SkyscraperCity Forum banner

Modda Suites | BORNOVA | U/C

6706 Views 18 Replies 13 Participants Last post by  Arkitekt Wars
  • Like
Reactions: 1
1 - 19 of 19 Posts
Bu projeyi maps üzerinden gösterebilir misiniz ?
Bu projeyi maps üzerinden gösterebilir misiniz ?
Bayraklı tower yanına yapılıyor
  • Like
Reactions: 1
mimarisi güzel ve ilginc ama sanki otopark gibi olmuş :)
  • Like
Reactions: 2
Keşke bütün otoparklar böyle olsa :D
  • Like
Reactions: 1
guzel binalar yapiliyor boyle butik konseptlere ihtiyac var dogrusu
  • Like
Reactions: 1
yoldan geçerken onca büyük proje arasından göze çarpıyor, umarım daha fazlasını görürüz
Nice try, fakat tam olmamis. Celik aksamlar sadece süs. Aslinda tasiyici olsalardi, balkonlar öne dogru cikabilirdi ve böylelikle kücük teraslar olusmus olurdu...
Bence de olmamış. Form should follow function yok. Bitmemiş duruyor. Ve anlamsız.
İş merkezi olarak kullanılsa daha işlevsel olur. Ankara asfaltının gürültüsünden durulmaz gibi.


See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
Tasarımsal açıdan fırsat varken balkonları daha büyük yapsalarmış keşke
  • Like
Reactions: 2
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top