SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
14,894 Posts
Discussion Starter · #3 ·
No przyznam, że niestety zapychacz :) Byłem na urlopie i mogłem wrzucić już tylko gotowe zdjęcia z photobucketa. Mając czas i komputer z rawem i lajtrumem pobawiłbym się w kontrasty i cienie, poza tym sam obiekt pozwala na wyciśnięcie znacznie więcej niż widać na zdjęciu.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top