SkyscraperCity Forum banner

Meest dorpse grote stad?

19329 Views 193 Replies 80 Participants Last post by  Moby92
Ok, hier de tegenpool van de "Meest stedelijke kleine stad".
Welke grote nederlandse stad is het minst stedelijk en zou eigenlijk stedelijker moeten zijn. :)

Ik nomineer Utrecht.
Als ik in de stad loop heb ik vaak het gevoel dat ik in een dorp ben.
Toch kan ik niet precies zeggen waardoor het komt.
1 - 20 of 194 Posts
Eindhoven, Enschede, Tilburg, Oss
Hm op wereldvlak zou ik Straatsburg zeggen. Het dorpse karakter daar heeft zeker zijn charme. In Nederland zou ik zeggen Breda of zo.
Apeldoorn is ook een goede ja.
Sommige delen van Eindhoven zijn inderdaad meer dorp dan stad. Alhoewel ik me afvraag voor welke NL stad dat niet geldt. Zelfs Amsterdam en Rotterdam hebben nog dorpse plekjes binnen hun gemeentegrenzen. Dat hoeft overigens niet iets negatiefs te zijn. :)
Apeldoorn lijkt me ook een goede. Stuk of, wat zal het zijn, 50.000 inwoners minder dan Eindhoven, maar Apeldoorn is wel tig keer "dorpser", en hé... Eindhoven heeft 2x 100+ en 2x 90+ Das toch niet dorps :)
Ik vind Almere eerder suburbaan dan dorps. Alhoewel beide begrippen in Nederland vaak door elkaar gebruikt worden. Zelfde geldt eigenlijk ook voor Eindhoven e.o., dorps is niet de goede omschrijving.
Ik zeg Breda en Apeldoorn. Apeldoorn omdat er nooit wat gebeurd, en Breda omdat het de uitstraling heeft van een klein provincie stadje (wel gezellig trouwens..).
Absoluut Apeldoorn, dat straalt voor mijn gevoel niet veel "stads" uit.
inderdaad, zonder enige twijfel:

Apeldoorn.
kwa uitstraling b.v. rosen daal en van de grotere steden den bosch, kwa mentaliteit eindhoven maar daar komen ze openlijk vol trots voor uit.
arnhem
Emmen, met rond de 100.000 inwoners toch een rommelig zooitje, had net zo goed 50.000 of 20.000 inwoners kunnen hebben.
Is Emmen wel stad? Meppel en Coevorden zijn de enige Drentse steden dacht ik.
Ik woon bijna vier jaar in Apeldoorn en kan beamen dat dit ondanks de 150+ duizend inwoners echt een dorp is.

De aspiraties van de gemeentebestuurders maken het geheel langzaam stadser, maar het schiet nog niet op door de instelling van de inwoners.

Ik krijg de indruk dat iedereen die stads denkt vertrekt naar de randstad en de overigen zullen net als hun kinderen eeuwig in "dorp" blijven zeggen tegen deze stad. En ze klagen alsof de wereld vergaat als een weilandje bebouwd wordt door huizen, laat staan er een torentje gebouwd wordt.

Laatst liep ik door de binnenstad achter een drietal jongens toen er een stoere wagen langsreed, daarop hoorde ik ze hoorde zeggen: "Hey, wie is dat nou.. ken jij die gast?" :runaway:

maar goed, het stationsgebied wordt zeker stads binnen een jaar of drie, en meer hoogbouw (ergens tussen 70 tot 110 meter) gaat ook zeker volgen, zo is wel zeker.

Vandaag mochten omwonenden en toekomstige "bewoners" van het Belastinggebouw "toren H" het gebouw en het uitzicht bewonderen. Zo worden liefhebbers gekweekt hoop ik maar.
See less See more
@ Eus: Emmen is wel groter dan Coevorden, Meppel en Assen maar het heeft geen stadsrechten.
1 - 20 of 194 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top