SkyscraperCity Forum banner
341 - 360 of 379 Posts

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Autoluwe binnenstad breidt tot eind 2018 niet meer uit

Vandaag om 05:56 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Als de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd, komen er tot eind 2018 geen autoluwe straten meer bij in de Mechelse binnenstad. Het stadsbestuur heeft daarover een consensus bereikt.


Dit voorjaar, volgens de huidige planning in februari reeds, stuurt de stad de verkeerssituatie in het centrum op enkele plaatsen nog bij. Dat zijn de laatste ingrepen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Zo breidt de autoluwe zone in de Frederik de Merodestraat uit tot aan de hoek met de Biest. Er is nieuwe signalisatie geplaatst om automobilisten te waarschuwen.

Door deze ingreep is in de Varkensstraat enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten. “De appartementen zijn voortaan te bereiken via de weg naast de inrit van de parking van het hotel op de Veemarkt”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Camera op Veemarkt

Op de Veemarkt is er binnenkort voor het eerst een zogenaamde ANPR-camera operationeel, een camera met nummerplaatherkenning . Die moet de naleving van de autoluwe zone in de Befferstraat controleren. “Tot nog toe hanteerden we daar een gedoogbeleid”, stelt de schepen. Daar komt een einde aan. Wie zonder toelating toch de Befferstraat inrijdt, mag zich verwachten aan een boete van 55 euro.

Sinds kort houdt ook in de Sint-Jansstraat zo’n ANPR-camera toezicht op het autoluwe karakter van de straat. “Op vraag van de bewoners maken wij ook de naburige Van Hoeystraat autoluw. Dat is vermoedelijk ten vroegste iets voor de zomer”, zegt De Bie. De kans is reëel dat bewoners van andere centrumstraten eenzelfde maatregel wensen. “Als die vraag er zou komen, zal de invoering ervan alleszins niet meer voor deze bestuursperiode zijn. Nieuwe initiatieven rond autoluwe zones komen er voor eind 2018 niet meer”, reageert de schepen van Mobiliteit.

Geen draagvlak

Binnen de meerderheid van de stadslijst Vld-Groen-m+, N-VA en CD&V is er geen draagvlak zijn om de autoluwe kern verder uit te breiden. Mogelijke nieuwe ingrepen zullen wellicht deel uitmaken van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zo was er in het verleden al sprake van een autoluwe Onze-Lieve-Vrouwestraat en een autoluwe IJzerenleen.

Dat voornemen zorgde voor de nodige onrust bij de middenstand. “Het terrassenplein op de IJzerenleen was het laatste initiatief voor deze bestuursperiode”, zegt de schepen nog. Al ziet Marina De Bie wel uitdagingen voor de toekomst. Zoals het bijsturen van de verkeerscirculatie op de as Keizerstraat-Frederik de Merodestraat. “Eenrichtingsverkeer is daar mogelijk een oplossing. Al zal er voor bussen en politiewagens altijd tweerichtingsverkeer nodig blijven”, klinkt het.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Verkommerd stadspaleis moet over jaar weer schitteren

Vandaag om 13:56 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Na decennia leegstand en verwaarlozing moet het historische Hof van Cortenbach begin 2018 opnieuw schitteren zoals eeuwen geleden. De restauratie van het monument in de Mechelse binnenstad vordert goed. Vrijdag rukt er een zelfrijdende kraan aan.


Een kleine 1,7 miljoen euro investeert de overheid om de stadskanker in een binnengebied van de Korenmarkt opnieuw zijn middeleeuwse grandeur te geven. Dat gebeurt zoals bij veel van deze dossiers in belangrijke mate met Vlaams geld. Gedurende veel jaren werd het gebouw, dat in privéhanden was, aan zijn lot overgelaten. Uiteindelijk kocht de stad het in 2013 en maakte meteen werk van een dossier voor de restauratie. Dat werd opgemaakt door het Mechelse architectenkantoor Beeck & Hermans.

De restauratiewerken die in mei vorig jaar zijn gestart, vorderen goed. In december kon de aannemer de stalen balken om het gebouw te stutten al verwijderen. “De stabiliteitsproblemen zijn opgelost”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Enkele jaren geleden stortte de achtergevel van het gebouw in de Ziekeliedenstraat gedeeltelijk in. Dat voorval versnelde de aankoop door de stad.

"Opnieuw een spits dak"

Voor de volgende fase van de restauratie zet aannemer Artes-Woudenberg een zelfrijdende montagekraan in. “Het oorspronkelijke spitse dak wordt opnieuw opgebouwd, de trapgevels worden weer opgemetseld en het dak wordt bekleed met natuurleien”, vertelt Geypen.

Daarvoor is een kraan nodig. Door de montage daarvan is er vrijdag van 6 tot vermoedelijk 16u geen doorgang mogelijk in de Ziekeliedenstraat. Ook niet voor voetgangers en fietsers. “Bewoners kunnen natuurlijk wel altijd hun woning bereiken”, zegt de schepen nog.

De komende maanden herstelt de aannemer verder de gevels van het voormalig stadspaleis. Er wordt ook nieuw buitenschrijnwerk geplaatst en in het interieur nemen bouwvakkers onder meer de trap en de vloeren onder handen.

Chique horecazaak

Begin volgend jaar moet de casco restauratie van het Hof van Cortenbach rond zijn. Het stadsbestuur zou er graag een chique horecazaak in zien openen. En zo krijgt een van de opvallendste stadskankers opnieuw een functie. Zulke projecten werden er de voorbije tien jaar in de Dijlestad door privé of stad wel meer gerealiseerd. Denk aan de herbestemming van het Loretteklooster of de beruchte stadskanker op de Grote Markt tot woongelegenheden.

Ondertussen lopen ook nog steeds de onderhandelingen om enkele leegstaande panden in de naburige Onze-Lieve-Vrouwestraat onder handen te nemen. Daar zijn er plannen voor nieuwbouw.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Eind 2017 moet eerste verdieping parking op Speecqvest openen

Vandaag om 17:21 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Tegen de eindejaarsperiode moet de eerste verdieping van parking Bruul op de Hendrik Speecqvest in Mechelen klaar zijn. Op dat niveau kunnen 171 wagens parkeren.


De bouw van de parking op de Speecqvest schiet goed op. In totaal komen er 352 parkeerplaatsen in parking Bruul. Op niveau min 1 is de parkeergarage uitgegraven, binnenkort moet de realisatie op niveau min 2 starten. Tijdens de Open Wervendag op zondag 7 mei kunnen geïnteresseerden een kijkje gaan nemen.

De stad, de aannemer en uitbater Q-Park hebben de ambitie om de nieuwe parking tegen de eindejaarsperiode gedeeltelijk te openen. De ingebruikname van de tweede verdieping met plek voor nog eens 181 wagens is pas iets voor 2018.

De nieuwe parkeergarage zal toegankelijk zijn via twee trappenhuizen, met aan de zijde van de Bruul ook een fietsenlift. Op de tweede ondergrondse verdieping komen er 25 fietsenstallingen. Op het eerste niveau wordt het mogelijk om vijf elektrische auto’s op te laden.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Heraanleg Desiré Boucherystraat start op 1 augustus

Vandaag om 14:37 door bap

MECHELEN - De Desiré Boucherystraat in Mechelen wordt vanaf 1 augustus grondig aangepakt. Na een eerdere vernieuwing van de nutsleidingen, wordt er begin volgende maand begonnen met de heraanleg van de straat.
De zijde met pare huisnummers zal voorrang krijgen, tot eind augustus zal er aan die kant van de Desiré Boucherystraat worden gewerkt. In september is het dan de beurt aan de zijde met de onpare huisnummers.


De aannemer verzekert dat er steeds een goede doorgang voor voetgangers en fietsers voorzien zal worden. De handelszaken en woningen blijven bereikbaar en in de Hallestraat zal er naast het stadhuis een zone worden gecreëerd voor leveringen. Tijdens de werkzaamheden vindt in de straat ook de verhuis plaats van het zopas gerenoveerde gebouw van mutualiteit De Voorzorg.

“Met deze infrastructuurwerken trekken we het kernwinkelgebied door, met eenzelfde bestrating als in de Bruul en op de Botermarkt”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA). “Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we alleszins positief overleg gepleegd met de lokale handelaars om de hinder zo veel mogelijk te beperken.”

Het einde van de werken is voorzien voor half oktober.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Schepen over Zorrotoren: "Ik sta niet achter de schetsen"Vandaag om 12:31 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De stad Mechelen heeft woensdag voor de eerste keer een beeld vrijgegeven van wat de toekomstige Zorrotoren kan worden op de voormalige Cometsite. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.


Het openbaar onderzoek voor de site loopt nog tot en met 16 oktober. Om het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor te stellen, organiseert de stad twee infovergaderingen. De eerste vond gisteren plaats. Daar is een sfeerbeeld van de 40 meter hoge toren op de Koningin Astridlaan aan het publiek getoond tijdens de presentatie.

"Een vergunning hiervoor kunnen wij pas verlenen als het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd. Dat is ten vroegste in april 2018", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). Ze geeft vandaag ook aan dat ze weinig voelt voor het huidige ontwerp. "Ik sta niet achter de schetsen die momenteel op tafel liggen. Ook de burgemeester en de bouwdienst hebben hetzelfde al duidelijk laten verstaan aan de projectontwikkelaar", vertelt Geypen.

Discussie op sociale media

De schepen hoopt dat er in de loop van de komende weken of maanden een nieuw en meer aangepast ontwerp komt. "Het gaat tenslotte om een belangrijke plaats in onze stad. In die zin vind ik het ook geen slechte zaak dat de toren op sociale media zoveel reacties uitlokt", zegt Greet Geypen nog.

Volgende week, donderdag 14 september, om 19u organiseert de stad nog een tweede infovergadering voor geïnteresseerde Mechelaars.

RUP in 2018?

Op de Cometsite, waar tot 2007 een vatenfabriek actief was, staat er de komende jaren heel wat te gebeuren. In opdracht van de Gentse projectontwikkelaar *Re-Vive hebben Crepain Binst Architecture en studiebureau Omgeving een masterplan uitgewerkt voor de site van 3,6 hectare. Die werd ondertussen omgedoopt tot Zorro.

In zes jaar tijd moeten er meer dan driehonderd woongelegenheden worden gerealiseerd. Voorts wordt er ook een buurtpark aangelegd en komen er een supermarkt, een kinderdagverblijf en kantoren. In februari 2018 hoopt het schepencollege het definitieve RUP voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

www.mechelen.be/zorro
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Restauratie Begijnhofkerk kost 315.000 extra: "Voorkomen dat ze opnieuw in de steigers moet"

Vandaag om 10:15 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De restauratie van de Mechelse Begijnhofkerk kost zo'n 315.000 euro meer dan de vijf miljoen die geraamd was. Tijdens de werken bleek dat het dak na een vernieuwing ruim dertig jaar geleden in slechtere staat verkeerde dan gehoopt. Dat ligt aan de povere kwaliteit van de Spaanse leien toen.


De barokke Begijnhofkerk heeft lang in de steigers gestaan voor er effectief iets gebeurd. Alleen het dak werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw wel al vernieuwd. Maar tijdens de huidige werken aan de gevels kwam aan het licht dat het dak ondanks die herstelling in niet al te beste staat meer verkeerde. “In die tijd was er grote vraag naar Vlaamse leien en het gebeurde wel eens dat aannemers als alternatief minderwaardige Spaanse leien gebruikten. Dat is ook het geval voor de Begijnhofkerk”, zegt architect Marc Debatty van de stedelijke dienst Monumentenzorg.

"Ditmaal met kwalitatieve Spaanse leien"

Een gespecialiseerd professor oordeelde dat het dak in zijn huidige staat maximum nog een tiental jaar zou meegaan. Voor de stad waren er twee opties: afwachten of meteen ingrijpen. Mechelen kiest voor de twee optie, wat een extra kost betekent van 315.000 euro. “We hebben beslist om het dak opnieuw te herstellen, ditmaal met kwalitatieve Spaanse leien. Vlaamse zijn er vandaag niet meer op de markt”, stelt Debatty.

Daardoor loopt de werf een zestal maanden vertraging op. “Maar zo voorkomen we wel dat de kerk over vijf jaar opnieuw een werfzone wordt. Met opnieuw overlast voor de omwonenden en een kerk in de steigers”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Tegen het bouwverlof in de zomer van 2018 moet de buitenrestauratie van de kerk klaar zijn. Alles samen kost ze 5,3 miljoen euro.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Mechelse binnenstad erkend als toeristisch centrum

Vandaag om 15:18 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De Mechelse binnenstad en de stationsomgeving zijn door de federale overheid erkend als toeristisch centrum. De erkenning moet het winkelcentrum versterken, want de stad kan voortaan meer koopzondagen organiseren.


Om in aanmerking te komen, moest Mechelen voldoen aan een aantal voorwaarden: het toeristisch onthaal wordt verzekerd, toerisme moet van essentieel belang zijn voor de lokale economie en er is een toevloed van toeristen door de aanwezigheid van toeristische attracties.

Uit de analyse van Toerisme Vlaanderen blijkt de stad daar ruimschoots aan te voldoen. Kris Peeters (CD&V), federaal minister van Werk en Middenstand, heeft het positief advies van de Vlaamse regering bekrachtigd. “De aanvraag voor de erkenning gebeurde specifiek voor de binnenstad en de stationsomgeving. Het is ook in deze zone dat de wisselwerking tussen economie en toerisme het grootst is”, stelt Katleen Den Roover (N-VA), schepen van Economie.

"Niet in het wilde weg"

De erkenning als toeristisch centrum biedt de mogelijkheid om meer koopzondagen te organiseren. "We gaan dat niet in het wilde weg doen, maar wij doen dit in overleg met de vzw Mechelen MeeMaken op afgesproken zondagen", zegt de schepen. Mechelen MeeMaken is de nieuwe handelsvereniging van het centrum.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Stad zoekt naar koper of exploitant voor Hof van Cortenbach

Vandaag om 13:22 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De stad Mechelen is met een marktbevraging gestart voor het Hof van Cortenbach. Zo hoopt ze een investeerder te vinden die bereid is om het monument te kopen, of een exploitant om het in erfpacht te geven.


De cascorestauratie van het voormalige stadspaleis in een binnengebied van de Korenmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwestraat moet in maart 2018 afgerond zijn. Voor de herbestemming, verdere interieurrestauratie, inrichting en de uitbating gaat de stad op zoek naar een privépartner.

“We beschouwen het Hof van Cortenbach als de hefboom voor deze site”, zegt Greet Geypen (Open Vld), schepen van Monumentenzorg en Stadsvernieuwing. Momenteel is ook de sloop van enkele panden volop bezig. Zij ruimen plaats voor nieuwe appartementen en handelspanden.

"Ontwikkeling uitermate belangrijk"

Voor de herbestemming van Cortenbach gaat de voorkeur uit naar horeca, in combinatie met meerdere verdiepingen die publiek toegankelijk zijn. "Voor de stad is deze ontwikkeling uitermate belangrijk en prioritair. De leegstaande en verkrotte panden ondermijnen het handelskarakter van de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, stelt Katleen Den Roover (N-VA), schepen van Middenstand.

De stad zal de ingediende voorstellen voor Cortenbach beoordelen op basis van kwaliteit en haalbaarheid, de aanpak en de realisatietermijn en het financiële luik. “Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde van het moment en met de omgeving”, legt Geypen uit.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 december kandidaat stellen. Voorstellen moeten uiterlijk om 10u bij de stad zijn. Meer info: www.mechelen.be/cortenbach
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Food market opent in voorjaar 2018: “Dit is wat een gezond stadsweefsel nodig heeft”

Buurtbewoners gerustgesteld na eerste infovergadering in Oude Vleeshalle

Vandaag om 02:00 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De nieuwe eigenaars van De Vleeshalle in Mechelen hebben zaterdag de buurt uitgenodigd om kennis te maken met hun project voor een Smaakmarkt. De markthal is volop in voorbereiding en moet in het voorjaar van 2018 de deuren openen.


(...)​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Eerste deel parking Bruul opent voor feestdagen: dag parkeren kost 12 euro

Begin april 2018 moeten alle 352 parkeerplaatsen beschikbaar zijn

Vandaag om 02:00 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De nieuwe parking Bruul aan de Mechelse vesten opent op vrijdag 15 december de deuren voor het publiek. In een eerste fase zijn er 130 parkeerplaatsen beschikbaar. Ook de tarieven zijn bekend.


Parking Bruul is na parking Lamot voor Q-Park de tweede parkeergarage in de Dijlestad. Het *Nederlandse bedrijf investeert niet alleen in de parking, ze gaat hem ook uitbaten. “Qua comfort kan (...)​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

100-tal extra parkeerplaatsen op Astridlaan stap dichterbij

Vandaag om 03:00 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De stad en de Vlaamse overheid werken samen voor de aanleg van een honderdtal bijkomende parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan in Mechelen. Er komen ook verhoogde bushaltes.


De Mechelse gemeenteraad heeft gisteravond het licht op groen gezet om op zoek te gaan naar een aannemer voor de aanleg van voetpaden, bijkomende parkeerplaatsen en de aanleg van verhoogde haltes voor lijnbussen. Samen met het Agentschap *Wegen en Verkeer (AWV) reserveert de stad 227.722 euro voor het project.

“Normaal moesten de extra *parkeerplaatsen op de vesten in september al klaar zijn, maar de vergunning heeft lang op zich *laten wachten. We hopen ze te kunnen realiseren in het voorjaar van 2018”, zegt schepen van *Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Tegelijk met de ingreep wordt de maximumsnelheid op de middenstroken verlaagd tot 50 kilometer per uur. De extra parkeerplaatsen komen er omdat er in de buurt van de vesten en in de Hoogstraat een grote parkeerdruk is.​
 

·
Registered
Joined
·
2,158 Posts
Omwille van de wegenwerken aan het Raghenoplein kunnen fietsers bepaalde bewegingen niet meer maken. Hiervoor heeft men een tijdje geleden het afgesloten fietspad langs de Leuvensesteenweg terug opengesteld.
De lichtenregeling die nu actief is op het Raghenoplein in zuidelijke richting zorgt ervoor dat fietsers conflictvrij kunnen oversteken. Als dit ook zo zal zijn in de effectieve lichtenregeling zou dit zeer positief kunnen zijn. 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Vandaag om 02:00 door stijn van de sande

Maand na opening nog geen overrompeling in Parking Bruul

MECHELEN - Exact een maand geleden opende de nieuwe ondergrondse Parking Bruul in Mechelen de deuren. Een overrompeling werd het voorlopig nog niet, maar toch is uitbater Q-Park tevreden over het aantal gebruikers.


Parking Bruul werd gebouwd onder de Hendrik Speecqvest en biedt, als hij volledig afgewerkt is, plaats aan ruim 350 auto’s. “Momenteel is de parking nog maar gedeeltelijk open en kunnen er ...​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Sint-Romboutstoren vestigt nieuw record

Vandaag om 12:49 door inke

MECHELEN - De Sint-Romboutstoren kijkt voor de derde keer op rij terug op een topjaar. In 2017 brak de toren een nieuw record: maar liefst 38.044 mensen beklommen de Mechelse reus. “Fenomenaal, ik ben uiterst trots op deze cijfers”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer.


Sinds 2015 wordt de toren - die al sinds 1999 prijkt op de lijst van UNESCO werelderfgoed - uitgebaat en gepromoot door Visit Mechelen. “Er zijn heel wat investeringen gebeurd op vlak van onthaal, bezoekersbeleving, campagnes en promotie-acties. Dat beleid werpt duidelijk zijn vruchten af. De bezoekerscijfers van 2017 liggen ruim 63% hoger dan in 2014, dat noem ik een spectaculaire stijging”, zegt Björn Siffer. “We realiseren ook een stijging van maar liefst 11,5% ten opzichte van recordjaar 2016. De zomermaanden juli en augustus van 2017 waren de uitschieters, met respectievelijk 3.998 en 4.687 bezoekers.”

De toren blijkt ook in trek bij buitenlandse bezoekers. “In 2017 mochten we in totaal 66 verschillende nationaliteiten ontvangen in onze toren, een absoluut record”, verduidelijkt Siffer. “De torenbezoekers komen vooral uit eigen land: België is goed voor 65,2%, gevolgd door Nederland (12%). Ook bezoekers uit Spanje (3,8%), Duitsland (2,5%) en Frankrijk (2,5%) vinden vlot de weg naar de toren. De top 10 wordt verder aangevuld met de VS, Groot-Brittannië, Rusland, Italië en Polen.”

Visit Mechelen maakt jaarlijks een actieplan op waarin ook de Sint-Romboutstoren een vaste plaats heeft. “We willen blijven inzetten op de trots van onze stad en hopen dit jaar de kaap van 40.000 bezoekers te halen”, aldus nog Siffer.​
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
NIEUW WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT KOMT OP DE SITE VAN AZ SINT-MAARTEN
Het oude ziekenhuisgebouw aan de Zwartzustersvest in Mechelen krijgt een nieuw leven als woonzorgcentrum. Zorgbedrijf Rivierenland plande tegen eind 2021 een nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Hof van Egmont, gelegen aan de Speecqvest. Op 16 april heeft de raad van beheer van Zorgbedrijf Rivierenland beslist om het nieuwe gebouw toch niet op de huidige site herop te bouwen, maar op de oude site van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten op de Zwartzustervest. De bouwvisie wijzigt niet, ze zal enkel gerealiseerd worden op een andere locatie.
Deze vernieuwing is, na het woonzorgcentrum in Sint-Katelijne-Waver en de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op Roosendaelveld, het derde grote bouwproject van het zorgbedrijf.

Visie op het nieuwe woonzorgcentrum
Het concept van het nieuwe woonzorgcentrum blijft hetzelfde. Er komen drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor bewoners met dementie, flats voor zorgbehoevende ouderen en een centrum voor kortverblijf. De dagverzorgingscentra verhuizen ook naar de nieuwe site. In het nieuwe woonzorgcentrum zullen 210 bewoners vast kunnen verblijven en 10 bewoners in kortverblijf kunnen verblijven. In het woonzorgcentrum zullen we nog meer op maat van de bewoners kunnen werken. Door te werken met zorgflats is er meer eigen ruimte voor de bewoner, meer mogelijkheid om bezoek te ontvangen in alle privacy en comfort maar met behoud van de hulp die hij/zij nodig heeft.
Gevolgen van de gewijzigde locatie
Doordat de werken allemaal op de nieuwe locatie kunnen plaatsvinden, zullen de huidige bewoners, na afloop van deze werken, onmiddellijk in hun nieuwe woning hun intrek kunnen nemen, zonder een tussentijdse verhuis, zoals eerder gepland was. Bovendien wordt hiermee flink bespaard op kosten. Het project Hof van Egmont zou hiermee geen 48 miljoen, maar 35 miljoen kosten. Een besparing van 13 miljoen euro.

“We zijn blij dat we op deze manier het ongemak voor de bewoners maximaal kunnen beperken. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe locatie iets dichter bij de markt van Mechelen ligt, waardoor het ook makkelijker is voor bewoners om deel te nemen aan activiteiten van de stad die daar plaatsvinden of om bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan de wekelijkse zaterdagmarkt. Zo kunnen we participatie van ouderen stimuleren en voorkomen dat ze zich isoleren”, aldus Koen Anciaux, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Verder is op de nieuwe locatie ook voldoende parking beschikbaar voor bezoekers en ligt het vlakbij de Veemarkt waardoor ook openbaar vervoer vlot bereikbaar is.

“Het is een prima initiatief om het oude Dodoensziekenhuis te hergebruiken en zo ook te kunnen besparen. Voor de bewoners van het Hof Van Egmont is dat zeker ook een pluspunt”, zegt ondervoorzitter Detty Vercraeye.

Praktisch
De timing kan normaal gezien aangehouden worden. Het oude gebouw op de Zwartzustervest zal, na de verhuis van het ziekenhuis, begin 2019 gestript worden en klaargemaakt worden voor de volledige renovatie. We verwachten dat het vernieuwde gebouw eind 2021 – begin 2022 klaar zal zijn voor de bewoners.

Voor het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld verwachten we dat de eerste steen tegen de zomer van 2018 kan gelegd worden. Met de bouw van dit woonzorgcentrum zal Zorgbedrijf Rivierenland 4 woonzorgcentra, 6 kinderdagverblijven, 5 lokale dienstencentra, 3 dagverzorgingscentra en tal van thuiszorgdiensten omvatten zowel in Mechelen als in Sint-Katelijne-Waver.

Zorgbedrijf Rivierenland heeft op 1 januari alle zorgactiviteiten van het OCMW van Sint-Katelijne Waver en Mechelen overgenomen en blijft inzetten op kwalitatieve en innovatieve zorg met een focus op het unieke van elke persoon.
Bron: Radio Reflex

Helaas betekent dit waarschijnlijk wel het einde voor het project op de Speeqvest. Al blijft het natuurlijk wel een logische besparing.
Hopelijk kan dit prachtige ontwerp nog omgevormd worden tot appartementen.
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts

·
Registered
Joined
·
347 Posts
^^
Uit Het Nieuwsblad:

Mechelen -

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herbestemming van de site van de voormalige vatenfabriek in Mechelen is definitief vastgesteld. Vooral aan de architectuur werd gesleuteld na bezwaarschriften van omwonenden.

De Mechelse gemeenteraad heeft dinsdagavond het RUP voor de site tussen de Koningin Astridlaan en de Leuvense Vaart definitief vastgesteld. De voorbije maanden was er heel wat te doen over de toren van twaalf bouwlagen van het project, dat toen nog Zorro heette. Met Komet wordt teruggegrepen naar de vroegere naam van de site, Comet. “Het terugbrengen naar zeven bouwlagen is de belangrijkste ingreep, maar ook de rest van het project wijzigt fundamenteel”, zegt Steven Rosseel van Re-Vive.

Tegen de zomer wil de Gentse projectontwikkelaar klaar zijn met het nieuwe ontwerp voor de toekomstige stadswijk. De beslissing om bij te sturen, werd door de stad genomen na opmerkingen van buurtbewoners, die een twintigtal bezwaarschriften hadden ingediend, en een advies van de nieuwe kwaliteitskamer. “Over de hele site zijn de bouwlagen iets minder hoog. We bouwen meer aaneengesloten, waardoor er ook meer ruimte voor groen is. We houden in het nieuwe ontwerp sterker rekening met de stedelijkheid”, legt Steven Rosseel uit. Zo worden bijvoorbeeld een veertigtal parkeerplaatsen extra ondergronds gebracht, zodat de kleine buurttuin groter is. De zone aan de vaart wordt in het RUP bestendigd als groene zone.

Re-Vive hoopt deze zomer een bouwaanvraag in te dienen. “De verkoop willen we dit najaar opstarten. De eigenlijke bouw is dan voor begin 2019 om twee jaar later de eerste woningen op te leveren”, vertelt Rosseel.

In een eerste fase gaat het zowel om gezinswoningen, appartementen als assistentiewoningen. “Samen met de goedkeuring van het RUP is ook de bestemmingswijziging van vervuilende industrie naar woningen een feit. Zo kunnen we de leegstaande site omvormen tot een woongebied in combinatie met een groene long voor de buurt. Bijkomend voordeel van deze bestemmingswijziging is dat we strengere eisen kunnen opleggen om de vervuilde grond te saneren”, zegt schepen Greet Geypen (Open VLD).
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Sint-Romboutstoren breekt opnieuw record

Vandaag om 15:45 door inke

HEFFEN / MECHELEN - De Sint-Romboutstoren stevent alweer af op een recordjaar. Na het topjaar 2017, met 38.044 bezoekers die de toren beklommen, telt Visit Mechelen voor de eerste zes maanden van 2018 al 20.237 bezoekers die de 538 treden tot op de skywalk trotseerden. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van dezelfde periode in 2017.


“Onze stad en toeristische dienst investeerden heel wat op het vlak van onthaal, bezoekersbeleving en promotie-acties en die vruchten plukken we nu al vier jaar op rij”, zegt schepen van Toerisme Björn Siffer. “We hopen dit jaar de kaap van 40.000 bezoekers te halen.”

April 2018 bereikte met 5.003 bezoekers (t.o.v. 3.846 in april 2017) een historisch record. “Dit valt deels te verklaren door grote groepen die de stad bezochten. Maar ook de inzet van de toren in onze Paascampagne was belangrijk. We inspireerden gezinnen in een straal van 15 tot 55 km rond Mechelen via Facebook om tijdens de paasvakantie naar Mechelen te komen voor een heerlijk dagje in onze stad. Hierbij boden we een korting aan van 25 procent.”

De beleving in de toren (informatieborden én bezoekersgidsen) is voorzien in vijf talen, maar de meeste torenbezoekers komen vooral uit eigen land: België is goed voor 64,3%, gevolgd door Nederland (10,5%), Duitsland (3,0%), Frankrijk (2,7%) en Spanje (2,5%).

Beste ambassadeurs

Uit de bezoekerscijfers bleek dat de toren ook bij de Mechelaars zelf een populaire attractie is. “Daarom hebben we sinds begin mei de prijs voor de Mechelaars permanent verlaagd en kunnen onze inwoners de toren op aan de helft van de prijs. Met deze korting wil de stad alle Mechelaars de kans geven om ‘hun toren’ meermaals per jaar te bezoeken. Op die manier betrekken we de Mechelaars nog meer bij Toerisme, het zijn onze beste ambassadeurs.”​
 
341 - 360 of 379 Posts
Top