SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 90 Posts

·
Registered
Joined
·
670 Posts
Van deredactie.be :

NMBS wil gebouw aan Nekkerspoel terugkopen
do 08/01/09 - De NMBS wil het stationsgebouw van Nekkerspoel in Mechelen opnieuw kopen. Zo'n 10 jaar geleden deed de NMBS het nog van de hand voor 10 miljoen Belgische frank, 250.000 euro.

De loketten bevinden zich nu in een container naast het gebouw, veel reizigers noemen die "een barak".

De NMBS wil het gebouw nu opnieuw aankopen. Als de huidige eigenaar, een communicatiebureau, een te hoge prijs vraagt, zal de NMBS een nieuw stationsgebouw neerzetten.

In Mechelen-Nekkerspoel passeren dagelijks 1.800 reizigers.
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
MECHELEN : Nekkerspoel - De Nekker

Open Oproep:

OO 1705 Mechelen
Volledige studieopdracht voor de aanpassing en uitbreiding met een zwembad van het bestaande hoofdgebouw op het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker te Mechelen.


Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum “De Nekker” vzw is gelegen aan de rand van Mechelen en is een trekpleister voor sporters en recreanten.
Het provinciebestuur vertrekt van de idee om een zwembad te bouwen aan het centrale gebouw van De Nekker.
Op die manier kan een synergie met de huidige werking bekomen worden : zoals de receptie en de horecafaciliteiten, één gezamenlijke toegang voor het zwembad, het sportgebeuren en het recreatiegebeuren, …
Een belangrijke motivering bij het nastreven van deze eenheid van beheer ligt ook in het feit dat er op deze manier kan bespaard worden op geëigende hoge exploitatiekosten van een zwembad.
Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum “De Nekker” kan dan bijna alles, sport – recreatie – zwemmen – catering - verblijf, in één centrum aanbieden en dit via één aanspreekpunt.

Aangezien er vooral een grote behoefte aan schoolzwemmen is, kiest de provincie voor een 25-meter bad, met minimaal 10 banen. Goed voor een capaciteit van zo’n 150 zwemmers per lesuur van 30 minuten.
In het concept zijn wel een instructiebad en een plonsbad opgenomen met nog eens plaats voor zo’n 50 zwemmertjes per lesuur van 30 minuten. Watergewenning is voor de allerkleinsten namelijk van groot belang. Bovendien kan dit familiebezoekers aanzetten om naar het zwembad te komen.
Het ontwerp is dus duidelijk bedoeld om verschillende doelgroepen tegelijkertijd aan bod te laten komen.
De totale capaciteit van het zwembad komt op minimaal 200 zwemmers per lesuur van 30 minuten. Bovenstaande cijfers moeten ook getoetst worden aan de huidige en toekomstige noden.

Tegelijkertijd, of gefaseerd, worden bij de bouw van het zwembad ook de horecafaciliteiten vernieuwd en uitgebreid, de binnenspeeltuin wordt gemoderniseerd en de bestaande infrastructuur moet minimaal behouden blijven. Tevens moet de bestaande infrastructuur voor het personeel (kleedkamers, personeelsrefter, burelen, …) herbekeken worden.

De ambitie voor duurzaam bouwen vertaalt zich in het bouwen en/of vernieuwen van een bouwtechnisch laag energiegebouw met installatietechnisch lage energie- en waterstromen, met de nodige aandacht voor kindvriendelijkheid, akoestische isolatie en wettelijke normen.
Bijkomende aandachtspunten zijn de mobiliteit binnen het domein, het versterken van het veiligheidsgevoel van de bezoekers en het personeel, het vandalismebestendige en de toegankelijkheid van de verschillende voorzieningen op verschillende tijdstippen.

Alle subsidies en tegemoetkomingen moeten daarbij maximaal kunnen worden aangewend.
Tijdens de werkzaamheden moet de werking van het domein gegarandeerd worden en moet de nodige aandacht gegeven worden aan de veiligheid van de gebruikers en personeel.

Honorariumvork: globaal ereloon van minimum 9 % en maximum 12%

Bouwheer: Provinciebestuur Antwerpen
Contactpersoon Bouwheer: Danny De Wit


Extern Jurylid: nog niet bekend
Gunningswijze: prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: €11.600.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: €7.500 excl. btw per laureaat

Locatie bouwplaats: Nekkerspoel-Borcht 19 , 2800 Mechelen

Timing project:

Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 september 2009
Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): 1 september 2010
Voorziene beëindiging van de werken: 1 september 2011
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
MECHELEN : Nekkerspoel

gva.be

35 sociale koopwoningen verrijzen in Zonnestraat07/07 Mechelen heeft groen licht gegeven voor de bouwplannen van 35 sociale koopwoningen in de Zonnestraat in de wijk Nekkerspoel.


Het gaat om 35 sociale eengezinswoningen van de Kleine Landeigendom die verkocht zullen worden. Alle woningen hebben één verdieping en krijgen ook elk een eigen tuintje. “Wij hebben in overleg met de ontwerper gekozen voor deze aanpak omdat in de buurt weinig open ruimte is. Vandaar dat we ook geopteerd hebben voor een openbaar plein als ontmoetingsplek voor de hele buurt”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Karel Geys (sp.a).

“Samen met het autoluwe woonerf en de groene ruimte met speelbosje zorgt dit voor een aangename sfeer.”

In het concept wordt gekozen voor een gesloten bebouwing, maar op verschillende plaatsen worden er doorgangen gecreëerd tussen de woningen die toegang geven tot dit aantrekkelijk binnengebied. Dit project maakt deel uit van de herwaardering van de wijk Nekkerspoel. De bouw start volgend jaar in september en zal vijftien maanden in beslag nemen.

Schepen Geys: “Alle woningen zijn ofwel langs de voorkant ofwel langs de achterkant bereikbaar voor auto’s, waardoor het binnengebied autovrij blijft. Er komen ook parkeerplaatsen voor bezoekers en fietsenstallingen voor de bewoners. De stad hoopt ook op subsidies om de Zonnestraat heraan te leggen.

LDN​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Ten vroegste in 2013 is er geld voor Nekkerspoel

Al jaren krijgen bewoners beloftes dat hun straat wordt vernieuwd. In de praktijk blijkt daar weinig van in huis te komen, ondanks herhaalde acties van de buurt om de slechte staat van Nekkerspoel aan te klagen.


Ook het Mechelse stadsbestuur had het liever anders gezien. Enkele jaren geleden leek er even licht in de tunnel: toen het beheer van de straat werd overgedragen van de provincie naar de Vlaamse overheid.

“Als ik zou weten wanneer de werkzaamheden starten, zou ik ermee kunnen leven. Maar een formele toezegging hebben wij nog niet. Tijdens een recent overleg is ons meegedeeld dat er misschien in 2013 geld is”, reageert schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

Voor Mechelen is Nekkerspoel nochtans een wijk met prioriteit.

Plein Sint-Libertuskerk

Een plan voor een derde plein is ondertussen in de maak. De gemeenteraad heeft daarvoor dinsdagavond het licht op groen gezet. “Het gaat om het openbare domein rond de Sint-Libertuskerk. Wij spelen in op een woonproject van de Kleine Landeigendom om de omgeving aantrekkelijker te maken, en wij stellen een ontwerper aan voor de heraanleg”, legt de schepen uit.

De uitgave wordt geraamd op meer dan 67.000 euro. “Het is mijn streven om de Sint- Libertuskerk te behouden, ook al is dat misschien niet meer voor erediensten. De kerk is net zoals de Colomakerk een baken voor de wijk”, geeft Geypen aan.

Niet op programma

Recent werden de Lakenmakers-, de Kalveren en de Borchtstraat nog vernieuwd. Alleen voor de herinrichting van de Nekkerspoelstraat zelf is het nog enkele jaren geduld oefenen. “Klopt”, zegt Erika Decorte van de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) Antwerpen.

“Een programma voor de Nekkerspoelstraat is op dit moment onbestaand. Wij gaan de komende jaren wel op veel andere plaatsen in Mechelen investeren”, stelt de woordvoerster. Het grootste dossier is de stationsomgeving.

Sven van Haezendonck
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
vandaag op gva.be

Woonwijk Papenhof moet stadsvlucht tegenhouden

05:56 De stad Mechelen en de intercommunale Igemo investeren samen 26 miljoen euro in de bouw van de nieuwe woonwijk Papenhof. Er komen 250 woningen en appartementen, een park en een speelbos. Het project moet nieuwe impulsen geven aan de wijk Nekkerspoel.


De nieuwe woonwijk Papenhof wordt ruim 14 hectare groot en biedt ruimte aan 250 woningen met een mix van woontypes: rijwoningen, kangoeroewoningen en appartementen.

“Aanvankelijk was het onze bedoeling om zoveel mogelijk het passief wonen te promoten, maar van die voorwaarden zijn we moeten afstappen. Niettemin gaat het een voorbeeldwijk worden, waarbij duurzaamheid primeert”, zegt Till Noordzij, projectcoördinator van Igemo. “We hebben al 26 van de eerste 38 kavels verkocht”, stelt Noordzij.

Begin 2011 gaat de Boerenkrijgstraat en Grote Nieuwendijkstraat deels voor het verkeer afgesloten zijn door de aanleg van de riolering.

Groene ruimte

Opvallend is dat de woonwijk rond een nieuw park wordt aangelegd. Het publiek domein wordt verkeersluw met vlotte verbindingen voor fietsers en voetgangers. Centraal komt er een speelbos, een trapveld en een speelzone die aansluit op het huidige Papenhofpark.

“Je zal er op een heel aangename manier kunnen wandelen vanaf de Vrouwvliet tot in het park Papenhof”, zegt Peter De Bruyne van Igemo. De Kruiskensweg wordt doorgetrokken en wordt een volwaardige straat.

“Net als in andere steden zijn het de 35-plussers die de stad verlaten, om elders hun ‘droomwoning’ te realiseren. Dat willen ze vaak doen in de stadsrand. Papenhof moet daar een antwoord op geven”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

LEO DE NIJN
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Stad keurt bouw twaalf bejaardenwoningen goed

22/10 Het Mechelse stadsbestuur heeft vrijdag het voorlopige bouwplan voor twaalf bejaardenwoningen in de August De Boecklaan goedgekeurd.


Begin volgend jaar moet het definitief voorontwerp klaar zijn, en tegen 2013 moeten de nieuwe bejaardenwoningen van het OCMW er staan. Het heeft een aanpalend perceel grond gekocht voor de uitbreiding.

Er is ook plek voor een groene ruimte met een petanquebaan en een speelplein voor jonge kinderen. Op vraag van de stad komen er ook tien parkeerplaatsen. Door het nieuwbouwproject stijgt het totale aantal bejaardenwoningen tot 44.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Politie weert 11.000 auto's uit Nekkerspoel

05:30 Door werkzaamheden aan Pasbrug (Katelijne) zet de Mechelse politie vandaag opnieuw tien mensen in om het verkeer te regelen.


"Uit tellingen blijkt dat we zo elfduizend auto's uit de wijk Nekkerspoel weren", zegt hoofdinspecteur Ronald Van den Heuvel. Een aannemer werkt vandaag zijn werf in de buurt van de Pasbrug- en de Nieuwstraat af.

Normaal moest daarvoor ook de rotonde aan de Putsesteenweg afgesloten worden. "Om chaos te vermijden en al het verkeer vanuit Heist-op-den-Berg niet door Nekkerspoel te jagen, hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen", legt Van den Heuvel uit. Het verkeer wordt overdag omgeleid via de N15 (Nekkerhal).

Bestuurders die richting E19 moeten, kunnen dat ook via IJzerenveld en de Boerenkrijgstraat. Freddy De Wilder (foto) van het Mechels Mobiliteitscomité vraagt zich af waarom een omleiding via de Grote Nieuwedijkstraat wordt aangegeven. Hij vindt dat absurd en gevaarlijk omdat de vesten vlak bij liggen. "Dat moet een vergissing zijn. We zetten dat recht", reageert de hoofdinspecteur. Vanavond zitten de werkzaamheden er op.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
nieuwsblad.be

Na een jaar nog steeds geen overdekte fietsenstalling aan station Nekkerspoel

dinsdag 07 december 2010 Auteur: (evb)
MECHELEN - In september 2009 verdwenen de twee fietsenstallingen aan het Lakenmakersplein en het Nekkerspoelstation. Niet naar de zin van inwoonster Myriam Somers.


‘Ik contacteerde de NMBS hierover en vroeg of er nog overdekte fietsenstallingen zouden komen', zegt Myriam Somers. ‘Niet-overdekte fietsstallingen werden wel geplaatst, maar niemand laat zijn fiets graag in weer en wind aan het station staan. Bovendien is het geen aanmoediging om met de fiets naar het station te komen.' Somers schreef een brief naar de NMBS. ‘De bevoegde dienst verzekerde me dat er nieuwe en overdekte fietsenstallingen zouden komen, voorzien van degelijke fietsrekken. Een jaar later is dat nog altijd niet het geval', stelt ze vast.

Myriam vindt het betreurenswaardig dat de pers steeds moet worden ingeschakeld om dergelijke en volgens haar evidente zaken tot een goed einde te brengen. ‘Mijn man en ik gaan dagelijks met de fiets naar het station. Geld voor bewakingscamera's wordt wel uitgegeven. Onlangs verwisselden vandalen nog het zadel van fiets van mijn man met dat van iemand anders. Maar de bewakingsbeelden werden nooit bekeken. Dit zijn maar banaliteiten, maar geeft wel aan dat het gebruik van de fiets van en naar de stationsbuurt niet wordt aangemoedigd.'

Het project ‘Mechelen in beweging' waarbij de stationsbuurt de komende zeven jaar grondig wordt aangepakt, baart haar zorgen. ‘Een simpele kwestie als overdekte fietsstallingen wordt niet opgelost. Ik hou mijn hart vast bij de verbouwing van de stationsbuurt', zegt ze.

Vanavond is er een bewonersvergadering in aanwezigheid van schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD). ‘Hopelijk brengt het iets op', zegt Myriam Somers.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

MGW zet renovaties in wijk Nekkerspoel voort08/12 De Mechelse Goedkope Woning (MGW) renoveert 15 appartementen in Nekkerspoel. Er zijn ook plannen voor de bouw van negen gezinswoningen in de wijk.


Alles samen investeert de sociale huisvestingsmaatschappij ruim twee miljoen euro. Het gebouw in de Nekkerspoelstraat 114-116 wordt grondig opgeknapt. Voldoende lichtinval, grotere leefruimtes en meer berging zijn enkele van de uitgangspunten. "Daarvoor wordt de bestaande achterbouw volledig afgebroken en vervangen", zegt MGW-voorzitter Alexander Vandersmissen (foto).

Tegelijk loopt een aanvraag voor de bouw van negen gezinswoningen met twee en drie slaapkamers in de Nekkerspoelstraat 428-438. "Ook met dit project vervangen wij verkrotte panden door een kwalitatieve nieuwbouw", geeft Vandersmissen aan.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Mechelen bestelt studie voor nieuwe brandweerkazerne

11/12 De stad Mechelen laat volgend jaar een studie uitvoeren voor een nieuwe brandweerkazerne. Het onderzoek kost 50.000 euro.


De brandweer is sinds de jaren vijftig gevestigd in een oude meubelmakerij in de Dageraadstraat. Begin de jaren tachtig werd het complex nog gemoderniseerd, maar vandaag is het helemaal afgeleefd. "Sanitair en elektriciteit voldoen bijvoorbeeld niet meer", zegt waarnemend commandant Philippe Maudens.

De kapitein heeft er bij het stadsbestuur op aangedrongen om uit te kijken naar een alternatief. "Mijn voorkeur gaat uit naar het Douaneplein omdat we daar vlakbij de nieuwe ringweg achter het centraal station zitten, en het stadscentrum is niet veraf", legt Maudens uit. De huidige kazerne afbreken en vervangen door nieuwbouw is ook een mogelijkheid.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Mechelen bouwt tweede fuifzaal voor 100 man

04:30 De Mechelse jeugd krijgt een extra fuifzaal die ook geschikt voor concerten. De stad maakt daar volgend jaar 138.520 euro voor vrij.


"Met dit project spelen wij in op een vraag van de jongeren zelf. Ze is ons meegedeeld tijdens het overleg met de jeugdhuizen", zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez. Voor sommige jeugdverenigingen is Perron M te groot of te duur om een evenement te organiseren.

Daarom komt er een kleinere fuifzaal voor een honderdtal personen. "Wij kiezen voor een nieuwbouw, of voor de verbouwing van een bestaande loods aan het Douaneplein. Dat blijft naast H30-32 de centrale plaats voor de jongeren", geeft Gennez aan. Eind vorige week gaf brandweercommandant Philippe Maudens aan dat hij op de site ook graag de nieuwe kazerne van zijn korps ziet verrijzen.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
De Nekker

gva.be

Provincieraad keurt ontwerp zwembad De Nekker goed

16/12 De Antwerpse provincieraad heeft donderdag het ontwerp voor de bouw van een nieuw zwembad in De Nekker goedgekeurd. Het complex is ten vroegste gebruiksklaar op 1 september 2012.


De kostprijs van het project in het provinciaal sport- en recreatiedomein wordt geraamd op 15,5 miljoen euro. Architectenbureau BV Verhoeven CS uit het Nederlandse Amsterdam heeft het ontwerp uitgetekend.

Het nieuwe zwembad sluit aan op de bestaande sporthal. Voorzitter Ludwig Neefs van de provincieraad juicht de beslissing toe. "De mogelijkhedne om te zwemmen in de regio Mechelen, zeker voor de scholen, zijn al geruime tijd erg beperkt”, zegt hij. Zowel de stad Mechelen als de gemeente Bonheiden participeren in het project. Putte stapte er onlangs uit.

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Vernieuwde bioscoop Utopolis opent deuren

17/12 De inkomhal van bioscoop Utopolis in Mechelen is helemaal vernieuwd, en is vanaf vandaag open. Het aantal kassa's is uitgebreid tot zes, en in de wachtrij worden binnenkort trailers afgespeeld.


Om de vernieuwing te vieren, geeft Utopolis tijdens de kerstvakantie elke dag een gratis jaarabonnement weg voor twee personen. "Op de kerstmarkt van 17, 18 en 19 december delen wij kortingsbonnen van 1 euro uit", zegt woordvoerster Tanja Piessens. In het voorjaar van 2011 opent in de bioscoop ook een brasserie, die wordt uitgebaat door de zaakvoerders van Mezzo in Sint-Katelijne-Waver.

Begin februari opent een vip-zaal met 50 comfortabele stoelen. "Vips krijgen eerst een aperitiefje en borrelhapjes in de receptieruimte. Tijdens de film kunnen ze op een knopje drukken, en allerlei lekkers bestellen", legt Piessens uit. In september volgend jaar start Utopolis ook met films voor jonge ouders die hun baby willen meebrengen.

Meer info op utopolis.be

CWIL​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

gva.be

Grootste sporthal verrijst aan Oud-Oefenplein...

Een tweede project is de realisatie van een nieuwe turnzaal vlak bij de Nekkerhal. "Ook daarvoor willen wij volgend jaar aan de werkzaamheden beginnen. Wij dienen nog dit jaar een bouwaanvraag in", geeft Anciaux. De kostprijs van de accommodatie wordt geraamd op 1,8 miljoen. In de Dijlestad zijn ruim 2.000 gymnasten actief, zowel in competitie als recreatief.

foto-album

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Opvallende torens met flats op palen verrijzen op Bonduelle-site

06:00 De verkoop van de eerste 44 luxeflats op de Bonduelle-site in de wijk Nekkerspoel is gestart. Voor de absolute topper betaalt u 480.250 euro.


Het woonproject aan de waterbekkens van de voormalige conservenfabriek is een van de opvallendste en meest gedurfde ooit in Mechelen. Op de Manewatersite verrijzen in totaal meer dan 90 appartement, verdeeld over vijf gebouwen van bijna 18 meter hoog. "Enkele flats staan letterlijk op palen in het water", zegt verkoper Stijn Liers van vastgoedkantoor Ignace Leysen.

De gevels zijn bekleed met zachtroze betonplaten, die sterk doen denken aan het Antwerpse Museum Aan de Stroom (MAS). Aan de zonnekant zijn glasscherven verwerkt. "Als de zon schijnt, weerspiegelen ze in het water", legt Liers uit. De site waar de luxueuze woongelegenheden worden gebouwd, bevindt zich vlakbij de Borgersteinlei en de kmo-zone in de Maanstraat.

Meer info op manewatersite.be

SVH​


Meer foto's op GVA.be
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
nieuwsblad.be

Achttien nieuwe woningen in de Lakenmakersstraat

dinsdag 08 februari 2011 Auteur: (evb)

MECHELEN - De voormalige site van het bedrijf Alfaflex aan de Lakenmakersstraat maakt plaats voor achttien woningen, een ceremoniecomplex en een sporthal.


Het Mechelse stadsbestuur gaat akkoord over de aankoop en de invulling van nieuwe eigendommen aan de Lakenmakersstraat. ‘Er komen achttien nieuwe eengezinswoningen, een ceremoniecentrum voor vrijzinnigen en een turnhal', zeggen schepen van Stadsvernieuwing Karel Geys (SP.A) en schepen van Sport Koen Anciaux (Open VLD). De verloederde gebouwen staan intussen jarenlang leeg. ‘We bereikten een akkoord over de afbraak van de leegstaande loodsen', zegt Karel Geys. ‘De stad Mechelen koopt de eigendommen met uitzondering van de gronden in de woonzone. Ook de aanleg van de 114 parkeerplaatsen legt de stad op haar kosten aan. De ontsluiting van de turnhal en het ceremoniecentrum gebeurt via de Nekkerhal en de N15. De ontsluiting van de nieuwe woningen zal verlopen via de Lakenmakersstraat.'

Op de vraag van de Mechelse turnverenigingen om intensiever samen te werken, wordt ingegaan door de bouw van de nieuwe turnhal. De afbraakwerken van het huidige patrimonium starten al in augustus van dit jaar, na het bouwverlof. ‘De gemeenschappelijke doelstelling van de projecten die we realiseren - zowel in het centrum als in de rand van Mechelen - is het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit', besluit Geys.​
 

·
Registered
Joined
·
94 Posts
Te lezen op de website van de provincie Antwerpen:

.Een parel aan De Nekker

Het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker breidt uit met een nieuw zwembad. Een van de grootste kwaliteiten van De Nekker is het prachtige landschap. Landschapsbeleving speelde dan ook een grote rol in het ontwerp. Vanuit het hoofdgebouw is er overal zicht op de omgeving. Groen en water vormen een integraal deel van het ontwerp. Zo wordt via bomen en planten in de centraal gelegen patio het landschap naar binnen gehaald.

.Centrale inkomzone

In De Nekker ben je welkom voor zowel binnen- als openluchtactiviteiten. De nieuwe centrale inkom zal het overgangsgebied markeren van deze twee functies. De ruime inkomhal heeft een heldere indeling en vormt de centrale ontmoetingsplek. Ze biedt bovendien voldoende ruimte voor grote groepen. De tribune zal in de praktijk fungeren als verzamelpunt voor groepen en schoolklassen.

Bij de receptie zal men niet alleen een kaartje voor het zwembad kunnen kopen. Alle vormen van inschrijvingen, reservering en verhuur voor alle activiteiten op het terrein van De Nekker zal men hier kunnen afhandelen. Vanuit de open inkomhal heb je onmiddellijk zicht op en toegang tot de horeca en de binnenspeeltuin op de verdieping.

.Het interieur

De kleedruimtes en douches zijn opgedeeld in twee compartimenten zodat bij grote drukte de groepskleedruimtes direct vanuit het inkomgebied bereikbaar zijn. De patio tussen de twee delen biedt zicht op de zwemzaal en het landschap. Ook andersvaliden vinden makkelijk hun weg. Het zwembadcomplex is immers volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Er zijn verschillende speciale attracties voor kinderen. De kinderbaden zijn onderverdeeld in kleine bassins met verschillende dieptes. Er regent water uit lichtschachten en de onderwaterverlichting verandert van kleur.

Het wedstrijd- en doelgroepenbad zijn voor toeschouwers goed te overzien vanaf het balkon. Het wedstrijdbad is voor de helft voorzien van een beweegbare bodem en afzinkbare keerwand. De beweegbare bodem is instelbaar van nul tot vier meter diepte. De vaste bodem is 2 meter diep. Het doelgroepenbad is 10m bij 20m. Ook dit bad is voorzien van een beweegbare bodem. In tegenstelling tot het wedstrijdbad is deze instelbaar over de volledige oppervlakte, van -2m tot -0,10m, in twee verschillende niveaus met een maximaal onderling verschil tussen de niveaus van 60cm. Dankzij de multifunctionele inzetbaarheid zullen de baden zowel sportief als recreatief gebruikt kunnen worden.

.Doelgroepen en hoofdfuncties

De doelgroepen zijn scholen, verenigingen en particulieren, waarbij men verenigingen en particulieren vooral verwacht op weekdagen buiten de schooluren, tijdens de weekends en de schoolvakanties. Met het nieuwe zwembad bieden we meer ruimte voor het schoolzwemmen in de regio. Bij het ontwerp is echter ook de nodige aandacht besteed aan de noden van andere doelgroepen.


 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Verzin leuke naam voor zwembad De Nekker

17/02 Kinderen mogen de nieuwe naam bedenken voor het nieuwe zwembad in provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker. Inzendingen zijn welkom tot en met 28 maart. Daarna volgt een verkiezing.


Het stadsbestuur heeft de plannen positief geadviseerd. Eind mei start de bouw van het nieuwe complex dat 15,5 miljoen euro kost, maar nu al is er een symbool: een Nekkerduiveltje met een zwembad. Daar wil de provincie Antwerpen graag ook een originele naam bij. "Die moet wel verwijzen naar de legende van de Nekkerduivels", zegt directeur Danny De Wit. "Die kan je kort en bondig lezen op onze website."

Wedstrijdpostkaartje

Kinderen die een naam hebben, mogen hem e-mailen. "Maar veel leuker is het wel als je een wedstrijdpostkaartje kan bemachtigen. Ze zijn te verkrijgen in De Nekker of het provinciehuis, en je kan ze gratis en voor niets terugsturen", legt De Wit uit. Scholen uit de Mechelse regio krijgen ze als trouwe klanten toegestuurd.

Uit alle inzendingen worden de tien beste namen gekozen. "Die plaatsen wij op onze website, en dan is het aan het grote publiek om te stemmen", zegt Danny De Wit nog. Stemmen kan van 4 april tot en met 12 mei. De winnaar krijgt een vip-arrangement in De Nekker. "Heb je met je klas ingeschreven? Dan wordt heel je klas een vip-klasje."

SVH​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
nieuwsblad.be

Bouw van zwembad komt niet in het gedrang

Katelijne wil niet mee investeren in De Nekkerwoensdag 09 maart 2011, 05u00 Auteur: Christophe Légère

MECHELEN/SINT-KATELIJNE-WAVER/PUTTE/BONHEIDEN - Sint-Katelijne-Waver gaat niet mee investeren in het nieuwe zwembad aan De Nekker. De gemeente ziet in het project geen meerwaarde voor haar inwoners.


De bouwkosten van het zwembad worden volledig gedragen door de provincie Antwerpen, die ook het initiatief nam voor het project. Momenteel worden die geraamd op 17 miljoen euro, een aanzienlijk bedrag. De jaarlijkse exploitatiekosten die om en bij de 500.000 euro zouden bedragen, werden normaal verdeeld onder de gemeenten Putte, Bonheiden en Mechelen.

Mechelen zou jaarlijks 350.000 euro op tafel leggen, Putte en Bonheiden ieder 75.000 euro.

Enkele maanden geleden stapte Putte uit het project en werd aan Sint-Katelijne-Waver gevraagd om de vrijgekomen plaats in te nemen. Gisteren besloot de gemeente om niet op deze vraag in te gaan. 'Wij beschikken in onze gemeente momenteel al over drie zwembaden. Een participatie in het zwembad in Mechelen zou betekenen dat we deze moeten sluiten', zegt Sven Vercammen (CD&V), schepen van Sport in Sint-Katelijne-Waver. 'Bovendien zouden onze schoolkinderen steeds de bus moeten nemen naar Mechelen, wat voor transportkosten en tijdverlies zorgt. Ook stellen wij ons de vraag of er in Mechelen wel goed les kan gegeven worden. Er zouden zo'n tien klassen tegelijk zwemmen, wat neerkomt op tweehonderd leerlingen.'

Koek herverdelen

Volgens de Mechelse schepen van Sport Koen Anciaux komt het project hierdoor niet in het gedrang: 'Het zwembad komt er zeker. Tegen het begin van het schooljaar 2012-2013 moet het normaal klaar zijn. Wat de exploitatiekosten betreft, moeten we nog bekijken hoeveel Mechelen gaat betalen.'

Ook voor de provincie Antwerpen vormt het afhaken van Sint-Katelijne-Waver in principe geen probleem: 'Als er geen oplossing wordt gevonden voor de weggevallen 75.000 euro, zullen Mechelen, Bonheiden en de provincie een deel moeten bijleggen', zegt Rik Röttger, gedeputeerde van de provincie. 'Gezien het grote bedrag dat wij investeren, is het niet meer dan normaal dat de gemeenten ook hun steentje bijdragen. Misschien hopen sommige gemeenten dat ze zonder bij te leggen in de kosten, toch kunnen komen zwemmen. Mechelen en Bonheiden krijgen echter voorrang en de kans is groot dat er niet veel baantjes meer zullen vrij zijn.'

Eind mei starten de aannemers met de bouwwerken. Een bonusregeling moet ervoor zorgen dat het zwembad klaar is voor gebruik in september 2012.​
 
1 - 20 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top