SkyscraperCity Forum banner

Moet Almere wel doorgroeien??

7323 Views 44 Replies 27 Participants Last post by  Wuppeltje
Een bericht van http://www.technischweekblad.nl riep bij mij de nodige twijfels op:

In september besluit over mogelijke spoorlijn IJmeer

In september besluit de overheid over de toekomstige uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Schiphol en Lelystad.

door: Thomas van de Sandt
maandag 1 juni 2009

Komt er een nieuwe brug over het IJmeer? Een tunnel? Is een capaciteitsuitbreiding over de Hollandse Brug voldoende? Zelfs een magneetzweefbaan is nog niet uitgesloten, vertelt Willem Ottevanger van Movares.

Movares rondt deze maand ter ondersteuning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een studie af naar de openbaarvervoervarianten voor de route Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad in 2030 (OV SAAL Lange Termijn). In september beslissen het ministerie en de betrokken gemeentes hoe de infrastructuur moet worden klaargestoomd voor de verwachte reizigersgroei in dit gebied.

‘Wij leveren nu alle informatie aan die de politiek nodig heeft om te kunnen beslissen’, vertelt Willem Ottevanger van het Utrechts ingenieursbureau. ‘Het gaat onder andere om kosten/batenberekeningen, de gewenste kwaliteit van het OV, vervoersanalyses, de milieu-effecten en de inpassing van de verschillende alternatieven in het landschap.’

De aanpak van het openbaar vervoer is nodig vanwege de enorme uitbreidingsplannen van vooral Almere, dat de vijfde stad van Nederland wil worden. In de structuurvisie van Almere komen er in de stad, waar nu nog 180.000 mensen wonen, de komende twintig jaar zestigduizend nieuwe woningen bij. Een betere ontsluiting met het openbaar vervoer is daarom een vereiste, aldus de gemeente. Daarbij komt dat met de geplande opening in 2013 van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle ook op het SAAL-traject het aantal reizigers fors zal toenemen.

Een belangrijk beslispunt voor OV SAAL Lange Termijn betreft de uitbreiding van het OV tussen Amsterdam en Almere. Er zijn plannen om over (of onder) het IJmeer een nieuwe verbinding aan te leggen van Almere, via Pampus, naar Amsterdam-Zuidoost. ‘Een nieuwe brug of tunnel zou een veel kortere directe verbinding tussen Amsterdam en Almere betekenen. Het is echter ook mogelijk uit te breiden via de bestaande Hollandse Brug, die sowieso al wordt verbreed voor het wegverkeer’, zegt Ottevanger.

Ook over de openbaarvervoersvormen moet nog een beslissing vallen. Er kunnen met een hogere frequentie normale treinen gaan rijden, maar ook regiorail of metrosystemen zijn mogelijk. ‘Zelfs een magneetzweefbaan over het IJmeer is nog in de race’, aldus Ottevanger.

In een eerdere planstudie die Verkeer & Waterstaat op de eigen website publiceerde is voor de verschillende alternatieven al een globale kostenraming gemaakt. Zo zou een sterk verbeterd spoorproduct over de Hollandse Brug (meer en snellere treinen) inclusief een nieuwe lijn Almere Hout-Centrum-Pampus vier miljard euro aan investeringskosten vergen. Voor een nieuwe brug over het IJmeer met regiorail is dat 5,8 miljard euro. Een metroverbinding over het IJmeer moet drie miljard euro kosten. Daarbij geldt echter dat deze als hoofdverbinding niet voldoende kan concurreren en alsnog een verbetering van het spoornet nodig is.

Ottevanger wil nog niks kwijt over de laatste kostenramingen. Hij realiseert zich de gevoeligheid van de voorspelde kosten bij dergelijke grote infrastructuurprojecten. ‘Onze verantwoordelijkheid daarin is groot. Daarom hebben wij onze kostenramingen gebaseerd op gedegen onderbouwingen. Zo kan de overheid tot een weloverwogen besluit komen.’
Van die kosten krijg ik spontaan vraagtekens of Almere eigenlijk wel zou moeten doorgroeien. 5,8 miljard euro voor de IJmeerverbinding, dat is bijna 100.000 euro per nieuw te bouwen woning van de aankomende 20 jaar!!!!!

Natuurlijk zijn het niet alleen die woningen waarbij geprofiteerd zou worden van de nieuwe verbinding, daarom de verdere voordelen op een rijtje:

- Het reeds bestaande Almere heeft de verbinding eigenlijk ook al nodig en alleen daarom zou de brug misschien al gebouwd moeten worden.
- Ook andere steden hebben er natuurlijk baat bij, voornamelijk Amsterdam en Lelystad.
- Het milieu wordt er tot op zekere hoogte ook minder door belast, een nieuwe verbinding zorgt er natuurlijk voor dat de files in de regio beperkt worden.
- De aanleg zelf creëert natuurlijk een flink aantal banen, er zullen waarschijnlijk jarenlang duizenden mensen in werk worden voorzien.

Ik ben benieuwd wat andere mensen op het forum vinden van de groei van Almere, is het wel de moeite (kosten) waard?
See less See more
1 - 20 of 45 Posts
Ik ben meer voorstander van het verder verdichten van de Randstad en de grote steden, waarmee ik niet wil zeggen dat Almere tot geen van beide categoriën hoort, ook al is het voor mij wel een ver-van-mijn-bed-show.
Ja, de doorgroei van Almere moet gewoon doorgaan. Vooral met betrekking tot de ruimte die Flevoland bied is een uitbreiding zeker optimaal.
Echter zijn de kosten natuurlijk hoog, maar als je de woningen op andere plaatsen bouwt, kom je ook met hoge kosten aanzetten.
Almere heeft gewoon de mogelijkheden om deze groei door te maken, verder wordt Almere jaarlijks ook gesponsord door de EU omdat we zoals genoemd een ontwikkelingsgebied zijn.

Ik ben meer voorstander van het verder verdichten van de Randstad en de grote steden, waarmee ik niet wil zeggen dat Almere tot geen van beide categoriën hoort, ook al is het voor mij wel een ver-van-mijn-bed-show.
Verdichting was volgens mij niet meer aan de orde, ze wouden de Randstad namelijk ook groen houden.
Ik ben meer voorstander van het verder verdichten van de Randstad en de grote steden, waarmee ik niet wil zeggen dat Almere tot geen van beide categoriën hoort, ook al is het voor mij wel een ver-van-mijn-bed-show.
Eens, zolang Almere niet meer werkgelegenheid weet te creëren levert het verder uitbreiden van Almere alleen maar extra problemen met de mobiliteit op.
We kunnen het geld dat het kost om die problemen het hoeft te bieden beter gebruiken om in de steden hoogwaardige maar ook wat dichter bevolkte leefomgevingen te creëren, de Zuidas is een goed voorbeeld daarvan. Ook het feit dat oud-Amsterdammers die verdreven waren naar Almere door de hoge woonlasten nu weer een plek vinden in Amsterdam Zuid-Oost vind ik een goed voorbeeld. Het ideaal dat iedereen in Nederland moet kunnen wonen in een huis met een tuin is naar mijn mening zwaar achterhaald.
Ja, de doorgroei van Almere moet gewoon doorgaan. Vooral met betrekking tot de ruimte die Flevoland bied is een uitbreiding zeker optimaal.
Echter zijn de kosten natuurlijk hoog, maar als je de woningen op andere plaatsen bouwt, kom je ook met hoge kosten aanzetten.
Almere heeft gewoon de mogelijkheden om deze groei door te maken, verder wordt Almere jaarlijks ook gesponsord door de EU omdat we zoals genoemd een ontwikkelingsgebied zijn.


Verdichting was volgens mij niet meer aan de orde, ze wouden de Randstad namelijk ook groen houden.
Verdichting en vergroening zijn natuurlijk beiden mogelijk. Het betekent gewoon efficiënter en creatiever met de beschikbare ruimte omgaan.
Almere verder volbouwen moet je alleen doen als je het goed doet. Het verder verbreden van de A1 zuigt alleen maar meer verkeer aan vanuit Amersfoort en Apeldoorn. Een IJmeerverbinding komt tevens weer bij de A1 uit en is daarmee alleen maar een bypass.

De kwestie is dus lastig, maar één ding is zeker, die spoorverdubbeling moet er komen! Dat er nog steeds geen snelle IC's naar CS en Zuid/Schiphol rijden is mij een raadsel!

Wanneer Amsterdam voor de OS 2028 wil gaan zou ik liever zijn dat de staat een veel groter project oppakt, namelijke de Noordelijke IJ-oevers, het IJmeer én Almere (Pampus).

Het IJmeer moet vervolgens een echt stadsmeer worden (met ecologsche voordelen én helder zwemwater) en op de dam kan vervolgens relatief een goedkope weg verbinding naar Noord aangelegt worden, waardoor zwakke regio's elkaar onderling kunnen versterken.

Een metro kan nooit concurreren qua snelheid met een intercity trein, dus dat als verbinding is nooit logisch. Toch zijn er 3 interessante corridors; Hout-Centrum-Pampus, Noordelijke IJ-oever en Zaanstad die in aanmerking komen voor een HOV verbinding. Gezien de huidige afstanden tussen de stations in Zaanstad en Almere, afstand Amsterdam - Almere en de concurrentie van de IC zou ik gaan voor S-bahn achtige verbinding. Dus niet elke 800 meter een halte zoals bij de metro, maar alleen waar dat nodig is. (in hoog stedelijk gebied elke 1000 meter, in woongebieden om de 2000 meter)
See less See more
@ cymen, Ik kan niet anders dan het eens zijn met jou. Dat er wat aan het ijmeer gedaan moet worden staat vast. Zeker als we ons aan de natura2000 of wat dan ook willen houden dan moet er wat aan de kwaliteit gedaan worden van het water daar. De algenvorming word steeds erger en straks leeft er helemaal niks meer in het ijmeer en is het 1 grote stinkende algenput. Go ijmeervrij, ahum. Een miljardenverslindende brug is mijns insziens ook niet helemaal nodig. Een iconische dijk met een korte, hoge brug moet, alleen moet er dan wel naar gekeken worden hoe wat en waar met oog op het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij zou je deze dijk bijvoorbeeld als scheiding kunnen laten werken tussen natuurgebieden in het markermeer, en stedelijk gebied in het ijmeer. Zo kun je idd voor hetzelfde geld als een knetter dure brug iets met veel meer impact realiseren. En zetten we Nederland-polderland weer op de kaart.
See less See more
5,8 miljard. Drie dingen:
- Lijkt erg veel. Maar er worden jaarlijks nog veel meer miljarden in de Nederlandsche infrastructuur gepomt (weet iemand hoeveel precies?). Daarbij gaat het ook nog om een erg lange periode.
- Lijkt erg veel. Van dit geld kun je twee Burj Dubai's kopen. Weet iemand wat een vergelijkbare brug in het buitenland gekost heeft?
- Lijkt erg veel. Maar als je het vergelijkt met de hoeveelheid infrastructuur die andere grote steden in Nederland hebben, heeft Almere (zeker met de schaalsprong) nogal wat in te halen.

Daarbij moet Almere natuurlijk wel doorgroeien. De rest van de benodigde huizen zie ik ook liever opgestapeld in de rest van de (reeds bestaande) Randstad, terwijl het Groene Hart en andere mooie plekjes écht hoogwaardig groen worden. Ook eens met Cymen.

@ Des, de schaalsprong zorgt juist voor extra werkgelegenheid. Er komen zo'n 100.000 banen bij de komende 20 jaar. Ook worden 40.000 van de 60.000 huizen van de schaalsprong gebouwd op Ijburg stijl, aan de westkant van Almere. Daardoor is die brug juist nog meer nodig dan nu.
See less See more
Van mij part plemp je alles vol met Vinex in en rond Almere, ik hoef er gelukkig toch niet dagelijk naar te kijken.
Van mij part plemp je alles vol met Vinex in en rond Almere, ik hoef er gelukkig toch niet dagelijk naar te kijken.
Op zo een manier moet je nou nooit een stad bouwen, en zo gaat Almere gelukkig ook niet worden.

Verder ben ik het helemaal eens met Cymen, ik vind zelf ook dat het IJmeer echt een stadswater moet worden. Aan de randen zal een groene ontwikkeling dan wel heel goed zijn.
@ cymen, Ik kan niet anders dan het eens zijn met jou. Dat er wat aan het ijmeer gedaan moet worden staat vast. Zeker als we ons aan de natura2000 of wat dan ook willen houden dan moet er wat aan de kwaliteit gedaan worden van het water daar. De algenvorming word steeds erger en straks leeft er helemaal niks meer in het ijmeer en is het 1 grote stinkende algenput. Go ijmeervrij, ahum. Een miljardenverslindende brug is mijns insziens ook niet helemaal nodig. Een iconische dijk met een korte, hoge brug moet, alleen moet er dan wel naar gekeken worden hoe wat en waar met oog op het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij zou je deze dijk bijvoorbeeld als scheiding kunnen laten werken tussen natuurgebieden in het markermeer, en stedelijk gebied in het ijmeer. Zo kun je idd voor hetzelfde geld als een knetter dure brug iets met veel meer impact realiseren. En zetten we Nederland-polderland weer op de kaart.
In een mooi vormgegeven dijk hoeft het autoverkeer ook niet zo zichtbaar te zijn. Een soort ^-^ dijk door het IJmeer had ik in gedachten. Vanaf de Waddenzee zie je het verkeer op de afsluitdijk ook niet. Alleen de weg door Waterland gaat lastig worden. In het zicht is volgens mij niet bespreekbaar. Als tunnel veel te duur, in het kader daar ging dit als betaalbaar alternatief op de brug. Als landtunnel zoals ze de A2 in Utrecht nu aanleggen is misschien een goede optie. Er lopen tenslotte genoeg dijklichamen door Waterland, net alsof het erbij hoort.
In een mooi vormgegeven dijk hoeft het autoverkeer ook niet zo zichtbaar te zijn. Een soort ^-^ dijk door het IJmeer had ik in gedachten. Vanaf de Waddenzee zie je het verkeer op de afsluitdijk ook niet. Alleen de weg door Waterland gaat lastig worden. In het zicht is volgens mij niet bespreekbaar. Als tunnel veel te duur, in het kader daar ging dit als betaalbaar alternatief op de brug. Als landtunnel zoals ze de A2 in Utrecht nu aanleggen is misschien een goede optie. Er lopen tenslotte genoeg dijklichamen door Waterland, net alsof het erbij hoort.
Hij hoeft niet per se door Waterland. Veel alternatieven gaan uit van een aansluiting op IJburg. Dan ben je veel sneller in bewoond gebied vanuit Almere en dan is het aanleggen van een metro ook direct een veel realistischer optie. De weg zou dan geen snelweg worden maar puur een regionale weg voor verkeer tussen Amsterdam en Almere.

Dat is naar mijn mening ook de beste optie. Wanneer Almere buitendijks gaat bouwen zoals in de plannen wordt beschreven dan zit er nog maar 4-5 Km tussen Almere en Amsterdam. Die afstand is met een metro prima te overbruggen. Ter vergelijk: tussen London Heathrow en de tweede halte van de underground zit 4.6 Km hemelsbreed. Binnen Londen zijn de afstanden vergelijkbaar of vaak ook kleiner dan in Amsterdam.

Ook nog even on topic:
Almere moet zeker doorgroeien. Je kan veel beter in de doodsaaie Flevolandse polders gaan bouwen dan in natuurgebieden binnen de randstad. Bovendien is Almere volledig berekend op meer groei en zien de plannen voor de toekomst er erg mooi uit. Ik zou het zonde vinden als die dan niet doorgaan.
See less See more
Je praat bij 100.000 inwoners extra echt over een veel groter pakket plannen dan nu de bedoeling is wil je het niet helemaal laten vastlopen.

Persoonlijk denk ik dat bij een groei zoals die de bedoeling is je niet kan volstaan met een regionaal 2x2 weggetje vol rotondes en verkeerslichten. Je moet echt eerder denken aan een metro achtige verbinding, meer treinen, maar ook een aantal extra snelwegen als een doorgetrokken A30 en wellicht een opgewaardeerde N23.

En zelfs dan is het maar de vraag of de infrastructuur het aankan, het is en blijft een 'eiland' met een paar plekken waar je ervan af kan. Dat blijven toch kwetsbare punten in het netwerk, hoeveel rijstroken je er toch van maakt.
Hij hoeft niet per se door Waterland. Veel alternatieven gaan uit van een aansluiting op IJburg. Dan ben je veel sneller in bewoond gebied vanuit Almere en dan is het aanleggen van een metro ook direct een veel realistischer optie. De weg zou dan geen snelweg worden maar puur een regionale weg voor verkeer tussen Amsterdam en Almere.

Dat is naar mijn mening ook de beste optie. Wanneer Almere buitendijks gaat bouwen zoals in de plannen wordt beschreven dan zit er nog maar 4-5 Km tussen Almere en Amsterdam. Die afstand is met een metro prima te overbruggen. Ter vergelijk: tussen London Heathrow en de tweede halte van de underground zit 4.6 Km hemelsbreed. Binnen Londen zijn de afstanden vergelijkbaar of vaak ook kleiner dan in Amsterdam.
De brug naar IJburg is de enige onderzochte variant! Een weg naar Noord is nooit officieel onderzocht.

Verder is jouw gesuggereerde metro ook al onderzocht. Op hetzelfde traject rijdt een trein, die de metro's tussen Amsterdam en Almere leeg zal concurreren. Een traject naar Noord is een heel andere verhaal, want daar gaat geen trein naar toe. Desondanks zal het dan een RER / S-bahns worden, omdat het over 2 bestaande stoptrein tracés zal gaan. Tevens kan een metro vanuit Almere helemaal niet aansluiten op het Amsterdamse metronet. (vanwege de ontvlechting)
Aansluiting van een metro uit Almere op het huidige te ontvlechten metronet is niet nodig, er zou een geheel nieuwe, onafhankelijke lijn van gemaakt kunnen worden.

Zelf ben ik niet zo bedreven in het tekenen van metroplattegronden op de pc, maar ik zie een lijnnennet voor me, bestaand uit het huidige ontvlochten inclusief de N/Z, waarin een nieuwe lijn uit Almere via IJburg naar Centraal (de huidige route van IJtram 26) kan worden toegevoegd, die via Prinsengracht en Overtoom of Jacob van Lennepkanaal zijn weg vervolgt als de ooit gewenste Westlijn naar Osdorp en Schiphol.

De Oostlijn zou je vanaf Centraal door kunnen trekken onder het IJ door, langs de Noordelijke IJ-oever naar Zaanstad. Daarmee hoeven er bij de N/Z geen rare oplossingen worden gevonden om een eventuele Zaanlijn op deze lijn aan te sluiten. De N/Z kan dan op termijn ooit rechtdoor naar het noorden, richting Purmerend, hoewel dat nog verre toekomstmuziek is.
See less See more
Zelf ben ik niet zo bedreven in het tekenen van metroplattegronden op de pc, maar ik zie een lijnnennet voor me, bestaand uit het huidige ontvlochten inclusief de N/Z, waarin een nieuwe lijn uit Almere via IJburg naar Centraal (de huidige route van IJtram 26) kan worden toegevoegd, die via Prinsengracht en Overtoom of Jacob van Lennepkanaal zijn weg vervolgt als de ooit gewenste Westlijn naar Osdorp en Schiphol.
orden, richting Purmerend, hoewel dat nog verre toekomstmuziek is.
Maar tramlijn 26 is helemaal niet geschikt voor metro's!
Klopt maar dat tracé moet relatief eenvoudig om te bouwen zijn... In de eerste IJburgplannen had het ook een metro moeten zijn. Die ruimte, op IJburg al dan niet ondergronds, is er echt nog wel.
Klopt maar dat tracé moet relatief eenvoudig om te bouwen zijn... In de eerste IJburgplannen had het ook een metro moeten zijn. Die ruimte, op IJburg al dan niet ondergronds, is er echt nog wel.
Die tunnel bij CS is er dus niet meer zoals ik dat begreep. In een stukje van de tunnel gaat bv de Chocoladefabriek zitten. Ook vraag ik mij af of die brug bij IJburg geschikt is tevens. Tevens zit je met het punt dat hij overal ondergronds kan zonder eilanden van de wereld af te sluiten.
eigenlijk zouden ze een overkapte dijk moeten aanleggen, tussen almere en amsterdam via ijburg, nabij ijburg heb je dan een groene dijk met daarachter een natuurgebied. hebben de bewoners geen last van de snelweg, een mooi park, en een nieuwe verbinding, als ze dan nog wat te klagen hebben weet ik het neit meer.
1 - 20 of 45 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top