SkyscraperCity Forum banner
81 - 90 of 90 Posts

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Eerste afgewerkt gedeelte Nekkerspoelstraat klaar voor gebruik

Vandaag om 05:00 door Erik Van Eycken

MECHELEN - Na bijna tien maanden werken, werd zondag deel één van de nieuwe Nekkerspoelstraat in Mechelen officieel geopend. Alhoewel de wijkraad bepaalde punten graag anders had gezien, herademt de buurt weer. Deel twee van de werken start na het bouwverlof volgend jaar, deel drie over drie jaar.


Door de Nekkerspoelstraat kan voortaan weer met de auto worden gereden. De werken die bijna tien maanden duurden, zorgden voor grote frustraties bij buurtbewoners of pendelaars. De straat is een belangrijke toegangspoort tot het centrum van de stad.

Nu het eerste deel van de werken achter de rug is (aan de bocht met de Grote Nieuwedijkstraat), werd zondag een officieel openingsmoment ingelast. Ook al zat het weer niet mee, daagden toch een aantal buurtbewoners op voor de rommelmarkt die in mineur van start ging en de feestelijkheden die heel de namiddag duurden.

“We hebben rekening gehouden met de suggesties van de bewoners, maar natuurlijk heeft alles een prijskaartje. Na vele jaren van stilstand wordt de wijk nu opgewaardeerd”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Bouw nieuwe brandweerkazerne moet deze zomer starten

Vandaag om 14:17 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De bouwaanvraag voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Nekkerhal in Mechelen is ingediend. De werken starten in principe deze zomer. Midden 2019 moet de post Mechelen er operationeel zijn.


Het complex van zo’n 20.000 vierkante meter, qua oppervlakte vergelijkbaar met de Nekkerhal, biedt ook een onderkomen voor een groot deel van de uitvoeringsdiensten van de stad. In de nieuwe brandweerkazerne is plek voor 24 interventievoertuigen.

“Naast een oefenterrein is er ook ruimte voor een sporthal en een fitness. Omwille van onze klimaatneutrale ambities wordt het een zogenaamd BEN-gebouw, of Bijna Energie Neutraal”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Ook kantoorgebouw

Naast de voertuigenhal komt er een kantoorgebouw van vijf verdiepingen. Daar komt de hoofdzetel van de hulpverleningszone Rivierenland. Normaal wordt de werf na het bouwverlof van deze zomer opgestart.

De huidige brandweerkazerne in de Dageraadstraat wordt gesloopt. In de plek komen er woongelegenheden, in het binnengebied een buurtpark.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Werken op vervuilde site Verbeemen starten in 2018

Vandaag om 14:54 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de ontwikkeling van de site Verbeemen in Mechelen is goedgekeurd. Projectontwikkelaar Santerra wil volgend jaar starten met saneren en bouwen.


Sinds de fabriek een tiental jaar geleden werd gesloopt, ligt de site er verlaten bij. Daar komt tegen 2022 verandering in. Rond een nieuw parkje van 6500 vierkante meter komen er 25 gezinswoningen op de site in de Caputsteenstraat. Tegen de spoorwegberm verrijzen 42 appartementen. Ondergronds komen er 80 parkeerplaatsen voor bewoners, bovengronds 30 voor bezoekers.

“Samen met de goedkeuring van het RUP is ook de bestemmingswijziging van vervuilende industrie naar wonen een feit. Daardoor worden er ook strengere normen opgelegd voor de sanering”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Bouw nieuwe brandweerkazerne aan Nekkerhal start volgende maand

Vandaag om 09:15 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Volgende maand moet de bouw starten van de nieuwe brandweerkazerne en het stadsmagazijn aan de Nekkerhal in Mechelen. In de zomer van 2019 moet de nieuwe uitvalsbasis klaar zijn.


De loodsen aan het begin van de Nekkerhal, waar de nieuwbouw komt, gaan tegen de vlakte. De Groep Van Roey heeft eind augustus een bouwvergunning gekregen om het complex van zo’n 20.000 vierkante meter groot te realiseren.

Het aannemersbedrijf investeert alles samen zo’n 29 miljoen euro in het project. Dat komt omdat de stad ervoor heeft gekozen om te werken met een zogenaamde DBFM-formule. Van Roey staat daardoor niet alleen in voor het ontwerp en de bouw van de site, maar ook voor de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaar. In ruil betalen de stad en de hulpverleningszone Rivierenland jaarlijks een vergoeding van net geen 2,5 miljoen voor het BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal).

De brandweerdienst van de regio vestigt aan de Nekkerhal niet alleen de nieuwe kazerne van de post Mechelen. Ook de volledige administratie verhuist over een tweetal jaar opnieuw van de kazerne van de post Duffel naar een nieuw kantoor op de site in Mechelen.

"Meer dan 300 mensen"

“De brandweer zal met ongeveer 130 medewerkers en hulpverleners verhuizen naar de nieuwe plek. Daar komen nog eens 180 mensen van onze uitvoeringsdiensten bij, samen met meer dan 300 mensen. Zo wordt deze site een van de belangrijkste stadsgebouwen”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Van de uitvoeringsdiensten verhuizen onder meer de teams voor de netheid van het openbaar domein en voor het onderhoud ervan naar de nieuwe site. Eind augustus 2019 moet de nieuwbouw klaar zijn. “De komende maanden moeten wij enkel nog beslissingen nemen voor de aanleg van het openbaar domein”, stelt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Mechelen kijkt naar stadhuis voor nieuw Speelgoedmuseum

Vandaag om 12:14 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - Het bekende Speelgoedmuseum in Mechelen krijgt tegen 2020 een nieuwe locatie. Bij het onderzoek naar de toekomstige huisvesting komt zelfs het stadhuis in het vizier.


De erfpachtovereenkomst met de stad voor het Nova-gebouw in de Nekkerspoelstraat, het huidige onderkomen van het Speelgoedmuseum, loopt eind 2020 af. Het stadsbestuur besliste om dat gebouw te verkopen."De Nova-toren waar het museum gevestigd is, is niet meer aangepast aan de vereisten vandaag. Het museum stuit op zijn limieten. Daarom dringt een verhuizing naar een betere locatie zich op", stelt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Voor de toekomstige uitbating van het museum wordt gedacht aan een samenwerking met de privé. Als locatie komt de moderne aanbouw van het stadhuis in beeld. "Een gebouw van Braem uit eind de jaren zeventig. Door de nieuwe manier van werken bij de stad willen we dat verkopen", zegt Greet Geypen (Open Vld), schepen van Jeugd en Patrimonium.

Al is de locatie nog geen zekerheid. "Het is belangrijk dat we voor het Speelgoedmuseum een locatie vinden die past bij de uitstraling van de stad", klinkt het.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Vandaag om 02:30 door Sven Van Haezendonck

Slechts één kandidaat om Nekkerhal te kopen

Tweede schatting valt hoger uit

MECHELEN - Er heeft zich maar één kandidaat aangediend om de Nekkerhal in Mechelen te kopen. De stad wil er minstens 12,5 miljoen euro voor krijgen. Voor minder gaat het complex niet weg.


Al bij de opmaak van de begroting voor 2017 heeft het stadsbestuur beslist om de Nekkerhal te verkopen. In het najaar van vorig jaar werd de procedure daarvoor opgestart. “Eén kandidaat-koper​
 
81 - 90 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top