SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 28 Posts

· NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Middelburg en Vlissingen groeien aan elkaar vast, delen al een aantal voorzieningen (ziekenhuis, zwembad, bioscoop, theathers) en zijn gezamelijk een belangrijk stedelijk gebied met havens / industrie, onderwijsinstellingen (Universiteit, HBO en ROC) toeristische en bestuurscentra. Zouden steden in dit geval hun krachten moeten bundelen en opgaan in 1 gemeente? Wat zijn de voor en/of nadelen, zoals bij andere stedenfusies (Enschede-Hengelo / Groningen-Assen / Heerlen-Kerkrade)

Ten noorden van Oost Souburg komt een nieuwe wijk, dit betekent dat Vlissingen aan die kant met de de nieuwe wijk van Middelburg(Mortiere) "contact maakt" aan de andere kant van het kanaal staat een groenzone met gezamelijke sportvoorzieningen gepland.

Uit de PZC van donderdag 31 maart

Hoewel gisteren zo’n 150 omwonenden de informatieavond bezochten over Souburg-Noord, bestond er weinig weerstand tegen de bebouwing. Op wat kritische vragen na, leek er zelfs sprake van enthousiasme voor de nieuwe wijk. De 330 nieuwe huizen van Souburg-Noord komen te liggen tussen de Reijersweg, Middelburgsestraat en de rijksweg A58. De wijk bestaat uit drie componenten: Het dorp, De nieuwe bolwerken en Zone A58. Ze vormen een interpretatie van het verleden, beloofde W. Lavooij van het Stedenbouwkundig Bureau Arnhem, dat het ontwerp maakte. „De wijk wordt heel erg Souburgs. We hebben gekeken naar Walcherse architectuur.“

De dorpsstructuur is afgekeken van dorpen die zijn gelegen op oude kreekruggen. Dat betekent smalle straten, aaneengesloten bebouwing, dwarskappen, vooral baksteen als bouwmateriaal en af en toe een binnenhofje. Alles wordt laagbouw, behalve de appartementencomplexen. Die in het dorp wordt driehoog. In het water, nabij de bastions, komt een ’modernere’ uitvoering van hooguit zes lagen. Op een enkel huurhuis na, bestaat Souburg-Noord vooral uit koopwoningen. In de eerste fase, waarop de avond zich toespitste, wil de gemeente een basisschool met speelzaal bouwen.
....
Voor A. Hoogesteger bestond de informatieavond vooral uit opgelucht ademhalen. „Ik woon precies tegen het terrein aan. Dat mijn vrije zicht op de weilanden zou verdwijnen, wist ik wel, maar ik was even bang voor glazen torens. Gelukkig komt er laagbouw :sleepy: . Dan voel ik me tenminste niet zo opgesloten. Het wordt vast heel mooi.“
 

· Registered
Joined
·
502 Posts
Per said:
Zouden steden in dit geval hun krachten moeten bundelen en opgaan in 1 gemeente? Wat zijn de voor en/of nadelen, zoals bij andere stedenfusies (Enschede-Hengelo / Groningen-Assen / Heerlen-Kerkrade)
:? Dat Assen en Groningen samenwerken is duidelijk, maar van een fusie is toch echt geen sprake. Fysiek ook wel redelijk onmogelijk, omdat er nog zo'n 20 kilometer open ruimte tussen zit. Ik hoop niet dat het gebeurt, maar voordat Assen en Groningen aan elkaar zijn gegroeid, zijn we wel vijftig jaar verder.
 

· NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Knurft said:
Leuk dat we sommige voorzieningen delen maar 1 gemeente worden nooit zeg, ik moet er niet aan denken!
Middelburgers zijn nogal arrogant en voelen zichzelf ver verheven boven Vlissingers en zien ze over het algemeen als simpele arbeiders. Iemand uit Middelburg komt over het algemeen nooit in Vlissingen.

Ik vraag mijzelf ook af wat zou zo'n fusie Vlissingen zou kunnen opbrengen?
Ik voorzie alleen maar dat Middelburg nog meer voorzieningen voor zichzelf op gaat eisen.
Moet het dan ineens Vlissburg gaan heten ofzo? Of dopen we Middelburg om tot Vlissingen-noord :D ja dat lijkt me wel wat.
Hoe kom je erbij dat Middelburg alle voorzienigen wegkaapt? Je spreekt jezelf in je andere post dus al tegen! Volgens mij heerst er in Vlissingen een onderdanigheidsgevoel t.o.v. Middelburg. Mijn familie komt gedeeltelijk uit beide steden en we hebben nooit moeilijkheden met de verschillende mentaliteit gehad. Ja, Vlissingen is een arbeidersstad en Middelburg een ambtenarenstad, so what? Hadden de Vlissingers maar wat meer zelfvertrouwen, dan zou de stad een veel betere uitstraling hebben. Vlissingen is de stad met DE mooiste ligging van NL en een enorme potentie, wanneer gaan de Vlissingers dat zelf beseffen?

En de naam Vlisburg is belachelijk, laat ze beide hun eigen naam houden maar in godsnaam, staak die domme onderlinge strijd. Samen zijn ze een belangerijke stad, apart zijn het 2 kleine gemeentes.
 

· NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Sol said:
Is het echt zo dat het zwembad nu al gedeeld wordt? Heeft 1 van deze twee steden echt geen zwembad?
Het is niet HET zwembad, het is een complex van 5 zwembaden. Inderdaad, alles wordt gecentraliseerd tegenwoordig.
 

· Administrator
Joined
·
37,220 Posts
Het is altijd grote onzin om twee steden die een beetje bij elkaar liggen op te gaan tellen. Vooral in de politiek doet men graag alsof men ineens alsof we met een wereldstad van doen hebben wanneer de getalletjes simpelweg worden opgeteld. Vaak zie je dat juist de nabijheid er voor zorgt dat beide steden op zoek gaan naar een eigen identiteit.
 

· NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Middelburg en Vlissingen hebben inderdaad een sterk verschillend karakter. Die identiteit moet zeker niet verdwijnen. In dit geval gaat het juist om een versterking van de totale identiteit want ze vullen elkaar perfect aan. Wat de één niet heeft heeft de ander wel en vice versa. Beide steden delen al veel voorzieningen met elkaar, en zijn voor hun beide ontwikkeling erg op elkaar aangewezen. Het heeft geen zin beiden een meubelboulevard aan te leggen of een brandweer (is al gezamelijk) te hebben, omdat ze practisch tegen elkaar aan liggen. In feite geldt dat dan ook voor het bestuur, het is te zot dat er voor 1 (gezamelijk) gebied dan 2 besturen zijn.
Ik begrijp niet waarom in de Randstad een stadsgewest (in dienst van 1 grote) wel voordeel op zou leveren en voor 2 kleine steden in de provicie niet.
 

· Registered
Joined
·
9,020 Posts
Hoe meer grote steden hoe beter, vind ik.
Ik vind bijvoorlbeeld ook dat Maarssen/Nieuwegein/Ijsselsteijn en al het andere dat vastzi aan Utrecht moet worden ingelijfd.
De gemeente van Maarssen verzet hier zich jammer genoeg tegen.
 

· Heerlijkheid Heemstede
Joined
·
54 Posts
Groene long

Ik ben het helemaal met Keezy eens, er moet een groen gebied blijven tussen Middelburg en Vlissingen. Door het naar elkaar toe groeien van beide steden zie je ook steeds meer de gevolgen hiervan in het bestaande landschap. Ten zuiden van Middelburg verdwijnt een van de mooiste Walcherse weggetjes, de Eendrachtsweg. Deze weg wordt opgeofferd aan de expantiedrift van Middelburg. Een klein gedeelte van de weg blijft bestaan maar het grootste stuk verdwijnt. Zonde want deze weg omzoomd door meidoornhagen is kenmerkend voor Walcheren.
 

· NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Ron said:
Ik ben het helemaal met Keezy eens, er moet een groen gebied blijven tussen Middelburg en Vlissingen. Door het naar elkaar toe groeien van beide steden zie je ook steeds meer de gevolgen hiervan in het bestaande landschap. Ten zuiden van Middelburg verdwijnt een van de mooiste Walcherse weggetjes, de Eendrachtsweg. Deze weg wordt opgeofferd aan de expantiedrift van Middelburg. Een klein gedeelte van de weg blijft bestaan maar het grootste stuk verdwijnt. Zonde want deze weg omzoomd door meidoornhagen is kenmerkend voor Walcheren.
Het is waar, tussen Middelburg en Vlissingen ligt een heel mooi landschap met meidoornhagen wat typisch is voor Walcheren. Hopelijk kan er rekening mee worden gehouden als er een nieuwe wijk wordt aangelegd. Vlissingen wil dat doen zoals in het artikel beschreven. Alle wijken in Vlissingen sluiten wat dat betreft beter aan bij het landschap dan van Middleburg.
Er is maar 1 oplossing voor de verdere (VINEX-)expansie van de 2 steden zonder al te veel inbreuk te maken op het landschap en dat is de hoogte ingaan, en dan het liefst ver van het historsche centrum van Middelburg, namelijk achter de A58 langs de Schroeweg richting Sloe (is wel grondgebied van Vlissingen) of in Vlissingen in de boulevardzone (Spuikom, de Onderstad en het Eiland).
 

· Registered
Joined
·
3,098 Posts
Per said:
Het is waar, tussen Middelburg en Vlissingen ligt een heel mooi landschap met meidoornhagen wat typisch is voor Walcheren. Hopelijk kan er rekening mee worden gehouden als er een nieuwe wijk wordt aangelegd. Vlissingen wil dat doen zoals in het artikel beschreven. Alle wijken in Vlissingen sluiten wat dat betreft beter aan bij het landschap dan van Middleburg.
Soms is goede inpassing noodzakelijk. Soms moet je gewoon van een gebied afblijven, klaar. Maar dat vinden wij in ons landje erg lastig :sleepy:
 

· Registered
Joined
·
43 Posts
Middelburg en Vlissingen liggen tegen elkaar alleen met de woningen aan de nieuwe Vlissingse weg, voor de rest zit er nog een zone tussen van bijna een kilometer die de provincie ook wil vrijhouden.
Ik vind dat Middelburg en Vlissingen goed samen werken, in Amerika hebben ze schijnbaar tweelingsteden die zich zelf als tweelingsteden op de kaart zetten en heel goed samen werken. Eigenlijk zouden Middelburg en Vlissingen dit ook moeten doen, dus ze hoeven niet een stad te worden (Vlisburg).
Een aantal jaar geleden gingen voorzieningen naar Vlissingen zoals het ziekenhuis en een veel grotere bioscoop als Mburg, nu lijkt dat weer een beetje omgekeerd te gebeuren. Voor de stad Vlissingen is het jammer dat Vlissingse ziekenhuis specialisten de Mortiere als beste optie zien voor een nieuw ziekenhuis zien maar ik snap het wel omdat het wel centraler licht. Ik vind dat Vlissingen geen rustige stad moet worden want dan word het saai en dood, waneer Goes dat zou zijn word het gewoon een mooi rustig stadje.
 
1 - 20 of 28 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top