SkyscraperCity Forum banner

.

Miasto okiem galerianki

1615 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  krzewi
1 - 8 of 8 Posts
Jeśli przyjmiemy, że galerianka to kobieta, która lubi wydawać pieniądze w sklepach z odzieżą, to dziewczyny nie powinny się obrazić :D
Jeśli przyjmiemy, że galerianka to kobieta, która lubi wydawać pieniądze w sklepach z odzieżą, to dziewczyny nie powinny się obrazić :D
Miejmy nadzieję że bliscy koledzy tych Pań posiadają zaplecze intelektualne pozwalające na zrozumienie podanej definicji.
Będę trzymał kciuki. :D
  • Like
Reactions: 1
lekko nie rozumiem tytułu? Wrocek zawsze i wszędzie. Dałbym 10 za ujęcie ale 9 za dziwny tytuł.
Obniżać notę za dziwny tytuł? Nie rozumiem. Chociaż ja oceniam to zdjecie na 8 to nie jest to nota zanizona przez tytuł.
To już zapewne maturalne licealistki po zakończeniu roku szkolnego. Myslą co dalej ze sobą zrobić :yes:
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top