook vast dat het museum veel Duitse en Britse toeristen over de vloer krijgt: twintig procent van de bezoekers komt uit het buitenland.

LEO DE NIJN
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Veertig jaar leegstand in klooster eist zijn tol

10:15 Update
Mechelen (2800) Al bijna veertig jaar staat het imposante Predikherenklooster aan de Mechelse vesten ondertussen leeg. De stad heeft plannen om van de voormalige legerkazerne een stedelijke bibliotheek te maken. En het zal zeker nog tot 2015 duren eer een ingrijpende, maar broodnodige restauratie van start kan gaan.


Lekken hebben ervoor gezorgd dat het proces van verval nog versneld is. "Gelukkig hebben wij enkele dringende werkzaamheden kunnen laten uitvoeren, of de schade was onherroepelijk geweest. Wij hadden misschien geen klooster en geen kerk meer gehad", zegt architect Eveline De haes. Zij volgt het project voor de dienst Monumentenzorg op. Samen met collega's van de afdeling gebouwen en het departement cultuur van de stad Mechelen werkt ze hard aan een dossier om het monument in de Goswin de Stassartstraat een nieuwe toekomst te geven.

Ook voor het stadsbestuur is het project inzake monumentenzorg en herbestemming een van de prioriteiten. Uit een eerste raming blijkt dat dit zo'n 17,6 miljoen euro zal kosten. Daarvan moet de stad ruim acht miljoen dragen. De haes: "Wij overwegen een aanvraag voor een meerjarige subsidieovereenkomst van de Vlaamse overheid. Het werk zal sowieso in fases moeten gebeuren. Kerk en klooster zijn destijds trouwens ook in vier fases gebouwd." Het Nederlands-Duitse KSA/HildundK is momenteel bezig met het uitwerken van een voorontwerp. Voor de restauratie wordt beroep gedaan op Wouter Callebaut, een architect uit het Gentse. Voor de kerk is er een functie als polyvalente ruimte voor bijvoorbeeld tentoonstellingen en markten in de maak.​


gva.be

Stad zoekt miljoenen voor monumenten slideshow

08:31 Mechelen (2800)
Voor enkele grote restauratieprojecten heeft Mechelen miljoenen steun nodig van de hogere overheid. Een delegatie van het stadsbestuur trekt in april naar het kabinet van bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) om de dossiers te bepleiten. Zonder die steun is de realisatie simpelweg onmogelijk.


Twee omvangrijke projecten staan in de steigers: de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster tot stedelijke openbare bibliotheek, en die van het oude zwembad op het Rode Kruisplein. Daarvoor alleen al is naar schatting meer dan 22 miljoen euro nodig. "Samen met het Hof van Cortenbach op de Korenmarkt zijn die dossiers deze bestuursperiode onze absolute prioriteit. Daar zetten wij op in, maar zonder hulp van de Vlaamse overheid lukt ons dat niet", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

...​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Kazerne Dossin genomineerd als Europees museum van het jaar

12:32 MECHELEN (2800)

Kazerne Dossin in Mechelen maakt kans op de award voor het Europees museum van het jaar 2014. Die wordt in mei in Tallinn, de hoofdstad van Estland, uitgereikt.


Het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten weet velen te beroeren. Het voorbije jaar hebben meer dan 100.000 mensen Kazerne Dossin bezocht, en nu maakt het museum dus kans op de 'European Museum of the Year Award 2014', een van de meest prestigieuze prijzen voor musea. In totaal maken 34 musea uit verschillende lidstaten kans op de prijs.

De museumprijs bestaat al sinds 1977. "Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan een Europees museum dat zich in de kijker werkt door een vernieuwende interpretatie en presentatie en getuigt van een groot maatschappelijk belang", zegt woordvoerster Sara Verhaert van Kazerne Dossin.

Wie de prijs in de wacht sleept, maakt het European Museum Forum bekend tijdens haar algemene vergadering van 14 tot 17 mei 2014 in Tallinn.

SVH​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Kazerne Dossin kampt met kinderziektes

12/02 Mechelen (2800)

"Al vanaf de opening sijpelt er af en toe vocht naar binnen", zegt woordvoerster Sara Verhaert van Kazerne Dossin. Een jaar na de opening kampt het museum in Mechelen nog met kinderziektes. Omdat het gebouw nog niet werd opgeleverd, zijn de kosten voor de aannemer.


"Bij zware regenval moeten we soms emmers plaatsen. Het grootste probleem bevindt zich op de vierde verdieping, maar we willen het ook niet overroepen. De overlast voor de bezoekers blijft beperkt. Ook de tentoonstellingspanelen en de multimediaopstellingen lopen geen direct gevaar."

Het gebouw werd nog niet definitief opgeleverd. "De kosten van de herstellingswerken worden dus gedekt door de aannemer", zegt Verhaert. Ondertussen blijft het wel nog even wachten op de ideale weersomstandigheden om de oorzaak vast te stellen en te verhelpen. "Wanneer het niet regent, zijn de lekken moeilijk waar te nemen. Bij zware regenval is het voor de aannemer dan weer te gevaarlijk om aan dakwerken te beginnen. Maar de problemen die zich nu voordoen, zijn geen structurele fouten. We noemen het eerder kinderziektes, zoals dat wel vaker voorkomt bij nieuwe gebouwen.

Aanvankelijk wat er ook wat problemen met de akoestiek. "Zeker wanneer er meerdere groepen tegelijk in het museum aanwezig waren. Daarom werden er op alle verdiepingen akoestische panelen aangebracht, wat tot nu toe al positieve reacties opleverde."

KVRO​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Grote metamorfose gepland op Tinelsite15:15 MECHELEN (2800)

In het najaar van 2018 moet de Tinelsite in de Mechelse binnenstad helemaal geherwaardeerd zijn. Het gaat om een project van om en bij de vijftig miljoen euro. Naast de oude rijkswachtkazerne, waarvan alleen de gevel bewaard blijft, komen er twee woontorens van acht verdiepingen. Een metamorfose.


Het project voor de site tussen Kazerne Dossin en het politiegebouw waarin vandaag nog de recherche van de lokale politie huist, werd maandagmiddag voorgesteld. De stad Mechelen kiest voor een privaat-publieke samenwerking met de groep Edgar Tinel.

Bouwheren voor de 73 appartementen en woningen op de site zijn Willemen Real Estate en DMI Vastgoed. "Wij gaan voor een sterk totaalproject voor de site, dat inzet op stedelijke mix, kwalitatieve publieke ruimte en een hoogwaardige architectuur met veel respect voor de geschiedenis van de plek", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Onder de voormalige rijkswachtkazerne en de nieuwe woontorens Maigret en Poirot wordt een ondergrondse parkeergarage voor 238 wagens gebouwd. Daarvan zijn er 124 bestemd voor publiek gebruik. Het toekomstige Tinelpark zal bestaan uit twee parkdelen: de Predikherentuin en het Gendarmenhof, met de grote esdoorns die blijven staan.

De ontwikkelaars hopen eind deze zomer over een bouwvergunning te beschikken. Dan start de verkoop van de woningen, waarbij vooral wordt gemikt op tweeverdieners. De verhuizing van de lokale politie en het archeologisch onderzoek op de site zijn gepland voor 2015, om in 2016 de werkzaamheden te starten met de bouw van de parking.

SVH​

meer beelden op website van GVA:
http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/metamorfose-gepland-op-tinelsite.aspx#

Het lijkt me een beetje een raar ontwerp?
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Vlaanderen steunt restauratie klooster met elf miljoen

14:50 MECHELEN (2800)

De Vlaamse regering heeft vrijdag een meerjarige subsidieovereenkomst goedgekeurd voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster in Mechelen. Op voorstel van minister Geert Bourgeois (N-VA) krijgt de stad een premie van 11,1 miljoen euro.


De totale herbestemming van het klooster in de Goswin de Stassartstraat tot stedelijke bibliotheek zal in totaal ruim 20 miljoen euro kosten en zes jaar duren. Het schepencollege heeft ondertussen ook de eerste fase van de restauratie van het Predikherenklooster goedgekeurd. In eerste instantie gaat de stad nu op zoek naar een aannemer om de daken met het indrukwekkende gebinte van het 17de-eeuwse complex onder handen te nemen.

Schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) verwacht dat de werkzaamheden dit najaar kunnen starten. "Eerst moet het dossier wel nog voor groen licht worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt over twee weken", zegt hij. De aannemer heeft 250 werkdagen de tijd om de klus te klaren. "We zijn bijzonder blij met de steun van de Vlaamse overheid", stelt De Nijn. Later volgen er nog drie fases: de restauratie van de gevels van het klooster en de kloostermuur langs de Edgard Tinellaan, de restauratie van het interieur en tenslotte die van de kerk.

SVH​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Stad wil 100 parkeerplaatsen extra op Tinel

15:05 MECHELEN (2800)

De stad Mechelen wil laten onderzoeken of het mogelijk is om 100 parkeerplaatsen extra te realiseren bij de ontwikkeling van de Tinelsite.


Momenteel is een ondergrondse parking voor 238 wagens gepland. Buurtbewoners zijn vragende partij voor extra parkeerplaatsen. Met het oog van een tweede ontwikkeling in de buurt, die van de Carrefoursite, heeft de stad beslist om de ontwikkelaar te laten onderzoeken of een extra parkeerniveau mogelijk is.

De bouwaanvraag voor Tinel zal dit najaar worden ingediend. De aanleg voor de ondergrondse parking is gepland in 2016. Tegen het najaar van 2018 moet de volledige Tinelsite klaar zijn.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts
gva.be

Projectontwikkelaars dienen binnenkort de bouwaanvraag in voor een groot stadsvernieuwingsproject op de Tinelsite in Mechelen. Tegen de zomer van 2018 moeten op het terrein langs de Mechelse vesten (R12) de eerste 38 woningen, een park een ondergrondse parking voor minstens 200 wagens verrijzen.

Over enkele jaren zal alles samen zo’n 40 miljoen euro zijn geïnvesteerd in de site tussen de voormalige rijkswachtkazerne en Kazerne Dossin. De bouw daarvan enkele jaren terug was al eens goed voor de 25 miljoen. Vanaf deze zomer staat het voormalige en sterk verwaarloosde Predikherenklooster eindelijk in de steigers. Daar komt de nieuwe bibliotheek, die 18 miljoen zal kosten.
De stad laat ook de kloostermuur langs de Edgard Tinellaan onder handen nemen en legt een nieuw park aan. “Het voorontwerp is eind deze maand of begin maart klaar”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Moderne herenhuizen in kazerne

Het Mechelse Willemen Real Estate en DMI Vastgoed uit Hasselt investeren ruim 17 miljoen in een woonproject met beperkte commerciële ruimte en een ondergrondse parking. Zo verrijzen naast de rijkswachtkazerne die wordt omgebouwd tot moderne herenhuizen twee appartementsgebouwen met vijf en zeven verdiepingen.
“Het is ons voornemen om deze zomer te starten met de verkoop van de eerste woningen”, vertelt projectcoördinator Mieke Janssens. Begin 2016 is er meer duidelijkheid over de plannen voor een tweede fase.

(afbeelding kan ik momenteel niet posten)
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Graven naar sporen van duizenden jaren oud op Tinelsite

Vandaag om 04:28 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Voor op de Tinelsite de bouw van een ondergrondse parking start, laat de stad er vanaf juni archeologische opgravingen uitvoeren. De stad hoopt er niet alleen sporen te vinden van de textielnijverheid, maar zelfs van de prehistorie.


Voor de parking moet op een terrein van 4500 vierkante meter een put van drie meter diep worden uitgegraven. Omdat de site voorlopig nog in gebruik blijft door de politie en het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) en er tussendoor ook wordt gesloopt, moet het onderzoek in fases gebeuren.

De stad rekent op een halfjaar. “In een eerste fase die maximum 4,5 maanden duurt, wordt twee derde van de oppervlakte uitgegraven. In het najaar, na de sloop van de gebouwen, wordt de rest van de site onderzocht”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Tot 8500 jaar terug

Een vooronderzoek heeft uitgewezen dat er plaatselijk intacte bodems aanwezig zijn. Die kunnen informatie bevatten over de prehistorie. “In Stompaertshoek werden ook vondsten gedaan die dateren uit een periode van 5500 tot 8500 jaar geleden. Zo hebben we artefacten gevonden uit de steentijd”, zegt stadsarcheoloog Bart Robberechts.

Rijke lakennijverheid

De site is ook interessant voor het onderzoek naar de lakennijverheid waar Mechelen in de middeleeuwen zo vermaard om was. “Vanaf de 14de eeuw werd dit terrein gebruikt door de wolindustrie en de lakennijverheid. In Mechelen werden fijne wollen weefsels gemaakt die van topkwaliteit waren en die over heel de wereld werden uitgevoerd”, legt cultuurschepen Björn Siffer (Groen) uit.

300.000 euro

Eind 16de eeuw deden de terreinen dienst als bleekweides, waar de mensen hun huishoudlinnen op de grasvelden konden bleken. Archeologen hopen daar houten waterbekkens van terug te vinden. Het onderzoek kost zo’n 300.000 euro.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Bouw nieuwe bib in september van start

Vandaag om 06:09 door Marijn Sillis, Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De werken aan de toekomstige bibliotheek in het Predikherenklooster gaan bijna van start. Het dossier gaat al een hele poos mee, maar op 1 september is het eindelijk zover: dan wordt gestart met de gevels en het dak.


Volgens het originele plan zou de restauratie van het zeventiende-eeuwse klooster, dat ondertussen al vier decennia leegstaat, in vier fases gebeuren. Maar om alles een beetje sneller te laten verlopen, werd vorig jaar al beslist om de werkzaamheden aan het dak en de gevels nu in een keer te laten plaatsvinden.

Die werken starten op 1 september. Dan kan de restauratie en de opbouw van de nieuwe stadsbibliotheek in de Goswin de Stassartstraat dus eindelijk beginnen. “En daar zijn we uiteraard heel erg tevreden mee”, stelt schepen van openbare werken Bart De Nijn (N-VA). "Het Predikherenklooster, dat een prachtige belevingsbibliotheek zal worden, is een van de belangrijkste projecten van de huidige legislatuur."

De bib moet klaar zijn in 2018. Wanneer de werken aan het klooster in september van start gaan, zal het aantal parkeerplaatsen op de Tinelsite verminderd worden tot zestien. Het andere deel zal gebruikt worden als werfzone.​
 

·
Registered
Joined
·
2,097 Posts
Oef, dan komt het er toch van. Ik had voor het eerst van de plannen gehoord toen ik vorig jaar de Dossinkazerne eens aandeed, maar wat later werd het ineens weer heel stil rond het project. Het lijkt me een mooie locatie voor de bibliotheek en de historische context van het gebouw is ook zeer mooi. Ik zal vooral blij zijn als het gebouw dat nu steeds meer op een ruïne begint te lijken gerenoveerd is. Het eigenlijke gebruik van het gebouw is voor mij minder belangrijk, maar qua oppervlakte lijkt het me wel goed voor een bibliotheek.
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Bouw parking voor ruim 300 wagens start in 2016

Vandaag om 09:07 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Een van de komende weken wordt de bouwvergunning verwacht voor de ontwikkeling van de Tinelsite in Mechelen. De bouw van een nieuwe ondergrondse parking voor 319 wagens start in het voorjaar of de zomer van 2016 als eerste.


De parkeergarage krijgt verschillende functies. Voor de toekomstige bewoners van de site zijn alvast 73 parkeerplaatsen gereserveerd en voor personeel van de politie nog eens 34. “Voorts werken wij met Vinci Park samen om de parkeergarage te gebruiken als rotatieparking”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Naast de 124 publieke plaatsen zijn er nog 88 beschikbaar voor buurtbewoners. “Daarmee willen wij tegemoetkomen aan de noden van omwonenden, want in de buurt is er toch een zekere parkeerdruk”, stelt de schepen. Een goed jaar na de start van de bouw van de parking volgt de rest van de ontwikkeling.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
gva.be

Bijna 2,7 miljoen Vlaamse steun voor nieuwe stadsbib

Vandaag om 10:11 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Amper enkele dagen na de toekenning van forse steun voor de Begijnhofkerk maakt de Vlaamse overheid opnieuw bijna 2,7 miljoen vrij voor een monument in Mechelen. Ditmaal voor de restauratie van het interieur van het Predikherenklooster.


De premie past in een meerjarige subsidieovereenkomst om het 17de-eeuwse klooster te restaureren en te herbestemmen tot nieuwe stadsbibliotheek. Het gebouw, ooit nog een legerkazerne, stond voordien meer dan veertig jaar leeg.

Het project werd opgedeeld in vier fasen. De restauratie van het interieur is de derde en voorlaatste fase. Eens die rond is, gebeuren er nog werken aan de daken, gevels en het interieur. Momenteel lopen de eerste twee fasen, waarbij al een gedeelte van de gevels en de daken wordt aangepakt, en de kelders.

“Het project streeft een integrale monumentenzorg na, waarbij het erfgoed niet alleen wordt bewaard, maar ook zinvol functioneert in de actuele samenleving”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die bevoegd is voor onroerend erfgoed en het budget vrijmaakte.​
 

·
Registered
Joined
·
2,097 Posts
Ah, dat is goed nieuws. Er was al zo'n 2 jaar geleden sprake van, maar het werd maar niet concreet. Ze gaan er wel hun werk aan hebben. Vanuit de Dossinkazerne zag het gebouw er niet al te goed uit.
 

·
Registered
Joined
·
188 Posts
Voor de mensen die niet zo vaak op de Tinellaan langs het Predikherenklooster passeren: men is onlangs begonnen met het plaatsen van de dakkapellen.
Ikzelf vind het ontwerp iets te strak en niet zo goed aansluiten bij de stijl van het gebouw.

Op zondag 23 april is er een "Opensleufdag Tinelsite" met een rondleiding. Inschrijven is verplicht via tickets.mechelen.be.
Opgelet! Deze website werkt niet met sommige versies van Google Chrome!

Ik heb ook nog even geïnformeerd bij de dienst stadsontwikkeling naar de parkeermogelijkheden voor de toekomstige bibliotheek. Ik kreeg volgend antwoord:
De ondergrondse parking op de Tinelsite (die op dit moment wordt gebouwd) zal gebruikt kunnen worden door de bezoekers van de toekomstige bibliotheek in het Predikherenklooster.
In deze parking worden 319 parkeerplaatsen voorzien waarvan 124 publieke parkeerplaatsen. Deze parking ligt vlakbij het Predikherenklooster.
De parking zal je kunnen buitengaan via het Sjampetterke. Dat is een klein gebouwtje midden op de site. Vervolgens wandelt u zo'n 50 meter tot aan het Predikherenklooster. In de noordgevel (parkzijde) komt een tweede ingang zodat u meteen het gebouw kan betreden en dus de bibliotheek kan bereiken.

50m, net genoeg om nat te worden als het regent?
 
21 - 40 of 45 Posts
Top