SkyscraperCity banner

841 - 853 of 853 Posts

·
Registered
Joined
·
17 Posts
1491829
3889A903-E272-42A4-B849-999F46653705.jpeg
Goeie vraag. Ik kan niet direct een vernieuwde tijdlijn vinden. In bijlage eentje uit 2012:).
Maar om de bussen naar de andere kant te verhuizen moet station eerst afgebroken worden en de nieuwe tunnel gegraven worden naar de andere kant als ik me niet vergis. Ik vrees dat het nog even zal duren.
 

·
Registered
Joined
·
2,105 Posts
Discussion Starter · #842 · (Edited)
Ik vrees inderdaad dat "de diagonaal" onder de perrons eerst af zal moeten zijn vooraleer men alle bussen naar de andere kant van het station zal brengen. Ik heb een sterk vermoeden dat ze die diagonaal samen gaan aanleggen met de perrons. Die verhuis zal dus een van de laatste zaken zijn die men gaat doen. Ergens na 2027, zou ik dan zeggen.

Als je meer zekerheid wilt kan je altijd de vraag eens sturen naar Mechelen in Beweging. Dat hoeft niet meer. Ik zag daarnet dat ze recent een vergunning aangevraagd hebben (link vervalt ergens na 6 juni) om een tijdelijke keerlus voor een buslijn aan de Colomalaan. Deze keerlus is tijdelijk tot het busstation af is, wat volgens het document geschat wordt minstens tot 2026 - 2027. Rond de aanleg van deze keerlus gaat men blijkbaar ook de Colomalaan sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
 

·
Registered
Joined
·
48 Posts
Wow, die achtergebleven woning aan de brug wordt nu écht omsingeld door de nieuwe plannen. Die gaan letterlijk op een rond punt wonen. Ergens heb ik respect voor hun halsstarrigheid, maar dit is gewoon absurd... een typisch geval van 'Belgian solutions' :)
 

·
Registered
Joined
·
2,105 Posts
Discussion Starter · #844 ·
De bewoners van dat huis zijn op "latere leeftijd" en op zich staat het huis niet in de weg. Men wilt de hele huizenrij daar wel weg omwille van "planologische redenen". Daarom heeft men beslist dat ene huis nog langer te laten staan totdat de huidige inwoners er niet meer wonen.

En hoe meer ik er over nadenk, hoe logischer het is dat men de Colomalaan eind dit jaar gaat afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Eenmaal men het nieuwe kruispunt met de tangentweg aan de Jubellaan aangelegd heeft gaat het niet langer makkelijk zijn om nog tot daar te rijden. Anderzijds is er wel het probleem dat de Postzegellaan nog altijd niet aansluit op Geerdegemvaart. Er gaat dus veel meer verkeer langs de Tervuursesteenweg gaan rijden, waarvan een groot deel van het verkeer binnendoor zal rijden.
 

·
Registered
Joined
·
48 Posts
Er gaat dus veel meer verkeer langs de Tervuursesteenweg gaan rijden, waarvan een groot deel van het verkeer binnendoor zal rijden.
Het is me nog altijd niet helemaal duidelijk hoe de verkeerssituatie in Mechelen Zuid uiteindelijk zal verlopen. Bestaat hier een circulatieplan van?
 

·
Registered
Joined
·
8,226 Posts
Zoiets denk ik, op basis van wat ik weet en de toekomstbeelden ?

1512323


Het stuk verderop (viaduct, rotonde à Plopsaqua, verkeerskundig loskoppelen industrieterrein van woonwijk) is nog in onderzoek, en gaat wellicht maar kunnen bij de voorziene heraanleg van complex Mechelen-Noord (waar bij mijn weten nog geen budget voor is)
 

·
Registered
Joined
·
17 Posts
Dat ziet er toch niet zo leuk uit. De westkant van de geerdegemvaart gaat dan vreselijk druk worden. Nu is het een straat met enkel plaatselijk verkeer. Ik vrees dat in dat voorstel een groot deel van mensen die nu via colomalaan hun kinderen naar school brengen dat via Tervuren/geerdegem /Brusselsesteenweg zullen doen? Verkeer van een straat zonder bewoning naar woonwijken verleggen? Dat snap ik niet helemaal. Of wordt het enkel plaatselijk verkeer op bus na?
Een doorsteek naar Brusselsesteenweg (het deel aan de postzegel brug) naar dat grote project van de nul lijkt me dan wel weer een goed idee om te vermijden dat alle verkeer daarvan door belgradestraat en die wijk rijdt.
 

·
Registered
Joined
·
2,105 Posts
Discussion Starter · #848 ·
Zo zagen de plannen er in 2017 uit. Het station zie je bovenaan, de Postzegellaan (of wat er van overblijft) links, de Colomabrug rechts.
1512622

Ik weet niet zeker of dit nog altijd actueel zou zijn. Ik zie zelf ook niet meteen een reden om de westkant van de Geerdegemvaart daar aan te sluiten aan de weg, maar ik kan het wel ergens begrijpen in de logica dat deze weg een eerder lokale verbinding gaat worden in de toekomst. Ik weet alleen dat men de situatie aan de voorkant van het station helemaal herwerkt heeft/aan het herwerken is. Die plannen zullen misschien ook een impact hebben op dat kruispunt.
 

·
Registered
Joined
·
17 Posts
Daarop is toch al te zien dat het verkeer ter hoogte postzegellaan terug zuidwaarts keert:)
Ik vrees zelf wel dat als men de postzegelbrug afbreekt, we voor een heel lange tijd gaan moeten omlopen om station te bereiken. Momenteel wandelen we vanuit onze straat op 10 minuten langs geerdegem via de trappen van postzegelbrug naar daar. Omlopen langs plaisance- of colomabrug maakt dat toch meteen dubbel zo lang. Misschien laat men 1 kant staan zolang de nieuwe niet af is?
 

·
Registered
Joined
·
2,105 Posts
Discussion Starter · #850 ·
Het lijkt me waarschijnlijk dat je tijdens de werken redelijk wat verder zal moeten stappen. Men doet veel om minder hinder te veroorzaken, maar hier zie ik het nog wel gebeuren dat men de Postzegellaan een jaar of zo zou afsluiten eenmaal de tangentweg er ligt. Ik heb zelf nog geen weet van een planning voor deze werken.

Verder is het moeilijk te zien op de kaart, maar er is tussen die nieuwe brug over het kanaal en de sporen ook nog een andere brug voorzien voor bussen, taxi's, fietsers en voetgangers. En dat is dan een brug die even hoog gaat als de huidige brug. Ik denk daar ook trappen voor te zien op de plannen, dus als voetganger blijft de eindsituatie waarschijnlijk ongeveer hetzelfde, behalve dan dat je merendeel van de tijd geen trap meer gaat moeten nemen om het kanaal over te steken :)
1512919
 

·
Registered
Joined
·
8,226 Posts
Die wijk tussen Brusselsesteenweg, kanaal en spoor moet uiteraard ook ontsloten worden, en dan liever ook aan de nieuwe postzegelbrug dan enkel aan Brusselsesteenweg, denk ik ? Met een beetje doordacht circulatieplan moet daar wel een oplossing mogelijk zijn waarbij sluipverkeer onmogelijk wordt...

Ook afhankelijk van of ze die Belgradestraat al dan niet doorverbinden, uiteraard...
 

·
Registered
Joined
·
8,226 Posts
Daarnaast, wat is sluipverkeer ? Ik betwijfel sterk of er zo'n groot risico is...

Voor voetgangerstoegankelijkheid zou ik me niet direct zorgen maken, dit project is echt een voorloper in Vlaanderen bij het rekening houden met de zachte weggebruiker.
 

·
Registered
Joined
·
2,105 Posts
Discussion Starter · #853 · (Edited)
Met een goed circulatieplan dat ervoor zorgt dat verkeer geen tijdswinst kan halen door via de wijk te rijden zou er inderdaad geen probleem mogen zijn. De geesten zijn daar over het algemeen rijp voor, dus het zou wel kunnen werken. Als het goed uitgewerkt is zou het zelfs voor minder overlast moeten zorgen dan vandaag.

Verder heeft Mechelen in Beweging daarnet de achtergrondfoto van hun profiel op Facebook bijgewerkt. Op de foto kan je heel duidelijk het begin van "de diagonaal" zien, de wegverbinding tussen Colomabrug en de Hendrik Consciencestraat die alleen open zal zijn voor openbaar vervoer, taxi's, voetgangers en fietsers. Men gaat die verbinding telkens verder uitbreiden samen met elke spoorpaar dat men vernieuwt.
1516821
 
841 - 853 of 853 Posts
Top