SkyscraperCity Forum banner

Mikrodomy, kontenery, kapsuły, ziemianki, houseboaty.

4466 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  Pan spięty
Temat jest bardzo obszerny i ciekawy. Generalnie poruszamy tu temat domów z kontenerów, mikrodomów, houseboatów, nowoczesnych ziemianek, domów kapsuł i innych niestandardowych rozwiązań mieszkalnych.
Na początek coś z Berlina:

https://www.youtube.com/watch?v=1v5DbCbl08M
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
Kilka ciekawych realizacji z kontenerów:
Amsterdam


Kopenhaga (akademik na starej barce)


koncepcja całego osiedla tego typu

Boston (no nie do końca mieszkalny)
See less See more
6
Istnieją już dwa tematy o tym:
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=432637&highlight=mikrodomy
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1745224&highlight=minidomy

Proszę moderatorów o zrobienie porządku, najlepiej połączenie, tytuł: '[Architektura] Mikrodomy, minidomy i kontenery' w dziale Architektura I urbanistyka.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Tam nie szukałem. To dobry pomysł.
A swoją drogą "ziemianka"
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top