SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bas
Joined
·
27,171 Posts
Nou, ik heb ze allemaal eens doorgekeken, er zijn heel erg leuke foto`s bij. Helaas heb ik niet zoveel tijd, maar over een week zal ik ze weer eens op mijn gemak bekijken. Ik ga zondagochtend eerst een stukkie rijden naar Zwitserland, da`s toch ook het Mekka voor treinenliefhebbers. En in België zit je ook niet verkeerd, aardig voorproefje voor morgen. Hartelijk dank!.:)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top