SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
605 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Volgende week loopt de MAPIC-beurs te Cannes, waarop alle vastgoedreuzen ter wereld samenkomen, ook veel Belgische bedrijven zullen aanwezig zijn.
Waarschijnlijk zal dus ook volgende week de media volopen met super projecten die in de wereld binnen enkele jaren zullen worden gerealiseerd.

http://www.mapic.com voor meer info!
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top