SkyscraperCity Forum banner

Megacentra die de economie van omliggende steden kapot maken, goede zaak?

  • Ja, ik vind een megacentrum op het platteland mooier/leuker dan Den Bosch

    Votes: 7 10.8%
  • Nee

    Votes: 58 89.2%

Megawinkelcentrum op platteland

5064 Views 63 Replies 31 Participants Last post by  Apostle
’Complex Deil treft Den Bosch’
http://www.brabantsdagblad.nl/regioportal/BD/1,1478,3114-Brabant-Nieuws!Regio!__2631534_,00.html


van een verslaggever

Donderdag 24 maart 2005 - Het provinciebestuur van Brabant is tegen de komst van een reusachtig winkel- en vrijetijdscentrum bij Deil, het knooppunt van de snelwegen A2 en A15 ten noorden van Zaltbommel.

Den Bosch - Deze ontwikkeling gaat de winkel- en vrijetijdscentra in en rond Den Bosch veel bezoekers en omzet kosten, motiveren Gedeputeerde Staten (GS) hun afwijzing in een brief aan het provinciebestuur van Gelderland.
GS vreest met name nadelige effecten voor de Brabanthallen en het Sportiom, dat nu al met grote tekorten kampt. Beide Bossche recreatiecomplexen zijn in handen van Libéma. De gemeente Geldermalsen wil in Deil in zee gaan met projectontwikkelaar MAB, die met zijn 35 hectare beslaande Nationaal Leisure Centrum mikt op 8 tot 11 miljoen bezoekers per jaar.
Om op topdagen 55.000 bezoekers en 16.000 auto’s te kunnen trekken, wil MAB een rechtstreekse aansluiting op de A2 en de A15. Ook vraagt de ontwikkelaar om een directe verbinding met het NS-station Geldermalsen.
De provincie Gelderland staat echter niet te trappelen om dit megacomplex in het buitengebied toe te staan.
In haar nieuwe ontwerp-streekplan is hiermee geen rekening gehouden. Dit project is daarmee nog niet van tafel verdwenen. Voordat de Gelderse Staten dit streekplan in juni vaststellen, peilt Gelderland de meningen van omliggende provincies en van bewoners en organisaties in de regio over het leisure centrum. Hiertoe werd gisteravond een discussie in Enspijk belegd.

Centrum Roosendaal
Het complex bij Deil wordt zes maal groter dan het soortgelijke Factory Outlet Center bij Roosendaal, waarvoor het provinciebestuur van Brabant vorig jaar toestemming gaf. Eenzelfde funshopcentrum bij Etten-Leur werd geblokkeerd omdat dit te veel van hetzelfde in één gebied zou worden.


Recreatief winkelen op 135.000 m2 vloeroppervlak.
Voorzieningen: onder meer 50.000 m2 aan winkels, 15.000 m2 sport- en vrije tijdsvoorzieningen, 12.000 m2 wooninrichtings - en tuincentra, 8000 m2 horeca, 5000 m2 hotel- en expositieruimte, 6000 parkeerplaatsen.
Kosten: 400 miljoen euro.
Drieduizend arbeidsplaatsen.
8 tot 11 miljoen bezoekers per jaar.
See less See more
1 - 20 of 64 Posts
Ik heb Nee gestemd. Niet alleen de Brabanthallen en Sportiom (zwemparadijs/schaatshal) zal er onder lijden, maar ook de binnenstad.

Dat is doodzonde.
Lekker objectief geformuleerde vraag :p

Desondanks ben ik toch tegen. Geen franse en amerikaanse malls in nederland.
Ja! Zaltbommel is tof en Den Bosch is duf. ;)
Ach je ziet dat we langzaam steeds meer van deze dingen overnemen. Ik denk ook niet dat er per se wat mis is met deze ontwikkelingen. Ieder centrum specialiseert zich in een functie. Oude binnesteden krijgen steeds meer een recreatieve functie en de doelmatige winkelfunctie verschuift langzaam richting dit soort malls. Ik dnek alleen wel dat ervoor opgepast moet worden dat deze locaties volledig autoafhankelijk worden. Als deze locaties zorgvuldig op goed openbaar vervoer aangesloten worden kan een veel prettiger en menselijker verblijfmillieu op deze plekken ontstaan... Het schrikbeeld is ook altijd een mall met ellelange files en oneidige parkeerdekken, niet de malls zelf die vaak best leuk aangekleed kunnen zijn...
@Jaxx, het is niet alleen een winkelcentrum, maar ook een vrijetijdscentrum. Je zou er zo de hele dag door kunnen brengen (winkelen, zwemmen, beurzen, etc). Dus ook de specialisatie van de binnenstad op recreatief winkelen zou geen zin hebben...
Nee! Laat al die faciliteiten maar in de stad zitten, waar ze horen. Als alles verspreid wordt zie je straks niet eens meer het verschil tussen platteland en stad.
Verspreiden van woningen bleek in de afgelopen 50 jaar niet zo'n goed idee in verband met files etc, dus gaan we sinds 5 jaar weer re-urbaniseren, oftewel naar de stad toe trekken. Nou de mensen in de stad zitten, drukken we de winkels naar het platteland? Hou toch op en laat de winkels in het centrum!
Dit moet echt gestopt worden!! Wat een gruwel!! pleur die zooi maar in leidsche rijn ofzo:puke:
TBP said:
Ik heb Nee gestemd. Niet alleen de Brabanthallen en Sportiom (zwemparadijs/schaatshal) zal er onder lijden, maar ook de binnenstad.

Dat is doodzonde.
Met je eens. Ik snap niet dat de gemeente er niet over nadenkt. Blijkbaar niet geleerd van de lessen uit de VS.
Dat wordt nog leuker dan de IKEA :D
CborG said:
pleur die zooi maar in leidsche rijn ofzo:puke:
Neuh, dat zou dan weer erg slecht zijn voor de binnenstad van Utrecht...

Ik denk dat alleen steden zoals Amsterdam en Rotterdam min of meer 'ongevoelig' zouden zijn van de invloed van zo'n megading.
Zet het dan maar bij sixflags in de buurt ofzo..
Waarom is iedereen tegen, als er behoefte aan bestaat bij de consument, waarom dan tegen zijn. Ik vind vrijheid (ook van keuze) een groot goed!
eens met Basshead.

Dit soort grote malls buiten de stad zijn juist erg handig. In oberhausen is er ook zo een. Erg fijn meteen langs de snelweg, gratis parkeren.

Dat de binnenstad zijn winkels verliest geeft juist aan dat je deze malls wel moet bouwen. Mensen blijken liever naar deze malls dan naar een binnenstad te gaan. Als er malls + binnensteden zijn bepaalt de consument welke deze concurrentieslag wint.

Gewoon een vrije concurrentiestrijd.
CborG said:
Zet het dan maar bij sixflags in de buurt ofzo..
walibi tegenswoordig :(
Ik ook een Nee. Den Bosch is een heerlijke winkelstad. Van een mall ben ik nog nooit warm geworden.
Bass said:
Ik ook een Nee. Den Bosch is een heerlijke winkelstad. Van een mall ben ik nog nooit warm geworden.
En mensen die Den Bosch geen heerlijke winkelstad vinden moeten zich maar aanpassen volgens jou?
Ze vragen toch om MIJN mening? Nou dan.
1 - 20 of 64 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top