SkyscraperCity Forum banner

Ministarstvo finansija | BEOGRAD | administrativna zgrada

1 - 6 of 6 Posts

·
Banned
Joined
·
7,024 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ministarstvo finansija
Beograd

NAMENA: administrativna zgrada
ARHITEKTA: Dušan Živanović, Nikole Krasnov
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1889.
SPRATOVI: 4

Građevinski objekat u Ulici Kneza Milosa 20 izgrađen je 1889. godine po projektu arhitekte Dušana Živanovića za potrebe državne administracije. Građevina je imala jedan sprat i u njoj su bili smešteni Državni savet i Glavna kontrola. Prema istom projektu građevina je dograđena sa drugim spratom 1920. godine.

Prema projektu Nikole Krasnova, ruskog emigranta, zgrada je dograđena 1924. godine u jedinstvenu četvorougaonu građevinu sa unutrašnjim dvorištem. Građevina je nadzidana 1959. godine sa trećim spratom.

Posle Drugog svetskog rata u ovu zgradu su smešteni Savezni planski zavod i Savezni statistički zavod, a 2004. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Objekat u Ulici Kneza Miloša 20 se nalazi u okviru celine „Stari Beograd“ koja uživa status kulturnog dobra – spomenik kulture.

 

·
Registered
Pomerač metroa
Joined
·
15,915 Posts
Postoji ideja na beobuildu da se trg koji je trenutno zauzet sa druge strane Kneza Milosa otvori gradjanstvu i da se recimo podzemnim prolazom spoji sa parkom ispred gorepomenutog ministarstva,to bi aktiviralo ceo kraj jer bi imao zelenu aleju od parka Manjez sve do savskog trga.
 

·
Chicha was here
Joined
·
10,117 Posts
Postoji ideja na beobuildu da se trg koji je trenutno zauzet sa druge strane Kneza Milosa otvori gradjanstvu i da se recimo podzemnim prolazom spoji sa parkom ispred gorepomenutog ministarstva,to bi aktiviralo ceo kraj jer bi imao zelenu aleju od parka Manjez sve do savskog trga.
Када би се све идеје са ББ-а о уређењу јавних простора реализовале пола Београђана не би видело сунца пошто их на сваком кораку гурају под земљу .
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top