SkyscraperCity Forum banner

Mindâh Megâh Haags

2010 Views 7 Replies 8 Participants Last post by  erwin
59
Niet zo megagroot als de vorige serie dus.
Alle foto's: november 2014 tot en met september 2017.

1.


2.


3. Kijkduin.


4. De Passage.


5.


6. Schenkviaduct.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23. Postkantoor Kerkplein.


24. Panorama Mesdag.


25.


26.


27. Sportcampus Zuiderpark.Scheveningen

28. Asverstrooiing Noordzee.


29.


30.


31.


32.Gemeentemuseum

33.


34.


35. Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie.


36. Van dichtbij is het slordig knip, plak en schilderwerk.Koninklijke Wachtkamer station Hollands Spoor

37.


38.


39.Hospitaalbunker Van Ouwenlaan uit 1944

40.


41.


42.


43.Haagse Bos

44.


45.


46.


47.Binnenhof

48.


49.


50.


51.Oud-Katholieke schuilkerk van de H.H. Jacobus en Augustinus, Juffrouw Idastraat

52.


53.UrbanFarmers, op het dak van het voormalige kantoorgebouw 'De Schilde'

54.


55.Papestraat

56.


57.


58. "'t Kleinste Winkeltje"


59.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 8 of 8 Posts
Mooi! Mijn favorieten zijn #17 (vanuit die hoek had ik nog niet gezien) en #20 (mooi, die balkonnetjes en die twee mensen links maken het af!).
Nondeju, hoeveel moois sluimert er verder nog op jouw harde schijf? Prachtige serie!
Nice!!! Favorieten zijn absoluut #15 #16 en #20
Mooie foto's, al had ik afgaande op de titel en de eerste foto wel meer een serie verwacht met een focus op het "volkse" Den Haag.
Weer een sublieme fotoserie, genieten dit!
Wow wat een prachtige fotoserie!!
Mooie afwisselende serie ook!
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top