SkyscraperCity Forum banner

?

Mexico Platz

2459 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  SoboleuS
Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 8 Posts
Poll powinien być na odwrót i jednokrotnego wyboru.
Załóż nowy wątek albo napisz PM do Soboleusa.
Jak mniemam nazwa pochodzi od miejsca, które przedstawia, czyli kościoła na wiedeńskim Mexikoplatz.

Code:
Franz-von-Assisi-Kirche
Mexikoplatz 12
1020 Wien-Leopoldstadt, Österreich
;)
1 - 2 of 8 Posts
Status
Not open for further replies.
Top