SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
San Joseño Swagger
Joined
·
2,051 Posts
actually tapos na pala yung Savemore building niya opening noong June 18, 2011.


more info: Supima Square | Mixed use | Bulacan Province | Groundbreaking 2012 | Completed 2016 (expected) | 8 Floors |

picture source
Kaya pala pamilyar :lol::lol:
pagkakatanda ko nabasa ko na before
ung Supima Square, nadaan na nga pala aq jan!
Nice phasing ng design, sana nga almost identical lng kalabasan
para magandang maganda! Kudos Meycauayan :cheers:
kelan completion ng project?
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top