SkyscraperCity Forum banner

Moet de A6 velengd worden, ten kostte van een mooi landschap?

  • Ja, economie en bereikbaarheid gaan voor.

    Votes: 18 66.7%
  • Nee, A9 beter benutten.

    Votes: 9 33.3%
1 - 20 of 21 Posts

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zat wat rond te neuzen op het internet, en toen kwam ik wat tegen over de velenging van de A6. Dus ik dacht, maak ik even een threadje van :)

Er word dus de laatste tijd er weer over gesproken om de A6 vanaf Almere te verlengen, en aan te laten sluiten op de A9. Alleen het landschap waar de A6 doorheen moet komen is nog redelijk intakt, en zeker waardevol. Moet de A6 verlengt worden, of moet de al bestaande A9 beter benut worden?


heb efkes een kaartje. beetje en onduidelijke, maar ik hoop dat iedereen wel weet waar de A6 en de A9 liggen.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Ik zet mijn geld op een betere benutting van de A1 en A9 (want dat is de bottleneck in de bereikbaarheid van Almere). Met een extra brug in de A6, een herontwerp van Muiderberg en knp. Diemen is er volgens mij al veel leed verholpen.
Op langere termijn zullen we de oplossing volgens mij niet moeten zoeken in uitbreiding van de infrastructuur, maar in inperking van het forensenverkeer tussen Almere en Schiphol. Nu is Almere nog echt een slaapstad waarvan de bevolking werkt in de regio Amsterdam. Dat zou moeten veranderen.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,195 Posts
ik ben wel voor een verlengde a6, indien die grotendeels wordt ingepast in een toltunnel. ook een eventuele ijmeerbrug met spoorlijn (dek eronder) die aansluit op het zeeburgereiland lijkt me een strak plan. ik denk wel dat er traject/kilometerheffingen moeten gelden. anders werkt dat tolsysteem niet. met een zelfde probleem worstelt eindhoven nu ook. die willen ook een toltunnel oostelijk van eindhoven, maar omdat het kilometheffingidee nog niet is doorgevoert, komen zulke plannen nog moeilijk van de grond. maar een brug zou wel veel kosten, maar ook veel terug laten verdienen. door iets te creeren wat erg bijzonder is trekt dat ook weer bedrijven. zie zo ook de erasmusbrug. die verlengde a6 is in mijn ogen alleen acceptabel indien er een tunnel komt. anders is die weg het landschap niet waard. een lekkere hollandse beslissing is betere benutting. maar ja, als je ook iets wilt met wat ambitie.....
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Ze moeten gewoon 200.000 woningen bouwen tussen Amsterdam en Almere om zo de infra structuur te financieren. Laat ze dan eens vooral hoogwaardig OV aanleggen, iets wat elkaar daar alleen maar kan versterken.
 

·
Jazzadelic chill
Joined
·
1,718 Posts
Aanleggen die hap die hele polder staat toch op de nominatie om volgeplempd te worden met vinex. Dus natuurwaarde hoef je het niet voor te doen. :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
Al die zogenaamde natuurwaardes remmen elke ontwikkeling in Nederland sterk af. Willen we nu een serieuze stad in Nederland hebben of niet? Als het antwoord JA is , dan zo snel mogelijk dat ding doortrekken.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Nee, dat is lekker genuanceerd. De bittere realiteit is dat er nogal wat ambtenaren in Almere zitten die er ongeveer eenzelfde gedachtengang op nahouden.
Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben voor het aanpakken van knelpunten in het wegennet en daar waar dat echt niet anders kan, het aanleggen van nieuwe verbindingen (denk aan A4, A5). Maar op termijn is het steeds weer bouwen van nieuwe wegen en het steeds weer verbreden van bestaande toch symptoombestrijding: het fileprobleem wordt er niet minder op.
Op den duur zullen we - de VVD- en ANWB-lobby's ten spijt - toch serieus aan rekeningrijden moeten gaan denken. Niet om automobilisten het OV in te krijgen, maar om ze 'slimmer' te laten rijden. Als het tarief in de traditionele spitsuren hoger ligt dan daarbuiten, zullen werkgever en -nemer wellicht gaan nadenken over andere werktijden. Een andere mogelijkheid is een carpoolsysteem vergelijkbaar met dat in grote steden in de VS - waar het wèl werkt. Daar moet een relatief hoog tarief betaald worden voor het gebruik van HOV-lanes; voordeel is wel dat je een stuk sneller op je locatie bent. Om kosten te drukken, proberen gebruikers van deze lanes een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te bereiken; de kosten worden dan gedeeld. Voorkomt ook dat mensen opblaaspoppen in hun auto's zetten zoals in NL gebeurde...
Kortom: carpoolen en rekeningrijden zijn nog niet zo'n vieze woorden...;)
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Discussion Starter · #8 ·
De Nationaliste said:
Al die zogenaamde natuurwaardes remmen elke ontwikkeling in Nederland sterk af. Willen we nu een serieuze stad in Nederland hebben of niet? Als het antwoord JA is , dan zo snel mogelijk dat ding doortrekken.
Het gaat niet alleen maar om die 'zogenaamde natuurwaardes'. Wat heeft het landschap meer te bieden. Wat denk je aan recreatie, onder de rook van Amsterdam. Dit kan het gebied economisch ook weer wat bieden in bepaalde sectoren. Dat noem ik duidelijk een ontwikkeling. Met een snelweg zorg je er alleen maar voor dat deze soort ontwikkeling niet meer door kan gaan. Loop niet graag te recreeren tussen te snelwegen.

Ten tweede, wat zal de verlengde A6 voor extra's opleveren als het gaat om bereikbaarheid en filevorming. Niks, je verplaatst de hoeveelheid verkeer alleen een paar kilometers de andere kant op. Naar mijn idee helpt het meer om de knooppunten op te lossen, daarna kan je pas zeggen dat de snelweg er wel of niet hoeft te komen.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Ik snap de uitspraak 'Willen we nu een serieuze stad in Nederland hebben of niet?' ook niet. Ten eerste impliceert dat dat we in NL kennelijk een 'serieuze stad' willen hebben en ten tweede: een 'serieuze' stad, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een stad waar de bevolking nooit grapjes maakt?
Natuurlijk, Amsterdam is met zijn 750.000 inwoners een dorp vergeleken bij miljoenensteden als Parijs of Londen, maar daar moet je het dan ook niet mee willen vergelijken. De economie in NL is voornamelijk geconcentreerd in de Randstad, en dat gebied gedraagt zich al behoorlijk als één stad. Ik zou in ieder geval niet willen wonen in een dicht opééngepakte miljoenenstad, en ik denk dat ik daarmee niet de enige ben in Nederland.
Dus, in antwoord op je nogal retorische vraag: nee, 'wij' willen geen 'serieuze stad' in Nederland. Zie de oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen van Almere in de eerste plaats maar eens te vinden in de door mij voorgestelde alternatieven; als dat allemaal niet helpt kunnen we altijd nog verder kijken...
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
Tsja..... "Geen serieuze stad willen in Nederland" dat is een wel helder standpunt. Vanuit dat perspectief kun je je inderdaad verzetten tegen elke substantiele uitbreiding van de infrastructuur. Immigratie is al negatief, aantal geboortes nemen sterk af (CBS), sterfte zal flink toe gaan nemen de komende 20 jaar, dus de mobiliteit zal binnenkort pieken. Uiteindelijk zal er een bejaardenkolonie overblijven met de bekende Jan Salie Geest. Witte renteniers, gekleurde werkers.
Als je gelooft in een statische wereld, waarin ontwikkeling en groei en de noodzakelijke investeringen niet meer noodzakelijk zijn, want de pensioenen komen toch wel ergens vandaan, dan is bovenstaand scenario een geruststellend toekomst perspectief.

Gelukkig is zelfs in Nederland niet iedereen zo naief.
 

·
Accepteer Geen Middelmaat
Joined
·
1,508 Posts
Alargule said:
Maar op termijn is het steeds weer bouwen van nieuwe wegen en het steeds weer verbreden van bestaande toch symptoombestrijding: het fileprobleem wordt er niet minder op.
Op den duur zullen we - de VVD- en ANWB-lobby's ten spijt - toch serieus aan rekeningrijden moeten gaan denken. Niet om automobilisten het OV in te krijgen, maar om ze 'slimmer' te laten rijden. Als het tarief in de traditionele spitsuren hoger ligt dan daarbuiten, zullen werkgever en -nemer wellicht gaan nadenken over andere werktijden.
Maar het tarief in de traditionele spitsuren is al veel hoger dan daarbuiten. Niet in geld, maar in tijd, maar tijd is geld. Door de files is de reistijd in de spitsuren namelijk een stuk langer.

Zoals ik ook al op een zeker ander forum zei, ben ik bang dat rekeningrijden niks oplost. Met toename van het verkeer ben ik bang dat straks de hele dag spitsuur is. Nu kun je tenminste buiten de spits nog enigzins doorrijden. Als dat ook al niet mogelijk is loopt de economie pas ECHT in het honderd.

En een A6/A9 is niet alleen 'zomaar het verkeer wat verschuiven'. Het is natuurlijk ook gewoon capaciteitsvergroting, waardoor je (ceteris paribus) minder congestie hebt. Daarbij haal je het verkeer grotendeels weg uit bewoond gebied (de Gaasperdammerweg (A9) door de Bijlmermeer).
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Tsja...je fulminatie tegen de 'maakbare samenleving' op het andere forum heb ik zojuist gelezen. Je hebt wel een paar punten, maar geloof je niet dat een spreiding van het verkeer over de dag de spitsdruk zoals we die nu zien, zal doen afnemen?
Bovendien zie ik wel wat in rekeningrijden omdat mensen dan (hopelijk) slim gaan zijn en met meerdere mensen in hun auto naar het werk rijden. Wellicht zouden we in de buurt van stedelijke knooppunten grote parkeerplaatsen kunnen aanleggen vanwaaruit mensen met anderen verder kunnen rijden naar hun werk. In Amerika werkt het ook; daar worden zelfs aparte HOV-lanes aangelegd. Dus waarom kan dat hier niet? Ik denk dat ik het antwoord wel weet: de ANWB en de VVD...:(
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Discussion Starter · #14 ·
wicher said:
En een A6/A9 is niet alleen 'zomaar het verkeer wat verschuiven'. Het is natuurlijk ook gewoon capaciteitsvergroting, waardoor je (ceteris paribus) minder congestie hebt. Daarbij haal je het verkeer grotendeels weg uit bewoond gebied (de Gaasperdammerweg (A9) door de Bijlmermeer).
Het verkeer komt tenslotte grotendeels weer op plek bijelkaar. Daarbij, de nieuwe verlengde A6 loopt dan nog niet door een bewoonde plek. Maar kijk maar zelf, over tien jaar is de snelweg weer een reden om er kantoor en woningbouwlocaties langs te realiseren.
 

·
Evil Decepticons
Joined
·
108 Posts
Ik woon zelf in Gaasperdam , hier is uiteraard iedereen erop tegen.
Van mij mag het , als ze het maar ondergronds dat ding proppen.

Dan heeft Amsterdam haar derde ringweg.
S100
A10
A6-A9
 

·
Accepteer Geen Middelmaat
Joined
·
1,508 Posts
Alargule said:
Tsja...je fulminatie tegen de 'maakbare samenleving' op het andere forum heb ik zojuist gelezen [...]
geloof je niet dat een spreiding van het verkeer over de dag de spitsdruk zoals we die nu zien, zal doen afnemen?
An sich wel. Ik ben echter bang dat dit effect wordt gecompenseerd door algemene groei van het verkeer. Dikke kans dat je spitsuren dan alsnog even druk worden als nu, maar erger nog is dus dat de uren daartussen OOK zo druk zullen zijn.
Spreiding over de dag wordt als HET middel gezien, maar dat geloof ik niet. Uiteindelijk moet OF het verkeer gewoon minder worden, OF de capaciteit omhoog.
Spreiding is waarschijnlijk wel EEN goed middel, om zo tot betere benutting te komen. Als we ons echter blindstaren op spreiding ben ik bang dat het mis gaat.
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
Er wordt door deze en gene steeds maar vanuit gegaan dat het aanleggen van extra asfalt files MOET oplossen. Onjuist. Extra asfalt zal tot capaciteits vergroting leiden en inderdaad de files lokaal oplossen of verminderen of verplaatsen. Maar dat is niet de RATIO achter het aanleggen van nieuwe infrastructuur. De functie van extra asfalt is het creeren van gunstigere randvoorwaarden voor ontwikkeling en economische groei van een betreffende regio.
Houdt even voor ogen dat files ook als functie hebben het redistribueren van de ruimtelijke inrichting voor wat betreft vooral wonen en werken. De prijs voor benutten van een bepaald wegdeel wordt al betaald in tijd (zeer juiste opmerking van Wicher). Het rekeningrijden bestaat dus al lang.
Bij het uitbreiden van de infrastructuur is de fundamentele vraag is dan ook, of je meer ontwikkeling en groei, en dus welvaart, wil creeren in een bepaald regio.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
De Nationaliste said:
Er wordt door deze en gene steeds maar vanuit gegaan dat het aanleggen van extra asfalt files MOET oplossen. Onjuist. Extra asfalt zal tot capaciteits vergroting leiden en inderdaad de files lokaal oplossen of verminderen of verplaatsen. Maar dat is niet de RATIO achter het aanleggen van nieuwe infrastructuur. De functie van extra asfalt is het creeren van gunstigere randvoorwaarden voor ontwikkeling en economische groei van een betreffende regio.
Houdt even voor ogen dat files ook als functie hebben het redistribueren van de ruimtelijke inrichting voor wat betreft vooral wonen en werken. De prijs voor benutten van een bepaald wegdeel wordt al betaald in tijd (zeer juiste opmerking van Wicher). Het rekeningrijden bestaat dus al lang.
Bij het uitbreiden van de infrastructuur is de fundamentele vraag is dan ook, of je meer ontwikkeling en groei, en dus welvaart, wil creeren in een bepaald regio.
Tsja, dat is al iets genuanceerder. Een nog fundamentelere vraag blijft echter, of de bouw van meer infrastructuur ook per se correleert met welvaartsgroei. Zo niet, dan moet er nog maar eens goed nagedacht worden over die A6 A9 verbinding. En ook welvaart is een matter of definition: economische welvaart, lichamelijke welvaart, geestelijke welvaart? 1+1 is niet altijd 2 in dit geval...
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Discussion Starter · #19 ·
De Nationaliste said:
Bij het uitbreiden van de infrastructuur is de fundamentele vraag is dan ook, of je meer ontwikkeling en groei, en dus welvaart, wil creeren in een bepaald regio.
Klopt, en ik vind dat het niet waard is om dit gebied op te offeren aan vinexwijken en nieuwe (licht) bebouwde bedrijventerreinen. Het is hiervoor te kostbaar. Het Haarlemmermeer is daartegen een uitstekend gebied voor nieuwe ontwikkelingen. Het is jammer dat Dekker te bang is om in dit gebied eel meer ontwikkelingen toe te laten, puur om het gegeven dat er geluidsoverlast kan zijn. Dit moet naar mijn mening juist een uitdaging zijn om er iets van dit gebied te maken. Benut de ruimte goed zou ik zeggen.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Of laat het hele achterhaalde idee dat een internationale luchthaven per se op een steenworp afstand van een metropool moet liggen, varen en bouw een nieuwe luchthaven in de Markerwaard, zoals de gebroeders Das ook al eens hebben voorgesteld, en zelfs tot in detail uitgewerkt (weet niet meer in welk boek, maar het was vrij recent). Daar heeft niemand er last van; kan de grond die Schiphol nu in beslag neemt gebruikt worden voor de broodnodige nieuwbouw (goede verbindingen in de vorm van een spoortunnel en vijfbaanssnelweg reeds aanwezig!).
 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top