SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena:

Miejskie powietrze

1173 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Krzyżak
Mój debiut w konkursie :)

See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Pratkycznie nic ciekawego... Praktycznie tylko moja wyobraźnia broni Twoją fotkę, bo często sie zastanawiam nad tym i nad tamtym, a tu taka uchwycona szara polska rzeczywistośc a gdzieś na drugim końcu świata jest całkiem inaczej, no ale to tak jak mowie, zasluga mojej wyobraźnie nie fotki, chociaz cos do mnie trafia, ale to też nie wiem czy zamierzony cel czy tylko ja to tak odebrałem. 5
See less See more
Pomysł świetny, ale wykonanie mogłoby byc lepsze. 7/10
Można bylo lepiej, ale jest niezle. 8
super motyw na ... pocztówkę z PRLu, daję 6/10
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top