SkyscraperCity Forum banner

?

Mexico Platz

2429 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  SoboleuS
Status
Not open for further replies.
1 - 8 of 8 Posts
chyba poll options odwrotnie powinny być wpisane.. ładne foto - dobre do ostatniego konkursu.. ;-)
Poll powinien być na odwrót i jednokrotnego wyboru.
Załóż nowy wątek albo napisz PM do Soboleusa.
hello from Mexico lovely people from poland, what is that place and why its named mexico platz?

cheers
Qrde ja też bym się spytał, czemu Mexico(?), and then we will answer our friend Alfa-Omega. :D
Jak mniemam nazwa pochodzi od miejsca, które przedstawia, czyli kościoła na wiedeńskim Mexikoplatz.

Code:
Franz-von-Assisi-Kirche
Mexikoplatz 12
1020 Wien-Leopoldstadt, Österreich
;)
See less See more
ach, to moje osiedle! :D Zatem ocenka musi byc odpowiednia. Leopoldstadt Pany!!!
Przeczytaj dokładnie regulamin UPC i zapostuj to zdjęcie ponownie, tylko tym razem prawidłowo ;)
1 - 8 of 8 Posts
Status
Not open for further replies.
Top