SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Cosa dire cosa fare
Joined
·
10,600 Posts
Eusebius, op zich heb je wel gelijk. Toen de Boerentoren er kwam was dat de enige hoogbouw in Antwerpen, en dan meteen de hoogste ook, en Antwerpen was toen wellicht nog veel kleiner dan nu, en het is nu al niet groot. Die rode A vanboven is er trouwens al lang niet meer, die is destijds kapotgewaaid ^^ Die is er volgens mij gewoon gezet geweest om over de 100m te geraken :p

Maar hét voorbeeld van dorpse hoogbouw zijn natuurlijk kerken.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top